Δημιουργία δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος

Ισχύει για: Windows 7

Οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος μπορούν να σας βοηθήσουν να επιδιορθώσετε τα Windows σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σοβαρό σφάλμα. Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αποκατάστασης συστήματος, θα χρειαστείτε έναν δίσκο εγκατάστασης των Windows ή πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Αν δεν έχετε κάποια από αυτές τις επιλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος.

Δημιουργία δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος
 1. Ανοίξτε την περιοχή "Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης και έπειτα επιλέξτε με τη σειρά Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και συντήρηση και Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.
 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα. 
  Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή
   Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.Εκκίνηση του υπολογιστή σας από έναν δίσκο εγκατάστασης ή μια μονάδα flash USB των Windows 7

Ίσως χρειαστεί να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης ή μια μονάδα flash USB των Windows 7, αν θέλετε να κάνετε τα εξής:
 • Εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση των Windows 7.
 • Αποκατάσταση των Windows 7 από ένα σοβαρό σφάλμα. Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκκινήσει καθόλου τα Windows, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" και άλλα εργαλεία του μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος", χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να επιδιορθώσουν τα Windows 7 ώστε να λειτουργούν σωστά.

Εκκίνηση των Windows 7 από δίσκο εγκατάστασης ή μονάδα flash USB
 1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7 και έπειτα απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 3. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν σας ζητηθεί και έπειτα ακολουθήστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται.
 4. Όταν εμφανιστεί η σελίδα Εγκατάσταση των Windows, επιλέξτε Άμεση εγκατάσταση για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης ή επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες.