Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας προσωρινών αρχείων από το Word

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 97, ανατρέξτε στο άρθρο 89247.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη χρονική στιγμή, τη θέση και τον τρόπο δημιουργίας προσωρινών αρχείων από το Microsoft Word for Windows.
Περισσότερες πληροφορίες

Ορισμός ενός προσωρινού αρχείου

Ένα προσωρινό αρχείο είναι ένα αρχείο που δημιουργείται για την προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών, έτσι ώστε να απελευθερωθεί μνήμη για άλλους σκοπούς ή για να λειτουργήσει ως προστατευτικό δίχτυ με σκοπό την αποτροπή της απώλειας δεδομένων όταν εκτελούνται συγκεκριμένες λειτουργίες από ένα πρόγραμμα. Για παράδειγμα, το Word προσδιορίζει αυτόματα τη θέση και τη χρονική στιγμή για τη δημιουργία προσωρινών αρχείων. Τα προσωρινά αρχεία υπάρχουν μόνο στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας του Word. Όταν τερματιστεί η λειτουργία του Word με κανονικό τρόπο, όλα τα προσωρινά αρχεία πρώτα τερματίζονται και, στη συνέχεια, διαγράφονται.

Για ποιο λόγο το Word δημιουργεί προσωρινά αρχεία;

Ταχύτητα

Στην περίπτωση που δεν επαρκεί η διαθέσιμη μνήμη για τη διατήρηση του εγγράφου με όλες τις τροποποιήσεις του και εξακολουθείτε να εκτελείτε γρήγορα χειρισμούς όπως η ταξινόμηση, η μεταφορά, η μετακίνηση κ.λ.π. ταυτόχρονα με την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εφαρμογών, τότε το Word μετακινεί μέρος του κώδικά του που δεν χρησιμοποιείται ή μέρος του εγγράφου που δεν υφίσταται επεξεργασία, από τη μνήμη στο δίσκο. Αυτή η μετακίνηση σε προσωρινά αρχεία του δίσκου απελευθερώνει περισσότερη μνήμη για τον χειρισμό κειμένου ή για την αποθήκευση τμημάτων του εγγράφου, τα οποία τροποποιούνται ενεργά.

Ακεραιότητα δεδομένων

Το Word χρησιμοποιεί τα προσωρινά αρχεία ως "προστατευτικό δίχτυ" για την προστασία από σφάλματα συστήματος που παρουσιάζονται στο σύστημα αποθήκευσής του. Με την αποθήκευση πρώτα σε ένα προσωρινό αρχείο και, στη συνέχεια, με τη μετονομασία του αρχείου με ένα κατάλληλο όνομα, το Word εξασφαλίζει την ακεραιότητα του αρχικού αρχείου απέναντι σε διάφορα προβλήματα (όπως η διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος ή η απώλεια συνδέσεων δικτύου), τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εγγραφή του αρχείου.

Τύποι προσωρινών αρχείων

Αρχείο που βασίζεται στο MS-DOS

Ακολουθούν οι βασικοί τύποι αρχείων MS-DOS.

Αρχείο που βασίζεται σε αρχείο εγγράφου

Η διαφορά μεταξύ αυτού του αρχείου και ενός παραδοσιακού αρχείου του MS-DOS είναι ότι δίνεται σε πολλά προγράμματα η δυνατότητα ανάγνωσης των αρχείων και εγγραφής σε αυτά χωρίς να το γνωρίζει ο αρχικός κάτοχός τους. Ακόμη, τα αρχεία εγγράφου ενσωματώνουν ιδιότητες που επιτρέπουν στο Word να δημιουργήσει αρχεία και καταλόγους μέσα σε αρχεία. Κατά την εκκίνηση, το Word δημιουργεί ένα προσωρινό (άμεσο) αρχείο εγγράφου που ονομάζεται ~wrfxxxx.tmp. Μπορείτε να προσδιορίσετε ότι πρόκειται για ένα αρχείο εγγράφου, επειδή το αρχικό του μέγεθος είναι 1.536 byte. Αυτό το προσωρινό αρχείο εγγράφου χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όλων των αντικειμένων OLE τα οποία ανήκουν σε ανώνυμα έγγραφα, στην "Αναίρεση" (Undo), στο "Πρόχειρο" (Clipboard) και σε έγγραφα των οποίων η αρχική μορφή δεν είναι μορφή εγγράφου (για παράδειγμα, έγγραφα .txt, .rtf και Word 2.0). Το Word έχει τη δυνατότητα να ανοίγει έγγραφα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας: τη λειτουργία συναλλαγής και την άμεση λειτουργία. Οι λειτουργίες αυτές περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Αρχεία εγγράφου συναλλαγής

Τα αρχεία συναλλαγής επιτρέπουν στο Word να ανοίξει ένα αρχείο, να γράψει σε αυτό και να επιτρέψει σε άλλα προγράμματα --όπως το Microsoft Excel--να γράψουν σε αυτό, διατηρώντας όμως το δικαίωμα επαναφοράς του αρχείου στην κατάσταση που ήταν όταν άνοιξε για πρώτη φορά στο Word.

Για να γίνει αυτό, το αρχείο εγγράφου δημιουργεί εικονικές εικόνες (συνήθως της μορφής ~dftxxxx.tmp) όλων των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο αρχείο μετά το άνοιγμά του. Εάν το Word διατηρήσει όλες τις αλλαγές, τα περιεχόμενα του αρχείου ~dftxxxx.tmp συγχωνεύονται με το αρχικό αρχείο και, στη συνέχεια, αποθηκεύεται μια πλήρης έκδοση του αρχείου. Αντίστροφα, εάν το Word απορρίψει όλες τις αλλαγές, τότε, το αρχείο ~dftxxxx.tmp διαγράφεται και το αρχικό αρχείο δεν μεταβάλλεται. Το Word ανοίγει όλα τα πρωταρχικά αρχεία του Word χρησιμοποιώντας αρχεία συναλλαγής, τα οποία δημιουργούν εικονικές εικόνες του καταλόγου Temp. Κατά την εκκίνηση του Word, το αρχείο Normal.dot είναι συνήθως ανοιχτό σε κατάσταση λειτουργίας συναλλαγής και το εικονικό αρχείο που δημιουργείται για αυτό ονομάζεται dftxxxx.tmp. Η δυνατότητα FastSave, για παράδειγμα, συγχωνεύει δύο αρχεία κατά την αποθήκευση.

Άμεσα

Το Word χρησιμοποιεί την άμεση αποθήκευση όταν ανοίγει ένα προσωρινό αρχείο εγγράφου και όταν εκτελεί τη λειτουργία "Αποθήκευση ως" (Save As) ή "Πλήρης αποθήκευση" (Full Save) (όχι την αποθήκευση τύπου FastSave). Αυτός ο τύπος αρχείου καταναλώνει μικρή ποσότητα μνήμης και δεν δημιουργεί εικονική εικόνα κατά τη δημιουργία του ή το άνοιγμά του.

