Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην Εξερεύνηση των Windows ή στο κέλυφος των Windows μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS06-015

Ισχύει για: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition

Ειδοποίηση


Η ενημέρωση τα προβλήματα που "Συμπτώματα" ενότητα περιγράφει αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 908531 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-015) και μπορεί να εμποδίζεται από την εγκατάσταση της νέας έκδοσης ασφαλείας 908531 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Windows Update, από το Microsoft Update και από τις Αυτόματες ενημερώσεις, εάν έχουν εγκατασταθεί τα αναγνωρίσιμα στοιχεία ελέγχου Component Object Model (COM) τρίτων κατασκευαστών. Αυτή η νέα ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.Εάν διαθέτετε τη νέα ενημερωμένη έκδοση και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα που μοιάζει με εκείνο που περιγράφει αυτό το άρθρο, μπορεί να είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Για να αντιμετωπίσετε παρόμοια ζητήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "παρόμοια ζητήματα και λύσεις".Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση ασφαλείας 908531 (MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006 για την ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στην ενότητα "Βήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος" για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε μη αυτόματα το λογισμικό HP Share-to-Web ή τις επεκτάσεις κελύφους NVIDIA στη λίστα αποδοχής .
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 908531 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-015), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικούς φακέλους όπως "Τα έγγραφά μου" ή "Οι εικόνες μου".
 • Εφαρμογές του Microsoft Office σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία του Office στο φάκελο τα έγγραφά μου.
 • Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση, στη διεύθυνση του Microsoft Internet Explorer και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER ή κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση, δεν συμβαίνει τίποτα.
 • Όταν κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή σε, δεν συμβαίνει τίποτα.
 • Όταν αναπτύξετε ένα φάκελο στην Εξερεύνηση των Windows, δεν συμβαίνει τίποτα.
 • Ορισμένες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών σταματήσει να ανταποκρίνεται, όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε δεδομένα στο φάκελο "Τα έγγραφά μου".
Για να δείτε το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-015, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αιτία


Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 908531 (MS06-015) εγκαθιστά ένα νέο πρόγραμμα, το Verclsid.exe. Το πρόγραμμα Verclsid.exe επικυρώνει τις επεκτάσεις κελύφους πριν δημιουργούνται από το κέλυφος των Windows ή από την Εξερεύνηση των Windows. Σε ορισμένους υπολογιστές, το πρόγραμμα Verclsid.exe παύει να ανταποκρίνεται. Ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει να σταματήσει να ανταποκρίνεται το πρόγραμμα Verclsid.exe:
 • Εκτέλεση λογισμικού Share-to-Web της Hewlett Packard (HP). Δεν έχετε εγκαταστήσει τη νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 908531 (MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006.

  Το λογισμικό που διανεμήθηκε παλαιότερα από την Hewlett Packard (HP) έχει παρατηρηθεί ότι έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει να ανταποκρίνεται το πρόγραμμα Verclsid.exe. Το συγκεκριμένο στοιχείο που προκαλεί προβλήματα είναι daemon του πεδίου ονομάτων του Share-to-Web (Hpgs2wnd.exe). Αυτό το λογισμικό δεν διανέμεται πλέον από την ΗΡ, αλλά παλαιότερα συμπεριλαμβανόταν στα ακόλουθα στοιχεία:
  • Λογισμικό HP PhotoSmart
  • Εκτυπωτές HP DeskJet που περιλαμβάνει μια μονάδα ανάγνωσης κάρτας
  • Σαρωτές ΗΡ
  • Ορισμένες HP CD-RW η εγγραφή και η HP DVD-RW η εγγραφή
  • Φωτογραφικές μηχανές HP
  Daemon του πεδίου ονομάτων του Share-to-Web βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe

  Λογισμικού Share-to-Web ξεκινά αυτόματα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Το λογισμικό μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας το μενού "Έναρξη".
 • Εγκαθίστανται NVIDIA Εμφάνιση έκδοσης έκδοση των προγραμμάτων οδήγησης 61.94. Δεν έχετε εγκαταστήσει τη νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 908531 (MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006.

  Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν εκτελούνται ορισμένες επεκτάσεις κελύφους NVIDIA.
 • Το πρόγραμμα Verclsid.exe εμποδίζεται από το πρόγραμμα τείχους προστασίας.

  Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Verclsid.exe επισημαίνεται από ορισμένες εκδόσεις του Kerio Personal Firewall από Sunbelt λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Kerio Personal Firewall, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Sunbelt Software στο Web:

  Αυτό το λογισμικό επισημαίνει οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής να ξεκινήσει άλλη εφαρμογή και ζητά την έγκριση του χρήστη. Kerio Personal Firewall επισημαίνει μια προσπάθεια από τον Internet Explorer για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Verclsid.exe.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 908531 (MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006, που πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα το λογισμικό HP Share-to-Web ή τις επεκτάσεις κελύφους NVIDIA στη λίστα αποδοχής , χρησιμοποιώντας τα βήματα στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας για να επιτρέψετε την εκτέλεση του προγράμματος Verclsid.exe

Ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα τείχους προστασίας για να αφήσετε το πρόγραμμα Versclid.exe να εκτελείται ή κάντε κλικ για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα Versclid.exe να σταματήσει να εκτελείται μέχρι να κάνετε κλικ μέσα στο παράθυρο διαλόγου ειδοποίησης του Kerio Personal Firewall. Μπορείτε να ρυθμίσετε Kerio Personal Firewall, έτσι ώστε το πρόγραμμα Versclid.exe να εκτελείται χωρίς ερωτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες


Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 908531 περιλαμβάνει μια λίστα επιτρεπόμενων χρηστών. Το πρόγραμμα Verclsid.exe δεν σαρώνει τα αρχεία που έχουν επέκταση η οποία εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

908531 MS06-015: ένα θέμα ευπάθειας στην Εξερεύνηση των Windows θα μπορούσε να οδηγήσει σε απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικαΆλλα στοιχεία ελέγχου COM τρίτων κατασκευαστών ή άλλες επεκτάσεις κελύφους μπορεί επίσης να προκαλέσει αυτό το ζήτημα. Εάν τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Microsoft (CSS). Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου CSS και πληροφορίες σχετικά με το κόστος υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Σημείωση Εάν το πρόβλημα αυτό προκαλείται από άλλα στοιχεία ελέγχου COM τρίτων κατασκευαστών ή άλλες επεκτάσεις κελύφους, μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα την κατάλληλη επέκταση κελύφους στη λίστα αποδοχής . Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γνωρίζετε τα κλειδιά μητρώου που αντιστοιχούν στις επεκτάσεις κελύφους.

Τρόπος μη αυτόματης προσθήκης του HP Share-to-Web ή NVIDIA των επεκτάσεων κελύφους στο μητρώο, εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση ασφαλείας 908531 (MS06-015) την ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006

Για να μας προσθέσετε HP Share-to-Web και την NVIDIA κελύφους επεκτάσεις στο μητρώο για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να διορθώσετε αυτό το ζήτημα αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί Fix it ή στη σύνδεση. Στο παράθυρο διαλόγου " Λήψη αρχείου ", κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεσηκαι στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα στην ενημέρωση κώδικα του οδηγού.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν είστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη λύση σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD και εκτελέστε τις αργότερα στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε το "Επιλύθηκε το πρόβλημα;" ενότητα.Επιδιόρθωση από το χρήστη

Μη αυτόματα βήματα για προσθήκη του λογισμικού HP Share-to-Web στη λίστα αποδοχής

