ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επαναφορά εικονιδίων που έχουν καταργηθεί από την επιφάνεια εργασίας στα Windows XP


Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επαναφοράς των εικονιδίων Ο Υπολογιστής μου (My Computer), Τα έγγραφά μου (My Documents) και Θέσεις δικτύου (My Network Places) μετά την κατάργησή τους από την επιφάνεια εργασίας.


Επαναφορά εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας

Στα Microsoft Windows XP Home Edition και Professional, το νέο μενού Έναρξη (Start) ενεργοποιείται από προεπιλογή. Όταν ενεργοποιηθεί το νέο μενού Έναρξη (Start), τα εικονίδια Ο Υπολογιστής μου (My Computer), Τα έγγραφά μου (My Documents) και Θέσεις δικτύου (My Network Places) καταργούνται από την επιφάνεια εργασίας. Για να επαναφέρετε αυτά τα εικονίδια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


  1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιφάνεια εργασίας (Desktop).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή επιφάνειας εργασίας (Customize desktop).
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ στα εικονίδια που θέλετε να τοποθετήσετε στην επιφάνεια εργασίας.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.