Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (συμπεριλαμβάνεται η ασφαλής λειτουργία)

Ισχύει για: Windows 7

Η οθόνη "Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους" σάς επιτρέπει να εκκινήσετε τα Windows σε λειτουργίες αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο F8 πριν από την εκκίνηση των Windows.

Ορισμένες επιλογές, όπως η ασφαλής λειτουργία, εκκινούν τα Windows σε μια περιορισμένη κατάσταση, στην οποία γίνεται εκκίνηση μόνο των απολύτως απαραίτητων προγραμμάτων. Αν ένα πρόβλημα δεν εμφανιστεί ξανά κατά την έναρξη σε ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να αποκλείσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, καθώς και τα βασικά προγράμματα οδήγησης και τις βασικές υπηρεσίες των συσκευών ως πιθανές αιτίες. Άλλες επιλογές εκκινούν τα Windows με σύνθετες δυνατότητες που προορίζονται για χρήση από διαχειριστές συστήματος και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία web της Microsoft για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής.

Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας

Εμφανίζει μια λίστα με εργαλεία αποκατάστασης συστήματος, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλύσετε προβλήματα εκκίνησης, να εκτελέσετε διαγνωστικούς ελέγχους ή να επαναφέρετε το σύστημά σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν τα εργαλεία είναι εγκατεστημένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αν έχετε έναν δίσκο εγκατάστασης των Windows, τα εργαλεία αποκατάστασης συστήματος βρίσκονται σε αυτόν το δίσκο.

Ασφαλής λειτουργία

Εκκινεί τα Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης και υπηρεσιών.

Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία:

 1. Αφαιρέστε όλες τις δισκέτες, τα CD και τα DVD από τον υπολογιστή σας και έπειτα επανεκκινήστε τον. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης , έπειτα κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Τερματισμός (ή στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κλείδωμα) και μετά επιλέξτε Επανεκκίνηση.
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
   • Αν ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένο μόνο ένα λειτουργικό σύστημα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο F8 κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Αν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά περιμένοντας μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή σύνδεσης των Windows και, στη συνέχεια, τερματίζοντας τον υπολογιστή σας και κάνοντας επανεκκίνηση.
   • Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένα περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να εκκινήσετε σε ασφαλή λειτουργία και έπειτα πατήστε το F8.
 3. Στην οθόνη Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε την επιλογή ασφαλούς λειτουργίας που θέλετε και έπειτα πατήστε Enter.
 4. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με έναν λογαριασμό χρήστη που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.

 • Ασφαλής λειτουργία με δικτύωση. Εκκινεί τα Windows σε ασφαλή λειτουργία και περιλαμβάνει τα προγράμματα οδήγησης και τις υπηρεσίες δικτύου που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στο Internet ή σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυό σας.
 • Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών. Εκκινεί τα Windows σε ασφαλή λειτουργία με ένα παράθυρο γραμμής εντολών, αντί για το συνηθισμένο περιβάλλον εργασίας των Windows. Αυτή η επιλογή προορίζεται για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και διαχειριστές.
 • Ενεργοποίηση καταγραφής ενεργειών εκκίνησης. Δημιουργεί ένα αρχείο ntbtlog.txt, το οποίο εμφανίζει σε λίστα όλα τα προγράμματα οδήγησης που εγκαθίστανται κατά την εκκίνηση και τα οποία ίσως να φανούν χρήσιμα κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους.
 • Ενεργοποίηση βίντεο χαμηλής ανάλυσης (640×480). Εκκινεί τα Windows χρησιμοποιώντας το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης βίντεο και τις ρυθμίσεις χαμηλής ανάλυσης και χαμηλού ρυθμού ανανέωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή ανάλυσης οθόνης".
 • Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων (για προχωρημένους). Εκκινεί τα Windows με την τελευταία ρύθμιση παραμέτρων μητρώου και προγραμμάτων οδήγησης που λειτουργούσε κανονικά.
 • Κατάσταση επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου. Εκκινεί τον ελεγκτή τομέα των Windows που εκτελεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά της υπηρεσίας καταλόγου. Αυτή η επιλογή προορίζεται για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και διαχειριστές.
 • Κατάσταση εντοπισμού σφαλμάτων. Εκκινεί τα Windows σε μια λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, η οποία προορίζεται για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και διαχειριστές συστήματος.
 • Απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης μετά την αποτυχία του συστήματος. Αποτρέπει την αυτόματη επανεκκίνηση των Windows, αν κάποιο σφάλμα προκαλεί την αποτυχία των Windows. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο αν τα Windows έχουν κολλήσει σε βρόχο, κατά τον οποίο τα Windows αποτυγχάνουν, προσπαθούν να κάνουν επανεκκίνηση, αποτυγχάνουν ξανά και ούτω καθεξής.
 • Απενεργοποίηση επιβολής υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης. Επιτρέπει την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης που περιέχουν ακατάλληλες υπογραφές.
 • Κανονική εκκίνηση των Windows. Εκκινεί τα Windows σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.