Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον Internet Explorer 11

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Περισσότερα

Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με την προσαρμογή των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet Explorer, μπορείτε να επηρεάσετε τον τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες web παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας στο Internet. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε ποια cookies αποθηκεύονται, να επιλέξετε πώς και πότε επιτρέπεται οι τοποθεσίες να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες θέσης σας, καθώς και να αποκλείσετε ανεπιθύμητα αναδυόμενα παράθυρα.

Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούν οι τοποθεσίες web στον υπολογιστή σας, ώστε να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε την είσοδο κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ωστόσο, μερικά cookies ίσως να θέσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε κίνδυνο με την παρακολούθηση των τοποθεσιών που επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή και διαχείριση cookies στον Internet Explorer.

 

 

 

Ζώνες ασφάλειας

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ασφάλειας, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίον ο Internet Explorer συμβάλλει στην προστασία του υπολογιστή σας από πιθανώς επιβλαβές ή κακόβουλο περιεχόμενο web. Ο Internet Explorer αντιστοιχίζει αυτόματα όλες τις τοποθεσίες Web σε μια ζώνη ασφάλειας: Internet, τοπικό intranet, αξιόπιστες τοποθεσίες ή ελεγχόμενες τοποθεσίες. Κάθε ζώνη έχει διαφορετικό προεπιλεγμένο επίπεδο ασφάλειας το οποίο καθορίζει το είδος περιεχομένου που ενδέχεται να αποκλειστεί για αυτήν την τοποθεσία. Ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας μιας τοποθεσίας, ενδεχομένως κάποιο περιεχόμενο να μην εμφανίζεται μέχρι να επιλέξετε ότι επιτρέπεται, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX μπορεί να μην εκτελούνται αυτόματα ή μπορεί να εμφανίζονται προειδοποιήσεις σε ορισμένες τοποθεσίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάθε ζώνης για να καθορίσετε τον επιθυμητό βαθμό προστασίας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σε ζώνες ασφάλειας

 

  1. Ανοίξτε τον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και μετά το στοιχείο Επιλογές Internet.
  2. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των ζωνών ασφάλειας με τους εξής τρόπους:

    • Για να αλλάξετε ρυθμίσεις για οποιαδήποτε ζώνη ασφάλειας, επιλέξτε το εικονίδιο της ζώνης και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό στο επίπεδο ασφαλείας που θέλετε.
    • Για να δημιουργήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις ασφαλείας για μια ζώνη, επιλέξτε το εικονίδιο της ζώνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένο επίπεδο και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
    • Για να επαναφέρετε όλα τα επίπεδα ασφαλείας στις αρχικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαναφορά όλων των ζωνών στο προεπιλεγμένο επίπεδο.