Διαχείριση των ρυθμίσεων γλώσσας εισόδου και εμφάνισης στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Προσθήκη γλώσσας εισόδου

  • Μπορείτε να προσθέσετε μια γλώσσα εισόδου, να ορίσετε μια γλώσσα εμφάνισης ή να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας στις "Ρυθμίσεις" για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε για τα Windows 10, τις εφαρμογές και τις τοποθεσίες Web. Αν προσθέσετε μια γλώσσα εισόδου, μπορείτε να ορίσετε μια σειρά προτίμησης γλωσσών για τοποθεσίες web και εφαρμογές, καθώς και να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

  • Η γλώσσα εμφάνισης που θα επιλέξετε θα αλλάξει την προεπιλεγμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από δυνατότητες των Windows, όπως οι Ρυθμίσεις και η Εξερεύνηση αρχείων.

Εγκατάσταση πακέτου γλωσσών

  • Αν μια γλώσσα εμφανίζεται στην περιοχή Προτιμώμενες γλώσσες, αλλά δεν εμφανίζεται στη λίστα με τις γλώσσες εμφάνισης των Windows, θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το πακέτο γλωσσών της (εφόσον είναι διαθέσιμο στην έκδοση των Windows 10 που διαθέτετε).

Έκδοση μίας μόνο γλώσσας των Windows 10

  • Αν λάβετε το μήνυμα "Επιτρέπεται μόνο ένα πακέτο γλωσσών" ή "Η άδεια χρήσης των Windows που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει μόνο μία γλώσσα εμφάνισης", αυτό σημαίνει ότι έχετε μια έκδοση μίας μόνο γλώσσας των Windows 10.