Τρόπος αλλαγής της διάταξης του πληκτρολογίου

Ισχύει για: Comfort Curve Keyboard 2000

Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής των διατάξεων πληκτρολογίου για τα πληκτρολόγια Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιό σας έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε διαφορετική γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου,όπως πολύγλωσσα Καναδικά, Ισπανικά ή Ηνωμένων Πολιτειών-Dvorak. Μια μεγάλη επιλογή διατάξεων πληκτρολογίου εγκαθίσταται με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.

Γενικά, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη διάταξη πληκτρολογίου στα Windows έτσι ώστε να ταιριάζει με το πραγματικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε. Αν μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική διάταξη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιό σας ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορετικούς χαρακτήρες από αυτούς που εμφανίζονται στην οθόνη.

Περισσότερες πληροφορίες


Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιό σας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο για την έκδοση των Windows που έχετε.
Σημείωση Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν τη διάταξη πληκτρολογίου για Γαλλικά Καναδά ως παράδειγμα.

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε intl.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στην καρτέλα Πληκτρολόγια και Γλώσσα (Keyboards and Language), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή πληκτρολογίων (Change keyboards).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Αναπτύξτε τη γλώσσα που θέλετε. Για παράδειγμα, αναπτύξτε τα Γαλλικά (Καναδά).
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο Λίστα πληκτρολογίων (Keyboard list), κάντε κλικ στα Γαλλικά Καναδά (Canadian French) για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στις επιλογές (options), κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή διάταξης (View Layout) για να συγκρίνετε τη διάταξη με το πραγματικό πληκτρολόγιο.
 7. Στη λίστα Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής (Default input language), κάντε κλικ στο κουμπί "Γαλλικά (Καναδά) – Καναδικά Γαλλικά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.


 8. Στο πλαίσιο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Σημείωση Η γραμμή Γλώσσα (Language) εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω της, εμφανίζεται μια επεξήγηση εργαλείου, η οποία περιγράφει την ενεργή διάταξη του πληκτρολογίου.


 9. Κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής Γλώσσα (Language) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί FR Γαλλικά (Καναδά) (FR French (Canada)).

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε intl.cpl στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στην καρτέλα Γλώσσες (Languages), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 3. Στην περιοχή "Εγκατεστημένες υπηρεσίες (Installed services)", κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Στη λίστα Γλώσσα εισαγωγής (Input language), κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε Γαλλικά (Καναδά) (French (Canada)) .
 5. Στη λίστα Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ (Keyboard layout/IME), κάντε κλικ στην επιλογή Καναδικά Γαλλικά (Canadian French) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στη λίστα Επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες γλώσσες εισαγωγής για να τη χρησιμοποιήσετε κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας (Select one of the installed input languages to use when you start your computer), κάντε κλικ στην επιλογή Γαλλικά (Καναδάς) - Καναδικά Γαλλικά (French (Canada) – Canadian French) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο OK.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Εμφανίζεται η γραμμή Γλώσσα (Language) στη γραμμή εργασιών. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω της, εμφανίζεται μια επεξήγηση εργαλείου, η οποία περιγράφει την ενεργή διάταξη του πληκτρολογίου.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής Γλώσσα (Language) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί FR Γαλλικά (Καναδά) (FR French (Canada)).

Πώς να βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου ταιριάζει με το πληκτρολόγιο

Windows 7 ή Windows Vista


 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη (Start)", πληκτρολογήστε osk στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Θα πρέπει να ταιριάζει το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη με το κανονικό πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει η διάταξη.
 3. Για να ελέγξετε τους κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο shift στο πληκτρολόγιο ή στην οθόνη και συνδυάστε του χαρακτήρες που απεικονίζονται στο πληκτρολόγιο.

Windows XP


 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε osk στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτο ENTER.
 2. Θα πρέπει να ταιριάζει το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη με το κανονικό πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει η διάταξη.
 3. Για να ελέγξετε τους κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο shift στο πληκτρολόγιο ή στην οθόνη και συνδυάστε του χαρακτήρες που απεικονίζονται στο πληκτρολόγιο.

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή γλώσσας (Language Bar), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

306993 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της γραμμής γλώσσας (Language Bar) στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

306560 Τρόπος χρήσης της της διάταξης πληκτρολογίου Ηνωμένων Πολιτειών-Διεθνής στα Windows XP