Συμβουλές εξοικονόμησης μπαταρίας

Ισχύει για: Windows 10

Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε, για να παρατείνετε τη διάρκεια μπαταρίας του υπολογιστή σας.