Ομαδοποίηση εφαρμογών σε επιφάνειες εργασίας

Ισχύει για: Windows 10

Ομαδοποιήστε εφαρμογές για ό,τι σας ενδιαφέρει, δημιουργώντας εικονικές επιφάνειες εργασίας. Επιλέξτε Προβολή εργασιών στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, Νέα επιφάνεια εργασίας και ανοίξτε τις εφαρμογές που χρειάζεστε.

Για να μετακινήσετε εφαρμογές μεταξύ εικονικών επιφανειών εργασίας, επιλέξτε Προβολή εργασιών και, στη συνέχεια, σύρετε την εφαρμογή που θέλετε από μία επιφάνεια εργασίας σε μια άλλη. Ή δημιουργήστε μια άλλη εικονική επιφάνεια εργασίας, σύροντας μια εφαρμογή στην επιλογή Νέα επιφάνεια εργασίας.

Στιγμιότυπο οθόνης εικονικών επιφανειών εργασίας