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 908531 (MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006, μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο την επέκταση κελύφους της HP στη λίστα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να τροποποιήσετε το μητρώο.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regeditκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 5. Για υπολογιστές που βασίζονται στα Microsoft Windows 2000, πληκτρολογήστε τα εξής:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Για υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP ή με Windows Server 2003, πληκτρολογήστε τα εξής:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Κάντε δεξιό κλικ την τιμή που μόλις δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, ορίστε τα δεδομένα τιμής σε 1.
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 8. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση εργασιών για να κλείσετε το πρόγραμμα Verclsid.exe ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Μη αυτόματα βήματα για προσθήκη NVIDIA επεκτάσεων στη λίστα αποδοχής κελύφους

Για να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τις επεκτάσεις κελύφους NVIDIA στο μητρώο, εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 908531 (MS06-015) που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2006, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με πιστοποιήσεις διαχειριστή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 5. Για υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 2000, πληκτρολογήστε τα εξής:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Για υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP ή με Windows Server 2003, πληκτρολογήστε τα εξής:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Κάντε δεξιό κλικ την τιμή που μόλις δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, ορίστε τα δεδομένα τιμής σε 1.
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Για τη σελίδα λήψης της NVIDIA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της NVIDIA στο Web:

Επιλύθηκε το ζήτημα;

Παρόμοια ζητήματα και λύσεις


Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα που μοιάζει με εκείνο που περιγράφει αυτό το άρθρο, να πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρόμοια ζητήματα και λύσεις, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικούς φακέλους όπως "Τα έγγραφά μου" ή "Οι εικόνες μου"

930128 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στους φακέλους μου έγγραφα, η μουσική μου, οι εικόνες μου και βίντεό μου στα Windows Vista: "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση"

201264 "τα έγγραφά μου" στην επιφάνεια εργασίας δεν ανοίγει

827090 "δεν είναι δυνατή η δημιουργία ή η πρόσβαση σας φάκελος τα έγγραφά μου" μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

267691 "τα έγγραφά μου" δεν ανοίγει όταν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο "τα έγγραφά μου"

Κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία, η εφαρμογή παύει να ανταποκρίνεται ή εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους

840309 περιήγηση στο φάκελο τα έγγραφά μου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου με την Εξερεύνηση των Windows από έναν υπολογιστή με Windows XP διαρκεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο

313937 το πρόγραμμα σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε ένα πρόγραμμα του Office 2002, σε ένα πρόγραμμα του Office 2003 και του Office 2007

251383 WD2000: δεν είναι δυνατό το άνοιγμα εγγράφου με διεθνείς χαρακτήρες στο όνομα αρχείου

918593 μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στο Word 2007: "Το Word δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσει αυτό το αρχείο επειδή είναι ήδη ανοιχτό κάπου αλλού"

Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση στο πλαίσιο διεύθυνση στον Microsoft Internet Explorer και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER ή κάντε κλικ στο κουμπί "Go", δεν συμβαίνει τίποτα

 Guided Help Για να αντιμετωπίσετε παρόμοια βήματα αυτο-Βοήθειας του Internet Explorer διακοπής, επανεκκίνησης ή προβλήματα διακοπής λειτουργίας, για αρχάριους και ενδιάμεσες διατίθενται στους χρήστες του υπολογιστή. Για να δείτε αυτά τα βήματα αυτο-Βοήθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Link Αντιμετώπιση προβλημάτων του Internet Explorer διακοπής λειτουργίας ή κατάρρευσης

Σημείωση Το περιεχόμενο της Καθοδηγούμενης Βοήθειας μπορεί να μην υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες.

Ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε "Αποστολή προς"

289997 OL2002: ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε "Αποστολή προς" και "Παραλήπτης αλληλογραφίας" από ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας

201823 τα Windows δεν ανταποκρίνονται όταν στέλνετε ένα αρχείο σε μια μονάδα δισκέτας

928767 δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook 2007 για την αποστολή ή την αποθήκευση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε στο OneNote 2007

928431 Οδηγός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φωτογραφιών κλείνει όταν επιχειρείτε να στείλετε μια φωτογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Windows VistaΕάν αυτά τα άρθρα δεν σας βοηθούν να reresolve το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφει αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Αναζήτηση υποστήριξης (KB) .


Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.