Η θύρα USB ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μετά την κατάργηση ή την εισαγωγή μιας συσκευής USB

Ισχύει για: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Συμπτώματα


Εάν εισαγάγετε και αφαιρέσετε γρήγορα και επανειλημμένα μια συσκευή USB, η θύρα USB ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται. Όταν η θύρα βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, δεν αναγνωρίζει πλέον καμία συσκευή USB και η συσκευή USB δεν θα λειτουργεί.

Αυτό το άρθρο βοηθά στην επίλυση του προβλήματος.

Προϋποθέσεις


Πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαπιστευτήρια διαχείρισης για να συνδεθείτε στα Windows, προκειμένου να εφαρμόσετε ορισμένες από τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Αν πρόκειται για τον προσωπικό σας υπολογιστή, πιθανόν να έχετε ήδη συνδεθεί ως διαχειριστής. Αν πρόκειται για υπολογιστή που ανήκει σε ένα δίκτυο υπολογιστών σε χώρο εργασίας, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια από το διαχειριστή του συστήματος. 

Επίλυση


Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μεθόδου, ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα επιλύθηκε. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δοκιμάστε την επόμενη μέθοδο.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης που μπορείτε να δοκιμάσετε αν δεν λειτουργήσουν αυτές οι μέθοδοι.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών, για να εκτελέσετε ανίχνευση για αλλαγές υλικού

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών, για να εκτελέσετε ανίχνευση για αλλαγές υλικού. Αφού ολοκληρώσει την ανίχνευση για αλλαγές υλικού, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να αναγνωρίσει τη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Για να εκτελέσετε ανίχνευση για αλλαγές υλικού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης.
 2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στον υπολογιστή σας ώστε να επισημανθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού.
 5. Ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί.
Αν η ανίχνευση για αλλαγές υλικού επέλυσε το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν η μέθοδος αυτή δεν επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή

Αν η ανίχνευση για νέο υλικό δεν επέλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή, ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί.

Αν η επανεκκίνηση του υπολογιστή επέλυσε το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν η μέθοδος αυτή δεν επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον ελεγκτή USB

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών, για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά όλους τους ελεγκτές USB. Αυτό επιτρέπει στους ελεγκτές να επαναφέρουν τη θύρα USB από την κατάσταση έλλειψης ανταπόκρισης. Οι ελεγκτές USB αντιπροσωπεύουν τις θύρες USB στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τους ελεγκτές USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης.
 2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα για να εντοπίσετε αυτό το στοιχείο.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στον πρώτο ελεγκτή USB στην περιοχή Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου και, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης για να τον καταργήσετε.
 5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για κάθε ελεγκτή USB που αναφέρεται στη λίστα στην περιοχή Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου.
 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή, τα Windows θα εκτελέσουν αυτόματα ανίχνευση για αλλαγές υλικού και θα εγκαταστήσουν εκ νέου όλους τους ελεγκτές USB που απεγκαταστήσατε.
 7. Ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί.
Αν η θύρα USB αναγνωρίζει τη συσκευή και αν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Αν αυτή η μέθοδος επέλυσε το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν αυτή η μέθοδος δεν επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης


Αν καμία από αυτές τις μεθόδους δεν επέλυσε το πρόβλημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή". Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι όταν η δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) είναι απενεργοποιημένη, επηρεάζονται όλα τα προγράμματα οδήγησης κεντρικού ελεγκτή USB (και κατά συνέπεια όλες οι θύρες USB και οι συνδεδεμένες συσκευές USB) στο σύστημα. Επομένως, ο υπολογιστής σας δεν έχει τη δυνατότητα να θέσει σε κατάσταση αναμονής οποιαδήποτε συσκευή USB είναι συνδεδεμένη με αυτόν, και οι συσκευές USB συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ισχύ όσο είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή. Επιπλέον, το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η απενεργοποίηση αυτής της συσκευής από τον υπολογιστή για εξοικονόμηση ενέργειας δεν εμφανίζεται στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας του ριζικού διανομέα USB.

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστή.

Μπορείτε εναλλακτικά να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" λειτουργίας USB ως εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης μέσω της επεξεργασίας του μητρώου. Η συσκευή USB ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται εξαιτίας μίας συνθήκης ανταγωνισμού στη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend). Η δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) θέτει σε αναμονή τη συσκευή USB για την αποτελεσματική διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας παρέχοντας τη δυνατότητα στον υπολογιστή να απενεργοποιεί τη συσκευή USB. Ωστόσο, ορισμένες φορές η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην επαναφέρει σωστά τη συσκευή USB. Κατά συνέπεια, η συσκευή USB δεν ανταποκρίνεται όταν επιχειρείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Ίσως επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για προϊόντα διακομιστή όταν η διαχείριση ενέργειας δεν είναι σημαντική ή δεν απαιτείται.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιλαμβάνει βήματα που σας εξηγούν πώς να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με προσοχή τα σχετικά βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή", ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης.
 2. Πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει ο Επεξεργαστής μητρώου (Registry Editor).
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Αν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου DisableSelectiveSuspend, κάντε διπλό κλικ επάνω της. Αν δεν υπάρχει, προσθέστε τη. Για να δημιουργήσετε την καταχώρηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή DWORD.
  2. Πληκτρολογήστε DisableSelectiveSuspend και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
  3. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.
 5. Στο πεδίο "Δεδομένα τιμής", πληκτρολογήστε 1 για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Στη συνέχεια μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;" .

Αιτία


Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να παρουσιάζεται εξαιτίας ενός ζητήματος χρονισμού που εμποδίζει τον εντοπισμό της συσκευής USB από τον υπολογιστή.

Η Microsoft και οι προμηθευτές υλικού που κατασκευάζουν τα chip που χρησιμοποιούνται για σύνδεση USB έχουν εξετάσει το ζήτημα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν οριστικά εξαιτίας της περιστασιακής φύσης του ζητήματος.

Κατάσταση


Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.