Εκκαθάριση δίσκου στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

 • Για να διαγράψετε προσωρινά αρχεία:
  • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε εκκαθάριση δίσκου και επιλέξτε την Εκκαθάριση Δίσκου από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

  • Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου που θέλετε να εκκαθαριστεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  • Στην περιοχή Αρχεία προς διαγραφή, επιλέξτε τους τύπους αρχείων που θέλετε να διαγράψετε. Για να δείτε μια περιγραφή αυτού του τύπου αρχείων, επιλέξτε τον.

  • Επιλέξτε OK.

 • Αν θέλετε να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο, μπορείτε επίσης να διαγράψετε αρχεία συστήματος:
  • Στην Εκκαθάριση Δίσκου, επιλέξτε Εκκαθάριση αρχείων συστήματος.

  • Επιλέξτε τους τύπους αρχείων που θέλετε να διαγράψετε. Για να δείτε μια περιγραφή αυτού του τύπου αρχείων, επιλέξτε τον.

  • Επιλέξτε OK.

 • Σημείωση: Αν παρατηρήσετε ότι ο φάκελος Temp γεμίζει γρήγορα μετά την εκτέλεση της Εκκαθάρισης Δίσκου, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα περιορισμένου χώρου στον δίσκο εξαιτίας ενός γεμάτου φακέλου Temp.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδέσμευση χώρου στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Αποδέσμευση χώρου δίσκου στα Windows 10.