Σύνδεση σε άλλον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Ισχύει για: Windows 7

Με τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows από έναν άλλο υπολογιστή που εκτελεί τα Windows, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο ή στο Internet. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τους πόρους δικτύου του υπολογιστή εργασίας σας από τον οικιακό υπολογιστή σας, σαν να καθόσασταν και να εργαζόσασταν κανονικά σε εκείνον τον υπολογιστή.

Για να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος, να έχει μια σύνδεση δικτύου, να είναι ενεργοποιημένη η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας, να έχετε πρόσβαση δικτύου στον απομακρυσμένο υπολογιστή (π.χ., μέσω Internet) και να έχετε δικαίωμα σύνδεσης στον υπολογιστή. Για να έχετε το δικαίωμα σύνδεσης, πρέπει να είστε στη λίστα των χρηστών. Πριν ξεκινήσετε μια σύνδεση, προτείνουμε να ελέγξετε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπονται οι συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μέσω του τείχους προστασίας.

Αν ο λογαριασμός χρήστη σας δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης για είσοδο, θα πρέπει να προσθέσετε έναν, για να μπορείτε να ξεκινήσετε μια σύνδεση με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Για να επιτρέπονται οι απομακρυσμένες συνδέσεις στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε

 1. Ανοίξτε την περιοχή "Σύστημα" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Start button icon
  , κάνοντας δεξί κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και έπειτα επιλέγοντας Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Απομακρυσμένες ρυθμίσεις.
  Administrator permission required
    Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια. Στην περιοχή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας, κάντε μία από τις τρεις επιλογές.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή χρηστών.

  Αν είστε διαχειριστής στον υπολογιστή, ο τρέχοντας λογαριασμός χρήστη σας θα προστεθεί αυτόματα στη λίστα των απομακρυσμένων χρηστών και μπορείτε να παραλείψετε τα επόμενα δύο βήματα.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Χρήστες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών ή ομάδων, κάντε τα εξής:
  1. Για να καθορίσετε τη θέση αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις και έπειτα επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση.
  2. Στην περιοχή Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που θέλετε να προσθέσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Το όνομα θα εμφανίζεται στη λίστα χρηστών στο παράθυρο διαλόγου Χρήστες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και έπειτα ξανά στο κουμπί OK.

Για να αναζητήσετε το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή

 1. Στον απομακρυσμένο υπολογιστή, ανοίξτε την περιοχή Σύστημα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Start button icon
  , έπειτα κάνοντας δεξί κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και έπειτα επιλέγοντας Ιδιότητες.
 2. Στην περιοχή Όνομα υπολογιστή, τομέας και ρυθμίσεις ομάδας εργασίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του υπολογιστή σας και το πλήρες όνομα υπολογιστή, αν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε τομέα.

Για να επιτρέπονται οι συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μέσω ενός Τείχους προστασίας των Windows

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση, ίσως το τείχος προστασίας να αποκλείει τις συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση σε έναν υπολογιστή με Windows. Αν χρησιμοποιείτε ένα άλλο τείχος προστασίας, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτή η θύρα για την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (συνήθως η θύρα 3389).

 1. Στον απομακρυσμένο υπολογιστή, κάντε κλικ στην Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στην περιοχή Σύστημα και ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή του Τείχους προστασίας των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη σας

Ο λογαριασμός χρήστη σας πρέπει να έχει έναν κωδικό πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για σύνδεση σε άλλον υπολογιστή.

 1. Κάντε κλικ στην Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών.
 3. Επιλέξτε Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας στα Windows στην περιοχή Λογαριασμοί χρηστών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εκκίνηση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εργαστείτε

 1. Για να ανοίξετε τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Start button icon
  . Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στη λίστα των αποτελεσμάτων.
 2. Στο πλαίσιο Υπολογιστής, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και έπειτα επιλέξτε Σύνδεση. (Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP αντί για το όνομα του υπολογιστή.)