Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

  • Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος κατά τη λήψη και την εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows, χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update για να επιλύσετε το πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο Internet και κατόπιν κατεβάστε την έκδοση του Προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update που αντιστοιχεί στη δική σας έκδοση των Windows:
  • Windows 10: ΕπιλέξτεΈναρξη>Ρυθμίσεις>Ενημέρωση & Ασφάλεια>Αντιμετώπιση προβλημάτων, τότε επιλέξτε Windows Updateστην περιοχήΤρέξιμο προγράμματος, και έπειτα επιλέξτεΕκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Windows 7 and Windows 8: Κατεβάστε την Ενημέρωση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων για Windows 7 και Windows 8, και έπειτα εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Όταν ολοκληρωθεί, σας συνιστούμε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας. Κατόπιν, ελέγξτε για νέες ενημερώσεις. Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Windows Update , κατόπιν επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις και εγκαταστήστε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις.
  • Αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, δοκιμάστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ξανά, για να ελέγξετε για πρόσθετα σφάλματα. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδιόρθωση σφαλμάτων του Windows Update και ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης των Windows 10. Για πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση στα Windows 10: ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