Εκδόσεις των Windows 10 για τις οποίες παρέχονται ενημερώσεις: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 10

 

Για ποιες εκδόσεις των Windows 10 παρέχονται ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή;

Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του κύκλου ζωής των Windows, για να δείτε τις εκδόσεις για τις οποίες παρέχονται ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή.