Συνήθεις ερωτήσεις για τα Windows 10 σε S mode

Ισχύει για: Windows 10

Πληροφορίες για τα Windows 10 σε S mode


Οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε περιοδική ενημέρωση. Ελέγξτε ξανά αυτήν τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Windows 10 σε S mode σε επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon


Windows 10 σε S mode σε επεξεργαστή Intel ή AMD


Πληροφορίες για τα Windows 10 Enterprise σε S mode


Πληροφορίες για τα Windows 10 Education σε S mode