Χρήση της δυνατότητας "Χωρίς παρακολούθηση" στον Internet Explorer 11

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

 

Τι είναι η παρακολούθηση;

Η παρακολούθηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες web, οι υπηρεσίες παροχής περιεχομένου τρίτου μέρους, οι διαφημιστές και διάφοροι άλλοι μαθαίνουν πώς χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση των σελίδων που επισκέπτεστε, τις συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ και τα προϊόντα που αγοράζετε ή εξετάζετε. Αυτό βοηθά τις συγκεκριμένες τοποθεσίες να παρέχουν εξατομικευμένο περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή συστάσεις, αλλά, σημαίνει επίσης ότι συλλέγονται οι δραστηριότητες περιήγησης και συχνά χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλες εταιρείες.

Χρήση της δυνατότητας "Χωρίς παρακολούθηση" για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας 

Αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Χωρίς παρακολούθηση", ο Internet Explorer θα στέλνει μια αίτηση "Χωρίς παρακολούθηση" στις τοποθεσίες που επισκέπτεστε, καθώς και στα τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων φιλοξενείται στις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η αίτηση "Χωρίς παρακολούθηση" επιτρέπει σε αυτές τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες παροχής περιεχομένου να γνωρίζουν ότι δεν θέλετε να παρακολουθείται η δραστηριότητα περιήγησής σας.

 

 

Απενεργοποίηση της δυνατότητας "Χωρίς παρακολούθηση"

  1. Ανοίξτε τον Internet Explorer και επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία .
  2. Επιλέξτε Ασφάλεια Απενεργοποίηση αιτήσεων "Do Not Track".

 

Χρήση της δυνατότητας "Προστασία από παρακολούθηση" για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η λειτουργία "Προστασία από παρακολούθηση" εμποδίζει την αποστολή των πληροφοριών περιήγησης από τοποθεσίες που επισκέπτεστε σε υπηρεσίες παροχής περιεχομένου τρίτου μέρους, αποκλείοντας περιεχόμενο από αυτές.