Σειρά ανάλυση ονόματος κεντρικού υπολογιστή TCP/IP της Microsoft

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 172218
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαφορετικές μεθόδους όνομα κεντρικού υπολογιστή, διεύθυνση IPλύσεις που χρησιμοποιείται από υπολογιστές-πελάτες των Microsoft Windows. Η ακολουθία των μεθόδωνείναι διαφορετική από τη σειρά που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ονομάτων NetBIOS σε IPδιευθύνσεις.
Περισσότερες πληροφορίες
Σε δίκτυο που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP, είναι απαραίτητο να μετατρέψετε ονόματατων πόρων σε διευθύνσεις IP, για να συνδεθείτε σε αυτούς τους πόρους. MicrosoftΥπολογιστές-πελάτες των Windows θα ακολουθήσει μια ακολουθία μεθόδους στην προσπάθεια επίλυσηςένα όνομα, μια διεύθυνση, διακόπηκε η αναζήτηση όταν ταιριάζει με επιτυχία έναόνομα σε μια διεύθυνση IP.

Υπάρχουν δύο κύρια ακολουθίες χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις: ανάλυση NetBIOSκαι την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών. Πελάτες που συνδέονται με πόρους της Microsoftδιακομιστές, συνήθως μέσω της διαχείρισης αρχείων των Windows ή την περιοχή δικτύου,Χρησιμοποιήστε πιο συχνά ανάλυση ονομάτων NetBIOS.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο τηςMicrosoft (Knowledge Base):
119493 Το NetBIOS σε TCP/IP όνομα ανάλυση και WINS
Επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών να επιλύει τα ονόματα των πόρων TCP/IP που δενσύνδεση μέσω της διασύνδεσης NetBIOS. Είναι το πιο κοινό παράδειγμα αυτής τηςένα πρόγραμμα περιήγησης Web, όπως ο Microsoft Internet Explorer. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουνΕφαρμογές Internet όπως Ping, FTP και Telnet. Πολλά σύγχρονα βάσης δεδομένωνκαι εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με χρήση του Winsock, των Microsoft Windowsεφαρμογή του TCP/IP sockets, επίσης να χρησιμοποιήσετε ανάλυση ονομάτων κεντρικού υπολογιστή. Παραδείγματααπό αυτούς τους τύπους εφαρμογών είναι το Outlook και του Exchange.

Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ζητήματα ανάλυσης ονομάτων, είναι σημαντικό να περιορίσετεκάτω αν η εφαρμογή είναι επίλυση ένα όνομα NetBIOS ή ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ο όρος "Πελάτης" δεναπαραίτητα αναφέρονται σε ένα σταθμό εργασίας. Ένα διακομιστή Windows NT θα διαρκέσει το ρόλοΌταν απαιτείται πρόσβαση σε πόρους που απαιτούν όνομα κεντρικού υπολογιστή του προγράμματος-πελάτηανάλυση.

Επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών χρησιμοποιούν γενικά η παρακάτω ακολουθία:

 1. Το πρόγραμμα-πελάτης ελέγχει εάν το όνομα ερωτήματος είναι το δικό του.
 2. Το πρόγραμμα-πελάτη έπειτα αναζητήσεις που φιλοξενεί έναν τοπικό αρχείο, μια λίστα των διευθύνσεων IP και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένες στον τοπικό υπολογιστή.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: η θέση αρχείου Hosts του εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα:
    Windows NT         %Systemroot%\System32\Drivers\Etc  Windows 95         <drive>\<Windows folder>  Windows for Workgroups   <drive>\<Windows folder>  Windows 3.1         <drive>\<Windows folder>  MS-Client 3.0        <Boot volume>\Net  Lan Manager 2.2c Client   <Boot volume>\Net						
  Όπου % Systemroot % είναι ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows NT, <drive>είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα και <boot volume=""> αναφέρεται σε μια δισκέτα εκκίνησης ή τη μονάδα δίσκου C.