Συγκεκριμένα αρχεία που δημιουργούνται από το Word

Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν ορισμένα από τα συγκεκριμένα προσωρινά αρχεία που δημιουργεί το Word.
  Αρχεία που δημιουργούνται συνήθως κατά την εκκίνηση του Word  Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------------------  Αρχείο που βασίζεται σε MS-DOS  (για τη διατήρηση 4 δεικτών χειρισμού αρχείων) 0 byte     ~wrf0000.tmp  Αρχικό αρχείο που βασίζεται σε MS-DOS     0 byte     ~mfxxxx.tmp  Σύνθετο αρχείο - συναλλαγής          0 byte     ~dftxxxx.tmp  Σύνθετο αρχείο - άμεσο           1536 byte     ~wrf0001.tmp  (ανώνυμα αρχεία που δεν είναι Word ή OLE)  Αρχεία αποκατάστασης του Word                  Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------------------------  Προσωρινό αρχείο για αυτόματη αποκατάσταση           ~wraxxxx.tmp  Αυτόματη αποκατάσταση           AutoRecovery save of <docname>.asd  Άλλα προσωρινά αρχεία του Word                 Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------------------------  Αντίγραφο άλλου εγγράφου                    ~wrcxxxx.tmp  Έγγραφο του Word                        ~wrdxxxx.tmp  Προσωρινό αρχείο Temp                      ~wrfxxxx.tmp  Λεξικό                             ~wrixxxx.tmp  Πρόχειρο                            ~wrlxxxx.tmp  Μακροεντολή                           ~wrmxxxx.tmp  Έγγραφο OLE του Word                      ~wroxxxx.tmp  Αρχικό αρχείο                          ~wrsxxxx.tmp  Έγγραφο από μετατροπή (ξένο)                  ~wrvxxxx.tmp				

Απλοποιημένη προβολή του συνδυασμού που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός τροποποιημένου αρχείου

Δημιουργία αρχείου temp         Δημιουργία ~wrdxxxx.tmpΕγγραφή αρχείου temp          Αποθήκευση δείγματος δεδομένων στο ~wrdxxxx.tmpΔιαγραφή αρχικού αρχείου        Διαγραφή του EXAMPLE.DOCΜετακίνηση temp στο όνομα προορισμού  Μετακίνηση του ~wrdxxxx.tmp στο Example.doc				
Το Word αποκτά σημαντική ταχύτητα επιδόσεων, τοποθετώντας το προσωρινό αρχείο στον ίδιο κατάλογο όπου βρίσκεται το αποθηκευμένο αρχείο. Στην περίπτωση που το Word τοποθετήσει το προσωρινό αρχείο σε κάποια άλλη θέση, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την εντολή MS-DOS COPY για να μετακινήσει το προσωρινό αρχείο από τον άλλο κατάλογο στη θέση αποθήκευσης. Εάν αφήσετε το προσωρινό αρχείο στον ίδιο κατάλογο όπου βρίσκεται το αποθηκευμένο αρχείο εγγράφου, το Word μπορεί να χρησιμοποιήσει την εντολή MS-DOS MOVE για να καθορίσει γρήγορα το προσωρινό αρχείο ως το αποθηκευμένο έγγραφο.

Χρονική στιγμή και θέση δημιουργίας προσωρινών αρχείων από το Word

Η θέση όπου το Word δημιουργεί τα προσωρινά αρχεία είναι μια μόνιμη πληροφορία και δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να οριστούν ανάλογα τα δικαιώματα NTFS για το χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
277867 Απαιτούνται δικαιώματα του Windows NTFS όταν εκτελείτε το Word σε οποιοδήποτε διαμέρισμα NTFS που έχει εγκατεστημένα τα Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ή Windows Vista
Γενικά, το Word δημιουργεί προσωρινά αρχεία για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων.

Ενσωματωμένα αντικείμενα του Word (Κατάλογος Temp)

Όταν το Word λειτουργεί ως πρόγραμμα διακομιστή OLE, τα ενσωματωμένα αντικείμενα του Word αποθηκεύονται ως προσωρινά αρχεία στον κατάλογο Temp.

Το OLE 2.0 απαιτεί πρόσθετο χώρο αποθήκευσης μονάδας δίσκου. Κατά την εκκίνηση προγραμμάτων OLE, το Word χρειάζεται να παρέχει αντίγραφα των δεδομένων στο διακομιστή. Όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση του προγράμματος OLE 2.0 σε μια μεμονωμένη περίοδο λειτουργίας ενός προγράμματος, δεν είναι ασυνήθιστο να συσσωρεύεται μια μεγάλη ποσότητα αποθήκευσης στο σκληρό δίσκο.

