Συμβουλές εξοικονόμησης μπαταρίας

Ισχύει για: Windows 10

Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε, για να παρατείνετε τη διάρκεια μπαταρίας του υπολογιστή σας.

Χρήση της οικονομίας μπαταρίας
Όταν η οικονομία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη, ο υπολογιστής σας απενεργοποιεί προσωρινά ορισμένα στοιχεία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια, όπως τον αυτόματο συγχρονισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου, τις ενημερώσεις των δυναμικών πλακιδίων και τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε ενεργά. Η χρήση της οικονομίας μπαταρίας είναι ο ευκολότερος τρόπος για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας.
 
Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Μπαταρία . Αν θέλετε η οικονομία μπαταρίας να ενεργοποιείται κάθε φορά που η φόρτιση της μπαταρίας πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, επιλέξτε Αυτόματη ενεργοποίηση της οικονομίας μπαταρίας εάν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από: και έπειτα ορίστε την τιμή που θέλετε. Για να ενεργοποιήσετε τώρα την οικονομία μπαταρίας και να την αφήσετε ενεργοποιημένη μέχρι την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε την επιλογή Κατάσταση οικονομίας μπαταρίας μέχρι την επόμενη φόρτιση.
 
Εικόνα των ρυθμίσεων οικονομίας μπαταρίας