  Ένα δείγμα αρχείου hosts, Hosts.sam, εγκαθίσταται με το πρωτόκολλο TCP/IP Εμφανίζει τη σωστή μορφή.</boot></drive>
 3. Ερωτώνται διακομιστές Domain Name System (DNS) του τομέα.
 4. Εάν το όνομα δεν έχει ακόμα επιλυθεί, είναι η ακολουθία επίλυση ονόματος NetBIOS χρησιμοποιείται ως αντίγραφο ασφαλείας. Αυτή η σειρά μπορεί να αλλάξει, ρυθμίζοντας το NetBIOS τύπος κόμβου του υπολογιστή-πελάτη.
Το πρόγραμμα-πελάτη των Windows θα προσπαθήσουν καθεμία από αυτές τις μεθόδους μέχρι να είτεΕπιλύει το όνομα ή να εξαντλήσει τις μεθόδους αυτές με επιτυχία. Τα Windows NT,Τα Windows 95 και των Windows for Workgroups χρησιμοποιώντας το Microsoft TCP/IP3.11b ακολουθήστε αυτήν την ακολουθία. 2.2 c του LAN Manager ή το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft 3.0Οι υπολογιστές-πελάτες δεν θα χρησιμοποιήσει την ανάλυση ονομάτων NetBIOS ως αντίγραφο ασφαλείας.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα τηςMicrosoft (Knowledge Base):
169141 Ανάλυση NetBIOS και το όνομα του κεντρικού υπολογιστή για MS-πελάτη και LM 2.2 c
Κατά την επίλυση ονομάτων, ο υπολογιστής-πελάτης θα παραλείψει μεθόδους για τις οποίες δεν είναιρύθμιση παραμέτρων. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει αρχείο hosts στο σύστημα, τότεθα παραλείψτε το βήμα # 2 παραπάνω και δοκιμάστε ένα ερώτημα σε ένα διακομιστή DNS. Εάν υπάρχει διακομιστής DNSΔιευθύνσεις IP που έχουν εισαχθεί στη ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP του υπολογιστή-πελάτη, τότε ηπρόγραμμα-πελάτης θα παραλείψει το επόμενο βήμα της ακολουθίας μετά το DNS.

Η μέθοδος για την αλλαγή της σειράς ανάλυση ονόματος κεντρικού υπολογιστή διαφέρει μεταξύ των λειτουργικώντα συστήματα και τις εκδόσεις. Αυτές τεκμηριώνονται στο Resource Kit της για τοσυγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα, καθώς και με τη Γνωσιακή Βάση της Microsoft.

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα τηςMicrosoft (Knowledge Base):
171567 Οι τιμές προτεραιότητας ServiceProvider Windows NT 4.0 που δεν εφαρμόζεται
139270 Τρόπος αλλαγής της σειράς ανάλυση των ονομάτων στα Windows 95 και Windows NT
119372 Ορίζοντας τη σειρά αναζήτησης ανάλυση ονόματος για TCP/IP-32

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα: Πρόγραμμα-πελάτης είναι δυνατό να επιλύσει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή.

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης δεν είναι δυνατό να επιλύσει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, στη συνέχεια, είναι καλύτερα να επαληθεύσετε τον κεντρικό υπολογιστήπρέπει να χρησιμοποιεί ανάλυση ονομάτων ακολουθία παραπάνω που το πρόγραμμα-πελάτη. Εάντο όνομα δεν υπάρχει σε οποιονδήποτε από τους πόρους που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής-πελάτης, στη συνέχειαπρέπει να αποφασίσετε ποια πόρο για να την προσθέσετε. Εάν το όνομα υπάρχει απόΟι πόροι, όπως ένα διακομιστή DNS ή μια υπηρεσία ονομάτων Internet των WindowsΤο πρόγραμμα-πελάτη και διακομιστή (WINS) δεν επιλύει το όνομα σωστά, εστίασηπροσοχή σας στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτόν τον συγκεκριμένο πόρο.

Επίσης, επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής-πελάτης προσπαθεί να επιλύσει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή και όχι έναΤο όνομα NetBIOS. Πολλές εφαρμογές έχουν πολλές μεθόδους που μπορούν ναχρησιμοποιούν για την επίλυση ονομάτων, αυτό ισχύει ιδιαίτερα αλληλογραφίας και βάση δεδομένωνεφαρμογές. Η εφαρμογή μπορεί να ρυθμιστεί να συνδεθείτε σε πόρουςχρησιμοποιώντας το NetBIOS. Ανάλογα με τις παραμέτρους του υπολογιστή-πελάτη ενδέχεται να παρακάμψουν το πρόγραμμα-πελάτηεπίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών. Από εκεί θα είναι αναγκαία για την αλλαγή είτε τηςΤύπος σύνδεσης για υποδοχές TCP/IP ή για την αντιμετώπιση του προβλήματος ως μιαΤο ζήτημα NetBIOS.

