Η μονάδα δίσκου CD ή DVD δεν αναγνωρίζεται από τα Windows ή άλλα προγράμματα

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 8

Συμπτώματα


Η μονάδα δίσκου CD ή DVD δεν εμφανίζεται στην Εξερεύνηση αρχείων (ονομάζεται Εξερεύνηση των Windows στα Windows 7 και σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows) και η συσκευή επισημαίνεται με ένα κίτρινο θαυμαστικό στη Διαχείριση Συσκευών. Επιπλέον, αφού ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες της συσκευής, ένα από τα παρακάτω σφάλματα αναγράφεται στην περιοχή Κατάσταση συσκευής:
  • Τα Windows δεν είναι δυνατό να εκκινήσουν αυτήν τη συσκευή υλικού επειδή οι πληροφορίες παραμέτρων της (στο μητρώο) δεν είναι πλήρεις ή έχουν καταστραφεί. (Κωδικός 19)
  • Αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επειδή τα Windows δεν είναι δυνατό να φορτώσουν τα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 31)
  • Ένα πρόγραμμα οδήγησης (υπηρεσία) για αυτήν τη συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα οδήγησης ίσως προσφέρει αυτήν τη λειτουργία. (Κωδικός 32)
  • Τα Windows δεν είναι δυνατό να φορτώσουν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για αυτό το υλικό. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να είναι κατεστραμμένο ή να λείπει. (Κωδικός 39)
  • Η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής για αυτό το υλικό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τα Windows, αλλά δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της συσκευής υλικού. (Κωδικός 41)
Το συγκεκριμένο πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει μετά από κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
  • Εκτελείτε αναβάθμιση στο λειτουργικό σύστημα των Windows.
  • Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση προγραμμάτων εγγραφής CD ή DVD.
  • Απεγκατάσταση του Microsoft Digital Image.

Υπάρχουν διάφορες αιτίες για την αδυναμία εντοπισμού μιας μονάδας δίσκου CD ή DVD. Οι επιλύσεις που αναγράφονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες.  Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για βοήθεια με το υλικό σας.