Αρχικό αρχείο (Κατάλογος Temp)

Όταν το Word εξαντλήσει τη RAM (internal random access memory), δημιουργεί πάντοτε ένα μεμονωμένο προσωρινό αρχείο στον κατάλογο Temp για τη διατήρηση πληροφοριών. Αυτό το προσωρινό αρχείο διατηρεί πληροφορίες που αντιμετατίθενται από την εσωτερική cache αρχείων του Word , η οποία εκχωρείται από την καθολική μνήμη του συστήματος. Το μέγεθος του προσωρινού αρχείου κυμαίνεται από 64 kilobyte (KB) έως 3,5 megabyte (MB).

Το προεπιλεγμένο μέγεθος της μνήμης cache στο Word είναι 64 KB.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αύξησης του μεγέθους της cache στο Word, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
212242 Θέση αποθήκευσης των ρυθμίσεων στο μητρώο για το Word 2000

Μακροεντολή που έχει καταγραφεί (Κατάλογος Temp)

Όταν καταγράφετε μια μακροεντολή, το Word δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο στον κατάλογο Temp των Windows.

Αρχεία που έχουν μετατραπεί (Κατάλογος Temp)

Οι μετατροπείς προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου που παρέχονται με το Word δημιουργούν προσωρινά αρχεία σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), τα οποία χρησιμοποιεί το Word για να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένους μετατροπείς.

Κλειδωμένα αρχεία (Κατάλογος Temp)

Κατά το άνοιγμα ενός αρχείου που είναι κλειδωμένο, είτε επειδή είναι ανοιχτό σε ένα άλλο παράθυρο του Word είτε επειδή το έχει ανοίξει κάποιος άλλος χρήστης του δικτύου, μπορείτε να εργαστείτε με ένα αντίγραφο του αρχείου. Το Word τοποθετεί αυτό το αντίγραφο στον κατάλογο Temp των Windows. Παρόμοια, όταν ένα πρότυπο που είναι συνημμένο σε ένα έγγραφο είναι κλειδωμένο, το δημιουργεί αυτόματα Word ένα αντίγραφο του προτύπου στον κατάλογο Temp. Το αντίγραφο ενός κλειδωμένου αρχείου δεν ενημερώνει αυτόματα το αρχικό αρχείο του κατόχου.

Αποθηκευμένα αρχεία (Στον ίδιο κατάλογο με του αποθηκευμένου αρχείου)

Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save) του μενού Αρχείο (File), συμβαίνουν τα εξής:
 1. Το Word δημιουργεί ένα νέο προσωρινό αρχείο, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη έκδοση του εγγράφου.
 2. Μόλις το Word δημιουργήσει το προσωρινό αρχείο, διαγράφει την προηγούμενη έκδοση του εγγράφου.
 3. Το Word μετονομάζει το προσωρινό αρχείο με το ίδιο όνομα όπως αυτό της προηγούμενης έκδοσης του εγγράφου.
Κείμενο επικολλημένο μεταξύ αρχείων (Στον ίδιο κατάλογο με αυτόν του αρχείου προέλευσης):

Όταν το Word κάνει αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ εγγράφων, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα προσωρινό αρχείο στον ίδιο κατάλογο με αυτόν του αρχείου προέλευσης. Αυτό συμβαίνει ειδικά όταν το αρχείο προέλευσης αποθηκεύεται ή κλείνει. Το προσωρινό αρχείο αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν από το "Πρόχειρο" (Clipboard) πριν από την αποθήκευση του αρχείου. Το Word δημιουργεί αυτό το προσωρινό αρχείο μετονομάζοντας το παλιό αντίγραφο του αρχείου με το προσωρινό όνομα αρχείου.

