Τρόπος εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης του DirectX

Ισχύει για: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Τι είναι το DirectX;


Το DirectX είναι ένα σύνολο από στοιχεία των Windows που επιτρέπει κυρίως λογισμικού, και ειδικά τα παιχνίδια, για να εργαστείτε απευθείας με το υλικό σας βίντεο και ήχου.  Παιχνίδια που χρησιμοποιούν το DirectX να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες επιταχυντής πολυμέσων που είναι ενσωματωμένα στο υλικό σας περισσότερες αποτελεσματικά που βελτιώνει την εμπειρία πολυμέσων συνολικά.

Ελέγξτε ποια έκδοση του DirectX που είναι εγκατεστημένη


Το εργαλείο DxDiag παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του DirectX και τα προγράμματα οδήγησης εγκατεστημένα στο σύστημά σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.