Πρόβλημα: Επιλύει ένα όνομα πολύ αργά ή αποτυγχάνει για να επιλύσετε ένα όνομα και είναι χρονοβόρα στην έκθεση μια αποτυχία.

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

Έχοντας διακομιστές DNS που έχει ρυθμιστεί σε ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP του υπολογιστή-πελάτη, αλλά τοδεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα-πελάτη διακομιστή συνήθως προκαλεί αυτό. Επειδή τοΠρωτόκολλο TCP/IP προϋποθέτει μια αναξιόπιστη δικτύου, ένας υπολογιστής-πελάτης θα επανειλημμέναΠροσπαθήστε να συνδεθείτε με ένα διακομιστή DNS πριν την εγκατάλειψη του ερωτήματος που επιχειρήθηκε.Το πρόγραμμα-πελάτης, στη συνέχεια, θα επιχειρήσει να ερώτημα έναν δεύτερο διακομιστή DNS, εάν μίαέχει ρυθμιστεί και να λαμβάνουν την ίδια ώρα αποτυχία. Μόνο τότε θα το βήμα του προγράμματος-πελάτημέσω NetBIOS για την επίλυση ονομάτων όπως περιγράφεται παραπάνω.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να προσεγγίζει αυτό το ζήτημα.

 • Εάν εισαχθεί σωστά το όνομα κεντρικού υπολογιστή σε ένα κεντρικό αρχείο, θα επιλυθεί πριν ο υπολογιστής-πελάτης επιχειρεί να ερώτημα DNS. Το διάλυμα αυτό λειτουργεί Εάν οι διακομιστές DNS είναι προσωρινά μη προσβάσιμος και υπάρχει ένα μικρό αριθμός ονόματα κεντρικών υπολογιστών που πρέπει να επιλυθούν. Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων Αρχεία Hosts για πολλά προγράμματα-πελάτες μπορεί να είναι απαγορευτικό. - ή -

 • Εάν υπάρχουν διακομιστές DNS, αλλά οι διευθύνσεις διακομιστή DNS του ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP υπολογιστές-πελάτες είναι λανθασμένες, μετά τη διόρθωση αυτών διευθύνσεις θα επιτρέπει σε υπολογιστές-πελάτες να επικοινωνήσουν με τους διακομιστές DNS αμέσως. Ακόμη και αν ο διακομιστής DNS που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να επιλύσει ένα όνομα, αυτό θα συμβεί πολύ ταχύτερα από το εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να φτάσει ένα Ο διακομιστής DNS καθόλου. - ή -

 • Εάν έχουν ρυθμιστεί διακομιστές DNS του υπολογιστή-πελάτη, αλλά αυτοί οι διακομιστές είναι μόνιμα διαθέσιμη, στη συνέχεια, καταργήστε τις διευθύνσεις IP του DNS διακομιστές από τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή-πελάτη. Το πρόγραμμα-πελάτης, στη συνέχεια, θα παρακάμψει το Αναζήτηση DNS χωρίς καθυστέρηση. - ή -

 • Εάν οι εγγραφές της βάσης δεδομένων DNS υπάρχουν ελλιπείς ή λανθασμένες, στη συνέχεια θα καθυστέρηση, όπως διακομιστές DNS ερωτημάτων σε άλλους διακομιστές DNS πριν από την υποβολή εκθέσεων ότι αυτά δεν είναι δυνατό να επιλύσει το όνομα. Συνήθως, αυτό θα προκαλέσει καθυστέρηση λίγα δευτερόλεπτα.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με TCP/IP και επίλυση ονομάτων, ανατρέξτε τοακόλουθη λευκή βίβλος είναι διαθέσιμη στο διακομιστή Microsoft ανώνυμο ftp:
Όνομα αρχείου: Tcpipimp2.doc
Θέση: FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/Winnt/Winnt-docs/papers/
Τίτλος: "Microsoft Windows NT 3.5/3.51/4.0: υλοποίηση TCP/IP Λεπτομέρειες στοίβα πρωτοκόλλου TCP/IP και υπηρεσίες, έκδοση 2.0. "

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 172218 – Letzte Überarbeitung: 08/17/2012 16:50:00 – Revision: 7.0

Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95

 • kbinfo kbnetwork kbmt KB172218 KbMtel
Feedback