Αρχείο κατόχου (Στον ίδιο κατάλογο με αυτόν του αρχείου προέλευσης)

Όταν ένα αποθηκευμένο αρχείο ανοιχτεί για επεξεργασία, εκτύπωση ή αναθεώρηση, το Word δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο με την επέκταση ονόματος αρχείου .doc, το οποίο ξεκινά με μια περισπωμένη (~) ακολουθούμενη πρώτα από το σύμβολο του δολλαρίου ($) και έπειτα από το υπόλοιπο του ονόματος του αρχικού αρχείου. Αυτό το προσωρινό αρχείο διατηρεί το όνομα σύνδεσης του προσώπου που ανοίγει το αρχείο και είναι γνωστό ως "αρχείο κατόχου."

Κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ένα δίκτυο και έχει ήδη ανοιχτεί από κάποιο άλλο πρόσωπο, το αρχείο αυτό παρέχει το <όνομα χρήστη> για το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Αυτό το αρχείο είναι ήδη ανοιχτό από τον <όνομα χρήστη>. Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου;

(This file is already opened by <user name> Would you like to make a copy of this file for your use?)
Στην περίπτωση που το "Αρχείο κατόχου" είναι κατεστραμμένο ή λείπει, το μήνυμα λάθους αλλάζει σε:
Αυτό το αρχείο είναι ήδη ανοιχτό από κάποιον άλλο χρήστη. Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο αυτού του αρχείου;

(This file is already opened by another user. Would you like to make a copy of this file for your use?)
Σημείωση Το Word διαγράφει αυτόματα αυτό το προσωρινό αρχείο από τη μνήμη κατά το κλείσιμο του αρχικού αρχείου.

Όταν ανοίξετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο http ή ftp, το αρχείο αντιγράφεται πρώτα στον κατάλογο temp. Στη συνέχεια, το αρχείο ανοίγει από τον κατάλογο temp.

Όταν ανοίξετε ένα αρχείο σε κοινόχρηστο στοιχείο UNC χρησιμοποιώντας το Word 2007, το αρχείο αντιγράφεται πρώτα στον κατάλογο temp. Στη συνέχεια, το αρχείο ανοίγει από τον κατάλογο temp..

Αυτόματη αποθήκευση

Κατάλογος αποθήκευσης αυτόματης αποκατάστασης του Word

Το προσωρινό αρχείο που δημιουργείται όταν το Word εκτελεί μια αυτόματη αποθήκευση αποθηκεύεται στο φάκελο Temp, εκτός αν δεν υπάρχει έγκυρος φάκελος Temp. Σε αυτήν την περίπτωση , το Word αποθηκεύει το προσωρινό αρχείο στον ίδιο φάκελο όπου αποθηκεύει το έγγραφο.

Η θέση των προσωρινών αρχείων όταν κλείνετε ένα αρχείο

Το Word ενδέχεται να πρέπει να διατηρεί κατά περιόδους μια σύνδεση με ένα αρχείο μετά το κλείσιμό του. Αυτό συμβαίνει όταν το κείμενο έχει αντιγραφεί στο "Πρόχειρο" (Clipboard) από το αρχείο. Όταν κλείνετε ένα αρχείο, το Word επιχειρεί να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Στην περίπτωση που η επιλογή που αντιγράφηκε στο "Πρόχειρο" (Clipboard) δεν περιέχει πολλές ενότητες ή μια εικόνα ή, εάν δεν έχει μεγάλο μέγεθος, το Word αντιγράφει το τμήμα του εγγράφου στο προσωρινό αρχείο.
 • Στην περίπτωση που το επιλεγμένο αντίγραφο περιέχει εικόνες ή πολλές ενότητες ή, όταν το αρχείο βρίσκεται σε μια δισκέτα, το Word αντιγράφει ολόκληρο το αρχείο στον κατάλογο Temp και μετακινεί εκεί το δείκτη.
tmp temp temporary WD2000 WD2002 WD2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 211632 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/14/2011 03:30:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbfile kbinfo kbnetwork KB211632
Σχόλια