Δημιουργία δίσκου επιδιόρθωσης συστήματος

Ισχύει για: Windows 7

Οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος μπορούν να σας βοηθήσουν να επιδιορθώσετε τα Windows σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σοβαρό σφάλμα. Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αποκατάστασης συστήματος, θα χρειαστείτε έναν δίσκο εγκατάστασης των Windows ή πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Αν δεν έχετε κάποια από αυτές τις επιλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος.


Εκκίνηση του υπολογιστή σας από έναν δίσκο εγκατάστασης ή μια μονάδα flash USB των Windows 7

Ίσως χρειαστεί να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης ή μια μονάδα flash USB των Windows 7, αν θέλετε να κάνετε τα εξής:
  • Εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση των Windows 7.
  • Αποκατάσταση των Windows 7 από ένα σοβαρό σφάλμα. Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκκινήσει καθόλου τα Windows, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο "Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση" και άλλα εργαλεία του μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος", χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης ή τη μονάδα flash USB των Windows 7. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να επιδιορθώσουν τα Windows 7 ώστε να λειτουργούν σωστά.