Η υποστήριξη για τα Windows 7 θα διακοπεί στις 14 Ιανουαρίου 2020

Ισχύει για: Windows 7

Κύκλος ζωής υποστήριξης Windows 7


Η Microsoft δεσμεύτηκε να παρέχει 10 χρόνια υποστήριξης προϊόντων για τα Windows 7, όταν κυκλοφόρησαν στις 22 Οκτωβρίου 2009. Μετά από αυτήν την περίοδο των 10 ετών, η Microsoft θα διακόψει την υποστήριξη για τα Windows 7, ώστε να εστιάσει στις επενδύσεις για την υποστήριξη νεότερων τεχνολογιών και εκπληκτικών νέων εμπειριών. Η συγκεκριμένη ημέρα λήξης υπηρεσίας για τα Windows 7 είναι η 14η Ιανουαρίου 2020. Μετά από αυτό, δεν θα διατίθενται πλέον για το προϊόν βοήθεια και ενημερώσεις λογισμικού από το Windows Update που συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή σας. Η Microsoft συνιστά τη μεταφορά σε Windows 10 πριν από τον Ιανουάριο του 2020, για να μην χρειαστείτε υπηρεσία ή υποστήριξη που δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Ειδοποιήσεις


Όπως εξηγήσαμε στη δημοσίευση ιστολογίου μας στις 12 Μαρτίου 2019, η Microsoft θα παράσχει πολλές ειδοποιήσεις υπενθύμισης μέχρι το τέλος του 2019 με προτεινόμενες ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν πριν από τη λήξη της υποστήριξης για τα Windows 7. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λήξη υποστήριξης για τα Windows 7, μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία www.microsoft.com/windows7 ή να διαβάσετε τις συνήθεις ερωτήσεις παραπάνω.