Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Επισκόπηση

Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή λογαριασμού διαχειριστή στα Windows 10

Δημιουργήστε έναν τοπικό λογαριασμό για ένα παιδί ή κάποιο άλλο άτομο που δεν έχει λογαριασμό Microsoft. Επίσης, αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εκχωρήσετε σε αυτόν τον λογαριασμό δικαιώματα διαχειριστή.

  • Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού, η επιλογή και η προστασία ενός κωδικού πρόσβασης αποτελούν βασικά βήματα. Επειδή δεν γνωρίζουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, δεν θα μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε για εσάς.
  • Αν χρησιμοποιείτε Windows 10, έκδοση 1803 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να προσθέσετε ερωτήσεις ασφαλείας, όπως θα δείτε στο βήμα 4, στην περιοχή Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη. Μέσω των απαντήσεων στις ερωτήσεις ασφαλείας, μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής του τοπικού λογαριασμού των Windows 10.

Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη

  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Λογαριασμοί  και έπειτα επιλέξτε Οικογένεια και άλλοι χρήστες. (Σε ορισμένες εκδόσεις των Windows θα δείτε την επιλογή Άλλοι χρήστες.) 
  • Επιλέξτε Προσθήκη άλλου ατόμου σε αυτόν τον υπολογιστή.
  • Επιλέξτε Δεν έχω τις πληροφορίες εισόδου αυτού του ατόμου και, στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε Προσθήκη χρήστη χωρίς λογαριασμό Microsoft.
  • Εισαγάγετε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, υπόδειξη κωδικού πρόσβασης ή επιλέξτε ερωτήσεις ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

Αλλαγή ενός τοπικού λογαριασμού χρήστη σε λογαριασμό διαχειριστή

  • Στην περιοχή Ρυθμίσεις  > Λογαριασμοί  > Οικογένεια και άλλοι χρήστες, επιλέξτε το όνομα του κατόχου λογαριασμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή τύπου λογαριασμού.
  • Στην περιοχή Τύπος λογαριασμού, επιλέξτε Διαχειριστής και OK.
  • Εισέλθετε με τον νέο λογαριασμό διαχειριστή.