Πώς λειτουργεί ο δεσμευμένος χώρος αποθήκευσης στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

  • Για να διασφαλίζεται η επιτυχημένη ενημέρωση και η βέλτιστη λειτουργία της συσκευής σας, τα Windows δεσμεύουν ένα τμήμα του χώρου αποθήκευσης στη συσκευή σας για χρήση από προσωρινά αρχεία, αρχεία μνήμης cache και άλλα. Όταν η συσκευή σας δεν έχει αρκετό χώρο, τα Windows θα εκκαθαρίζουν τον δεσμευμένο χώρο αποθήκευσης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες διεργασίες, όπως είναι η ενημέρωση των Windows. Η δέσμευση του χώρου αποθήκευσης βοηθά επίσης να διατηρείται πιο προβλέψιμη και σταθερή η χρήση του χώρου στον δίσκο στη συσκευή σας.