Πώς να ρυθμίσετε την ώρα και τη ζώνη ώρας

Ισχύει για: Windows 10

  • Στο πεδίο "Ημερομηνία και ώρα", μπορείτε να επιλέξετε να αφήσετε τα Windows 10 να ρυθμίσουν την ώρα και τη ζώνη ώρας αυτόματα ή να τις ρυθμίσετε εσείς με μη αυτόματο τρόπο.

  • Για να ρυθμίσετε την ώρα και τη ζώνη ώρας στα Windows 10, μεταβείτε στην περιοχή Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα.