Εύρεση του κλειδιού αποκατάστασης BitLocker


Αν δεν γνωρίζετε το κλειδί BitLocker, αλλά έχετε το κλειδί αποκατάστασης BitLocker, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί αποκατάστασης για να ξεκλειδώσετε τη μονάδα δίσκου σας. Το κλειδί αποκατάστασης BitLocker είναι ένας αριθμός 32 ψηφίων που είναι αποθηκευμένος στον υπολογιστή σας. Δείτε πώς θα βρείτε το κλειδί αποκατάστασης.

 • Θέσεις στις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε το κλειδί αποκατάστασης BitLocker
  • Σε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο που έχετε φυλάξει: αναζητήστε το σε σημεία όπου διατηρείτε σημαντικά έγγραφα.
  • Σε μονάδα flash USB: συνδέστε τη μονάδα flash USB στον κλειδωμένο υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αν αποθηκεύσατε το κλειδί ως αρχείο κειμένου στη μονάδα flash USB, χρησιμοποιήστε έναν άλλο υπολογιστή για να διαβάσετε το αρχείο κειμένου.
  • Στον λογαριασμό Microsoft: Εισέλθετε σε έναν άλλο υπολογιστή ή στο τηλέφωνό σας, για να δείτε τα κλειδιά αποκατάστασης Bitlocker
  • Στον λογαριασμό υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory: σε υπολογιστές εργασίας στους οποίους συνδέεστε με έναν λογαριασμό υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory, για να βρείτε το κλειδί αποκατάστασης, ανατρέξτε στις πληροφορίες της συσκευής για τον Λογαριασμό Microsoft Azure.
 • Εναλλακτικά, ζητήστε βοήθεια από κάποιον
  • Ζητήστε από έναν άλλο χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή στον ίδιο υπολογιστή να τον ξεκλειδώσει με το δικό του κλειδί.
  • Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τομέα (συνήθως, εταιρικός ή σχολικός υπολογιστής), ζητήστε το κλειδί αποκατάστασης από το διαχειριστή συστήματος.
 • Σημείωση: Αν και πάλι δεν μπορέσετε να το βρείτε, θα πρέπει να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε πώς.
 • Όταν το βρείτε, δείτε πώς θα το διατηρήσετε
 • Στο πλαίσιο αναζήτηση στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε BitLocker, επιλέξτε Διαχείριση BitLocker από τη λίστα των αποτελεσμάτων, επιλέξτε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του κλειδιού αποκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μέθοδο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας που προτιμάτε.