Τρόπος χρήσης του εργαλείου Regsvr32 και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με μηνύματα σφάλματος Regsvr32

Ισχύει για: Windows 10 Pro released in July 2015Windows Vista EnterpriseWindows Vista Business

Αν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα σφάλματος που λαμβάνετε, μπορείτε να λάβετε αναλυτικές επεξηγήσεις για το μήνυμα σφάλματος, προτεινόμενες ενέργειες και πρόσθετους πόρους υποστήριξης από τη σελίδα Events and Errors (Συμβάντα και Σφάλματα) του TechNet. 

Σύνοψη


Το Regsvr32 είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα της γραμμής εντολών για την καταχώρηση και την κατάργηση της καταχώρησης των στοιχείων ελέγχου OLE, όπως τα DLL και τα στοιχεία ελέγχου ActiveX στο Μητρώο των Windows. Το εργαλείο Regsvr32.exe είναι εγκατεστημένο στο φάκελο %systemroot%\System32 στα Windows XP και σε νεότερες εκδόσεις των Windows.


Σημείωση Σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows έκδοσης 64 bit, υπάρχουν δύο εκδόσεις του αρχείου Regsv32.exe:
 • Η έκδοση 64 bit είναι % systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • Η έκδοση 32 bit είναι %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Η σύνταξη της εντολής Regsvr32


Το Regsvr32.exe έχει τις ακόλουθες επιλογές γραμμής εντολών:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Κατάργηση καταχώρησης διακομιστή

/i - Call DllInstall passing it an optional [cmdline]; όταν χρησιμοποιείται με το /u, καλεί το dll κατάργησης εγκατάστασης
/n - do not call DllRegisterServer; αυτή η επιλογή πρέπει να χρησιμοποιείται με το /i

/s – Χωρίς προειδοποίηση. Δεν εμφανίζονται πλαίσια μηνυμάτων

Συνήθεις λύσεις για σφάλματα του Regsvr32


Δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος του Regsvr32:
 • Μέθοδος 1: Εκτέλεστε ξανά την εντολή Regsvr32 από μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα

  Για να ανοίξετε μια γραμμή εκτέλεσης εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  Windows 8.1 και Windows 8
  Σαρώστε προς τα μέσα από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Αναζήτηση. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση. Πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών στο πλαίσιο Αναζήτηση, κάντε δεξιό κλικ στη Γραμμή εντολών και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
  Windows 7 και Windows Vista
  Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Γραμμή εντολών ή cmd στο πλαίσιο Αναζήτηση, κάντε δεξί κλικ στη Γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
  Windows XP
  Συνδεθείτε με ένα λογαριασμό διαχειριστή ή ένα λογαριασμό που έχει δικαιώματα διαχειριστή και, στη συνέχεια, ανοίξτε ένα παράθυρο Γραμμής εντολών.
 • Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε την έκδοση 32-bit του Regsvr32 για να καταχωρήσετε ένα 32-bit DLL σε μια έκδοση 64-bit των Windows

  Εάν λάβετε ένα σφάλμα κατά την καταχώρηση ενός 32-bit DLL σε μια έκδοση 64-bit των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα.
  2. Εάν το αρχείο DLL 32 bit βρίσκεται στο φάκελο %systemroot%\System32, μετακινήστε το στο φάκελο %systemroot%\SysWoW64.
  3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>