Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον Internet Explorer 11


Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με την προσαρμογή των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet Explorer, μπορείτε να επηρεάσετε τον τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες web παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας στο Internet. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε ποια cookies αποθηκεύονται, να επιλέξετε πώς και πότε επιτρέπεται οι τοποθεσίες να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες θέσης σας, καθώς και να αποκλείσετε ανεπιθύμητα αναδυόμενα παράθυρα.

Cookies
Χωρίς παρακολούθηση
Περιήγηση InPrivate
Τοποθεσία
Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων
Προστασία από παρακολούθηση

Ζώνες ασφάλειας

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ασφάλειας, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίον ο Internet Explorer συμβάλλει στην προστασία του υπολογιστή σας από πιθανώς επιβλαβές ή κακόβουλο περιεχόμενο web. Ο Internet Explorer αντιστοιχίζει αυτόματα όλες τις τοποθεσίες Web σε μια ζώνη ασφάλειας: Internet, τοπικό intranet, αξιόπιστες τοποθεσίες ή ελεγχόμενες τοποθεσίες. Κάθε ζώνη έχει διαφορετικό προεπιλεγμένο επίπεδο ασφάλειας το οποίο καθορίζει το είδος περιεχομένου που ενδέχεται να αποκλειστεί για αυτήν την τοποθεσία. Ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας μιας τοποθεσίας, ενδεχομένως κάποιο περιεχόμενο να μην εμφανίζεται μέχρι να επιλέξετε ότι επιτρέπεται, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX μπορεί να μην εκτελούνται αυτόματα ή μπορεί να εμφανίζονται προειδοποιήσεις σε ορισμένες τοποθεσίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάθε ζώνης για να καθορίσετε τον επιθυμητό βαθμό προστασίας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σε ζώνες ασφάλειας
Προσθήκη ή κατάργηση τοποθεσίας από ζώνη ασφάλειας
Ενεργοποίηση βελτιωμένης προστατευμένης λειτουργίας


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17479 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια