Επιδιόρθωση ή κατάργηση προγραμμάτων στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Επιδιόρθωση εφαρμογών και προγραμμάτων

Μπορείτε να επιδιορθώσετε ορισμένες εφαρμογές και προγράμματα, αν δεν λειτουργούν σωστά. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα εμφανίζονται επιλογές επιδιόρθωσης, αλλαγής ή τροποποίησης για όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα.

 • Επιλογές επιδιόρθωσης από τη σελίδα Ρυθμίσεων
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Εφαρμογές > Εφαρμογές και δυνατότητες. Εναλλακτικά, απλώς κάντε κλικ στη σύνδεση συντόμευσης στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου.
  • Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να επιδιορθώσετε.
  • Επιλέξτε τη σύνδεση Επιλογές για προχωρημένους κάτω από το όνομα της εφαρμογής (ορισμένες εφαρμογές δεν έχουν αυτήν την επιλογή). Στη σελίδα που θα ανοίξει, επιλέξτε Επιδιόρθωση αν είναι διαθέσιμη. Αν δεν είναι διαθέσιμη ή αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επιλέξτε Επαναφορά.
 • Επιλογές επιδιόρθωσης από τον Πίνακα Ελέγχου
  • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε τον από τα αποτελέσματα.
  • Επιλέξτε Προγράμματα Προγράμματα και δυνατότητες.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να επιδιορθώσετε και επιλέξτε Επιδιόρθωση ή, αν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, επιλέξτε Αλλαγή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Για περισσότερες συμβουλές, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση μιας εφαρμογής του Office.

Απεγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών και προγραμμάτων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καταργήσετε εφαρμογές και προγράμματα, επομένως, αν δεν βρείτε αυτόν που αναζητάτε, μπορείτε να δοκιμάσετε μια άλλη τοποθεσία. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες εφαρμογές και προγράμματα είναι ενσωματωμένα στα Windows και δεν είναι δυνατή η απεγκατάστασή τους.

 • Απεγκατάσταση από το μενού "Έναρξη"
  •  Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και αναζητήστε την εφαρμογή ή το πρόγραμμα στη λίστα που θα εμφανιστεί.
  • Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή (ή κάντε δεξιό κλικ σε αυτήν) και έπειτα επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.
 • Απεγκατάσταση από τη σελίδα Ρυθμίσεων
  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Εφαρμογές > Εφαρμογές και δυνατότητες. Εναλλακτικά, απλώς κάντε κλικ στη σύνδεση συντόμευσης στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου.
  • Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης
 • Απεγκατάσταση από τον Πίνακα Ελέγχου (για προγράμματα)
  • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε τον από τα αποτελέσματα.
  • Επιλέξτε Προγράμματα Προγράμματα και δυνατότητες.
  • Πατήστε παρατεταμένα ένα πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε (ή κάντε δεξιό κλικ σε αυτό) και επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης ή Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;