Εγκατάσταση ή κατάργηση γραμματοσειράς στα Windows

Ισχύει για: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Το άρθρο αυτό αντικαθιστά το άρθρο 130233 (Q130233) για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows 98 Second Edition

Εισαγωγή


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης και κατάργησης γραμματοσειρών στα Microsoft Windows.

Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003, πρέπει να είστε διαχειριστής για να έχετε τη δυνατότητα προσθήκης και κατάργησης γραμματοσειρών. Για να εξακριβώσετε το ότι έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής του υπολογιστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Για να προσθέσετε μια νέα γραμματοσειρά

Σημείωση Για την επανεγκατάσταση των βασικών γραμματοσειρών των Windows, μεταβείτε στην ενότητα "Για την επανεγκατάσταση των βασικών γραμματοσειρών που περιλαμβάνονται στα Windows".

Σημαντικό για να εγκαταστήσετε γραμματοσειρές, πρέπει να τις έχετε σε μια δισκέτα, CD ή στο σκληρό δίσκο σας.

Για να εγκαταστήσετε μια γραμματοσειρά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\fonts
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς (Install New Font).
 4. Στο πλαίσιο Μονάδες δίσκου (Drives), κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου η οποία περιέχει τη γραμματοσειρά που θέλετε να προσθέσετε.

  Σημείωση Η μονάδα δισκέτας είναι συνήθως η μονάδα δίσκου A ή η μονάδα δίσκου B. Η μονάδα CD είναι συνήθως η μονάδα δίσκου D.
 5. Στο πλαίσιο Φάκελοι, κάντε κλικ στο φάκελο ο οποίος περιέχει τη γραμματοσειρά που θέλετε να προσθέσετεκαι κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο πλαίσιο Λίστα γραμματοσειρών (List of fonts) κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία γραμματοσειρές ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ επιλέγετε κάθε γραμματοσειρά.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντιγραφή στο φάκελο "Γραμματοσειρές" (Copy Fonts To Fonts Folder). Η νέα γραμματοσειρά αποθηκεύεται στο φάκελο Windows\\Fonts.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Τα Windows υποστηρίζουν γραμματοσειρές TrueType ή γραμματοσειρές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για Windows τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά. Ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν, επίσης, ειδικές γραμματοσειρές που εγκαθίστανται ως μέρος της εγκατάστασης του προγράμματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται συχνά TrueType ή ειδικές γραμματοσειρές των Windows μαζί με εκτυπωτές. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα, για να εγκαταστήσετε τις γραμματοσειρές αυτές.

Για να καταργήσετε μια γραμματοσειρά

Για να καταργήσετε μια γραμματοσειρά από το σκληρό δίσκο, ακολουθήστε τα βήματα αυτά:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\fonts
 3. Κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να καταργήσετε. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία γραμματοσειρές ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ επιλέγετε κάθε γραμματοσειρά.
 4. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 5. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτές τις γραμματοσειρές;" (Are you sure you want to delete these fonts?), κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Σημείωση Μπορείτε να αποτρέψετε τη φόρτωση μιας γραμματοσειράς χωρίς να την καταργήσετε από το σκληρό δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε τη γραμματοσειρά από το φάκελο Windows\\Fonts σε άλλο φάκελο.

Για την επανεγκατάσταση των βασικών γραμματοσειρών που περιλαμβάνονται στα Windows

Εάν λείπει οποιαδήποτε από τις βασικές γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στα Windows, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την Εγκατάσταση των Windows. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντικαθιστά τα χαμένα ή τροποποιημένα αρχεία. Εάν λείπουν οι βασικές γραμματοσειρές, τότε ενδέχεται να λείπουν και άλλα αρχεία των Windows. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εγκαθιστά επίσης ξανά αυτά τα αρχεία.

Προειδοποίηση Εάν εκτελέσετε την Εγκατάσταση των Windows, ενδέχεται να χάσετε προγράμματα και προγράμματα οδήγησης υλικού τα οποία έχετε εγκαταστήσει μετά την τελευταία φορά που εγκαταστάθηκαν τα Windows στον υπολογιστή σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που ενδέχεται να χάσετε, ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το Τμήμα υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Οι ακόλουθες γραμματοσειρές περιλαμβάνονται στα Windows και εγκαθίστανται σε κάθε υπολογιστή:
 • Courier New (TrueType, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Bold, Italic και Bold Italic)
 • Arial (TrueType, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Bold, Italic και Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Bold, Italic και Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif