Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις του Office 2010 SP1

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με κάθε ενημέρωση Service Pack 1 (SP1) που κυκλοφόρησε για τα προϊόντα του προγράμματος-πελάτη Microsoft Office 2010. Αυτό το άρθρο εξετάζει τα παρακάτω για κάθε ενημέρωση αρχείου στο SP1:
  • Μια σύνδεση με το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που περιγράφει το πακέτο. Το άρθρο της Γνωσιακής βάσης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις που περιέχει κάθε πακέτο service pack.
  • Μια σύνδεση σε τοποθεσίες Web του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft, όπου οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των πακέτων.
  • Ένας πίνακας που περιέχει πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer.


Σημείωση Αυτοί οι πίνακες περιλαμβάνουν μια λίστα μόνο των αρχείων που διαθέτουν έκδοση και που συμπεριλαμβάνονται στο SP1. Πρόσθετα αρχεία που δεν διαθέτουν εκδόσεις, όπως εικόνες ή αρχεία .xml, εξαιρούνται από αυτή τη λίστα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει όλες τις ενημερώσεις SP1 για τα προϊόντα του προγράμματος-πελάτη Office 2010.

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης του service pack

Αυτό το άρθρο σας βοηθά να ελέγξετε εάν είναι εγκατεστημένο το service pack. Για επιβεβαίωση της εγκαταστημένης έκδοσης του προϊόντος Microsoft Office, σας προτείνουμε να ελέγξετε τη λίστα με τα εγκαταστημένα προγράμματα στα Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης ενός εγκατεστημένου προϊόντος του Office 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να δείτε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2121559 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης ενός εγκατεστημένου προϊόντος Office 2010
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιδιορθώσετε τα προβλήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Κατά την προβολή των πληροφοριών του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" του Πίνακα Ελέγχου.

Microsoft Office 2010 SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460049

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp1-en-us.mspNot Applicable680,96028-Apr-1123:46
Clientshared64muisp1-en-us.mspNot Applicable2,426,88028-Apr-1123:46
Clientshared64wwsp1-x-none.mspNot Applicable13,031,93628-Apr-1123:46
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,994,62428-Apr-1123:46
Officesuitemuisp1-en-us.mspNot Applicable14,467,07228-Apr-1123:46
Officesuitewwsp1-x-none.mspNot Applicable425,345,02428-Apr-1123:47
Osamuisp1-en-us.mspNot Applicable1,444,35228-Apr-1123:47
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:47
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable11,155,45628-Apr-1123:47
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,056,12828-Apr-1123:47
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable16,972,80028-Apr-1123:47
Wwlibcxmsp1-en-us.mspNot Applicable8,665,08828-Apr-1123:47

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460049

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared32muisp1-en-us.mspNot Applicable2,925,05628-Apr-1123:41
Clientshared32wwsp1-x-none.mspNot Applicable29,734,40028-Apr-1123:42
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable4,032,51228-Apr-1123:42
Officesuitemuisp1-en-us.mspNot Applicable16,704,51228-Apr-1123:42
Officesuitewwsp1-x-none.mspNot Applicable522,330,11228-Apr-1123:43
Osamuisp1-en-us.mspNot Applicable1,736,19228-Apr-1123:43
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:44
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable10,677,76028-Apr-1123:43
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,031,55228-Apr-1123:43
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable17,731,58428-Apr-1123:44
Wwlibcxmsp1-en-us.mspNot Applicable10,628,09628-Apr-1123:44

Microsoft Office 2010 Language Pack SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460043

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared64muisp1-en-us.mspNot Applicable2,426,88028-Apr-1123:44
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,994,62428-Apr-1123:44
Officesuitemuisp1-en-us.mspNot Applicable14,467,07228-Apr-1123:44
Omuisp1-en-us.mspNot Applicable3,106,30428-Apr-1123:44
Pmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,106,30428-Apr-1123:44
Projectmuisp1-en-us.mspNot Applicable1,260,54428-Apr-1123:45
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:45
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable11,155,45628-Apr-1123:45
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,056,12828-Apr-1123:45
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable16,972,80028-Apr-1123:45
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:45
Visiomuisp1-en-us.mspNot Applicable675,32828-Apr-1123:45
Vismuisp1-en-us.mspNot Applicable3,106,30428-Apr-1123:45
Xmuisp1-en-us.mspNot Applicable608,25628-Apr-1123:45

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
languagepack2010sp1-kb2460043-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460043

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared32muisp1-en-us.mspNot Applicable2,925,05628-Apr-1123:40
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable4,032,51228-Apr-1123:40
Officesuitemuisp1-en-us.mspNot Applicable16,704,51228-Apr-1123:40
Omuisp1-en-us.mspNot Applicable4,345,85628-Apr-1123:40
Pmuisp1-en-us.mspNot Applicable4,345,85628-Apr-1123:40
Projectmuisp1-en-us.mspNot Applicable1,475,07228-Apr-1123:40
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:40
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable10,677,76028-Apr-1123:40
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,031,55228-Apr-1123:40
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable17,731,58428-Apr-1123:40
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:40
Visiomuisp1-en-us.mspNot Applicable898,56028-Apr-1123:40
Vismuisp1-en-us.mspNot Applicable4,345,85628-Apr-1123:41
Xmuisp1-en-us.mspNot Applicable826,36828-Apr-1123:41

Microsoft SharePoint Designer 2010 SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460057

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared64muisp1-en-us.mspNot Applicable2,426,88028-Apr-1123:47
Clientshared64wwsp1-x-none.mspNot Applicable13,031,93628-Apr-1123:47
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,994,62428-Apr-1123:48
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:48
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable11,155,45628-Apr-1123:48
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,056,12828-Apr-1123:48
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable16,972,80028-Apr-1123:48
Sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exe14.0.6029.1000141,502,60829-Apr-118:23
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:48
Sharepointdesignerwwsp1-x-none.mspNot Applicable87,890,94428-Apr-1123:49

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460057

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared32muisp1-en-us.mspNot Applicable2,925,05628-Apr-1123:43
Clientshared32wwsp1-x-none.mspNot Applicable29,734,40028-Apr-1123:43
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable4,032,51228-Apr-1123:43
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:43
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable10,677,76028-Apr-1123:43
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,031,55228-Apr-1123:43
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable17,731,58428-Apr-1123:43
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:44
Sharepointdesignerwwsp1-x-none.mspNot Applicable105,543,68028-Apr-1123:44

Microsoft Project 2010 SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
project2010sp1-kb2460052-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460052

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared64muisp1-en-us.mspNot Applicable2,426,88028-Apr-1123:46
Clientshared64wwsp1-x-none.mspNot Applicable13,031,93628-Apr-1123:46
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,994,62428-Apr-1123:47
Projectmuisp1-en-us.mspNot Applicable1,260,54428-Apr-1123:47
Projectwwsp1-x-none.mspNot Applicable93,913,08828-Apr-1123:47
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:47
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable11,155,45628-Apr-1123:47
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,056,12828-Apr-1123:47
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable16,972,80028-Apr-1123:47

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
project2010sp1-kb2460052-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460052

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared32muisp1-en-us.mspNot Applicable2,925,05628-Apr-1123:41
Clientshared32wwsp1-x-none.mspNot Applicable29,734,40028-Apr-1123:41
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable4,032,51228-Apr-1123:42
Projectmuisp1-en-us.mspNot Applicable1,475,07228-Apr-1123:42
Projectwwsp1-x-none.mspNot Applicable110,556,67228-Apr-1123:43
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:43
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable10,677,76028-Apr-1123:43
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,031,55228-Apr-1123:43
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable17,731,58428-Apr-1123:43


Microsoft Visio 2010 SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460061

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientshared64muisp1-en-us.mspNot Applicable2,426,88028-Apr-1123:52
Clientshared64wwsp1-x-none.mspNot Applicable13,031,93628-Apr-1123:52
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,994,62428-Apr-1123:52
Proofingsp1-en-us.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:52
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable11,155,45628-Apr-1123:52
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,056,12828-Apr-1123:52
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable16,972,80028-Apr-1123:52
Visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exe14.0.6029.1000153,798,08029-Apr-118:23
Visiomuisp1-en-us.mspNot Applicable675,32828-Apr-1123:52
Visiowwsp1-x-none.mspNot Applicable103,830,52828-Apr-1123:52

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460061

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp1-en-us.mspNot Applicable11,320,32028-Apr-1123:46

Microsoft Visio 2010 Viewer SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visioviewer2010sp1-kb2460065-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460065
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp1-en-us.mspNot Applicable5,991,42428-Apr-1123:52

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visioviewer2010sp1-kb2460065-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460065

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp1-en-us.mspNot Applicable11,320,32028-Apr-1123:46

Microsoft PowerPoint Viewer SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Microsoft PowerPoint Viewer Service Pack 1

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460050

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp1-en-us.mspNot Applicable39,109,12028-Apr-1123:45

Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460053

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp1-ja-jp.mspNot Applicable4,868,60828-Apr-1123:48
Ime32sp1-ko-kr.mspNot Applicable2,134,01628-Apr-1123:48
Ime32sp1-zh-cn.mspNot Applicable3,250,68828-Apr-1123:48
Ime32sp1-zh-tw.mspNot Applicable2,829,82428-Apr-1123:48
Ime64sp1-ja-jp.mspNot Applicable5,432,32028-Apr-1123:48
Ime64sp1-ko-kr.mspNot Applicable2,263,04028-Apr-1123:48
Ime64sp1-zh-cn.mspNot Applicable3,566,59228-Apr-1123:48
Ime64sp1-zh-tw.mspNot Applicable3,325,95228-Apr-1123:48
Proofkitwwsp1-x-none.mspNot Applicable3,461,63228-Apr-1123:53
Proofmuisp1-en-us.mspNot Applicable2,997,24828-Apr-1123:53
Proofmuisp1-fr-fr.mspNot Applicable2,997,24828-Apr-1123:53
Proofsp1-ar-sa.mspNot Applicable14,979,58428-Apr-1123:49
Proofsp1-bg-bg.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:49
Proofsp1-ca-es.mspNot Applicable4,817,40828-Apr-1123:49
Proofsp1-cs-cz.mspNot Applicable6,051,84028-Apr-1123:49
Proofsp1-da-dk.mspNot Applicable5,708,28828-Apr-1123:49
Proofsp1-de-de.mspNot Applicable15,230,97628-Apr-1123:49
Proofsp1-el-gr.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:49
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable11,155,45628-Apr-1123:49
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,056,12828-Apr-1123:49
Proofsp1-et-ee.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:49
Proofsp1-eu-es.mspNot Applicable1,211,90428-Apr-1123:50
Proofsp1-fi-fi.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:50
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable16,972,80028-Apr-1123:50
Proofsp1-gl-es.mspNot Applicable1,211,90428-Apr-1123:50
Proofsp1-gu-in.mspNot Applicable1,970,68828-Apr-1123:50
Proofsp1-he-il.mspNot Applicable6,778,88028-Apr-1123:50
Proofsp1-hi-in.mspNot Applicable1,997,82428-Apr-1123:50
Proofsp1-hr-hr.mspNot Applicable1,274,36828-Apr-1123:50
Proofsp1-hu-hu.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:51
Proofsp1-it-it.mspNot Applicable11,451,39228-Apr-1123:51
Proofsp1-ja-jp.mspNot Applicable1,780,73628-Apr-1123:51
Proofsp1-kk-kz.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:51
Proofsp1-kn-in.mspNot Applicable2,214,91228-Apr-1123:51
Proofsp1-ko-kr.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:51
Proofsp1-lt-lt.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:51
Proofsp1-lv-lv.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:51
Proofsp1-mr-in.mspNot Applicable2,094,08028-Apr-1123:52
Proofsp1-nb-no.mspNot Applicable6,484,99228-Apr-1123:52
Proofsp1-nl-nl.mspNot Applicable5,870,08028-Apr-1123:52
Proofsp1-nn-no.mspNot Applicable4,201,47228-Apr-1123:52
Proofsp1-pa-in.mspNot Applicable1,918,97628-Apr-1123:52
Proofsp1-pl-pl.mspNot Applicable6,755,32828-Apr-1123:52
Proofsp1-pt-br.mspNot Applicable3,879,42428-Apr-1123:52
Proofsp1-pt-pt.mspNot Applicable4,965,37628-Apr-1123:52
Proofsp1-ro-ro.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:52
Proofsp1-ru-ru.mspNot Applicable5,734,91228-Apr-1123:52
Proofsp1-sk-sk.mspNot Applicable1,211,90428-Apr-1123:52
Proofsp1-sl-si.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:52
Proofsp1-sr-latn-cs.mspNot Applicable1,211,90428-Apr-1123:52
Proofsp1-sv-se.mspNot Applicable10,189,31228-Apr-1123:53
Proofsp1-ta-in.mspNot Applicable1,986,04828-Apr-1123:53
Proofsp1-te-in.mspNot Applicable2,280,96028-Apr-1123:53
Proofsp1-th-th.mspNot Applicable608,76828-Apr-1123:53
Proofsp1-tr-tr.mspNot Applicable8,314,36828-Apr-1123:53
Proofsp1-uk-ua.mspNot Applicable1,816,06428-Apr-1123:53
Proofsp1-ur-pk.mspNot Applicable1,929,21628-Apr-1123:53
Proofsp1-zh-cn.mspNot Applicable2,098,68828-Apr-1123:53
Proofsp1-zh-tw.mspNot Applicable693,24828-Apr-1123:53

x64

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460053
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp1-ja-jp.mspNot Applicable5,086,72028-Apr-1123:44
Ime32sp1-ko-kr.mspNot Applicable2,352,12828-Apr-1123:44
Ime32sp1-zh-cn.mspNot Applicable3,468,80028-Apr-1123:44
Ime32sp1-zh-tw.mspNot Applicable3,047,93628-Apr-1123:44
Ime64sp1-ja-jp.mspNot Applicable5,650,94428-Apr-1123:44
Ime64sp1-ko-kr.mspNot Applicable2,481,15228-Apr-1123:44
Ime64sp1-zh-cn.mspNot Applicable3,784,70428-Apr-1123:44
Ime64sp1-zh-tw.mspNot Applicable3,544,57628-Apr-1123:44
Proofkitwwsp1-x-none.mspNot Applicable4,756,48028-Apr-1123:49
Proofmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,645,95228-Apr-1123:49
Proofmuisp1-fr-fr.mspNot Applicable3,645,95228-Apr-1123:50
Proofsp1-ar-sa.mspNot Applicable15,314,94428-Apr-1123:44
Proofsp1-bg-bg.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:44
Proofsp1-ca-es.mspNot Applicable5,377,53628-Apr-1123:45
Proofsp1-cs-cz.mspNot Applicable6,610,43228-Apr-1123:45
Proofsp1-da-dk.mspNot Applicable6,047,23228-Apr-1123:45
Proofsp1-de-de.mspNot Applicable15,125,50428-Apr-1123:45
Proofsp1-el-gr.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:45
Proofsp1-en-us.mspNot Applicable10,677,76028-Apr-1123:45
Proofsp1-es-es.mspNot Applicable11,031,55228-Apr-1123:45
Proofsp1-et-ee.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:45
Proofsp1-eu-es.mspNot Applicable1,648,64028-Apr-1123:46
Proofsp1-fi-fi.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:46
Proofsp1-fr-fr.mspNot Applicable17,731,58428-Apr-1123:46
Proofsp1-gl-es.mspNot Applicable1,648,64028-Apr-1123:46
Proofsp1-gu-in.mspNot Applicable2,279,93628-Apr-1123:46
Proofsp1-he-il.mspNot Applicable7,115,26428-Apr-1123:46
Proofsp1-hi-in.mspNot Applicable2,307,58428-Apr-1123:46
Proofsp1-hr-hr.mspNot Applicable1,715,20028-Apr-1123:46
Proofsp1-hu-hu.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:46
Proofsp1-it-it.mspNot Applicable11,791,87228-Apr-1123:46
Proofsp1-ja-jp.mspNot Applicable1,796,09628-Apr-1123:46
Proofsp1-kk-kz.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:46
Proofsp1-kn-in.mspNot Applicable2,525,18428-Apr-1123:47
Proofsp1-ko-kr.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:47
Proofsp1-lt-lt.mspNot Applicable906,75228-Apr-1123:47
Proofsp1-lv-lv.mspNot Applicable909,31228-Apr-1123:47
Proofsp1-mr-in.mspNot Applicable2,403,32828-Apr-1123:47
Proofsp1-nb-no.mspNot Applicable6,824,96028-Apr-1123:47
Proofsp1-nl-nl.mspNot Applicable6,238,20828-Apr-1123:47
Proofsp1-nn-no.mspNot Applicable4,734,46428-Apr-1123:47
Proofsp1-pa-in.mspNot Applicable2,230,78428-Apr-1123:48
Proofsp1-pl-pl.mspNot Applicable7,094,27228-Apr-1123:48
Proofsp1-pt-br.mspNot Applicable4,218,88028-Apr-1123:48
Proofsp1-pt-pt.mspNot Applicable5,303,80828-Apr-1123:48
Proofsp1-ro-ro.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:48
Proofsp1-ru-ru.mspNot Applicable6,076,41628-Apr-1123:48
Proofsp1-sk-sk.mspNot Applicable1,648,64028-Apr-1123:48
Proofsp1-sl-si.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:48
Proofsp1-sr-latn-cs.mspNot Applicable1,648,64028-Apr-1123:49
Proofsp1-sv-se.mspNot Applicable10,535,42428-Apr-1123:49
Proofsp1-ta-in.mspNot Applicable2,295,80828-Apr-1123:49
Proofsp1-te-in.mspNot Applicable2,591,23228-Apr-1123:49
Proofsp1-th-th.mspNot Applicable826,88028-Apr-1123:49
Proofsp1-tr-tr.mspNot Applicable8,654,84828-Apr-1123:49
Proofsp1-uk-ua.mspNot Applicable2,470,91228-Apr-1123:49
Proofsp1-ur-pk.mspNot Applicable2,238,97628-Apr-1123:49
Proofsp1-zh-cn.mspNot Applicable2,331,13628-Apr-1123:49
Proofsp1-zh-tw.mspNot Applicable927,74428-Apr-1123:49

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
filterpack2010sp1-kb2460041-x86-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460041

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer


File nameFile versionFile sizeDateTime
Filterpacksp1-en-us.mspNot Applicable2,807,80828-Apr-1123:44

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us.exeΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460041

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

File nameFile versionFile sizeDateTime
Filterpacksp1-en-us.mspNot Applicable3,373,56828-Apr-1123:39

Microsoft Access 2010 Runtime SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
accessruntime2010sp1-kb2460015-x86-fullfile-en-us.exe

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460015

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtmuisp1-en-us.mspNot Applicable921,08828-Apr-1123:44
Accessrtwwsp1-x-none.mspNot Applicable62,802,43228-Apr-1123:44
Clientshared64muisp1-en-us.mspNot Applicable2,426,88028-Apr-1123:44
Clientshared64wwsp1-x-none.mspNot Applicable13,031,93628-Apr-1123:44
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable3,994,62428-Apr-1123:44

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
accessruntime2010sp1-kb2460015-x64-fullfile-en-us.exe

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460015
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtmuisp1-en-us.mspNot Applicable1,139,20028-Apr-1123:39
Accessrtwwsp1-x-none.mspNot Applicable77,496,32028-Apr-1123:40
Clientshared32muisp1-en-us.mspNot Applicable2,925,05628-Apr-1123:40
Clientshared32wwsp1-x-none.mspNot Applicable29,734,40028-Apr-1123:40
Clientsharedmuisp1-en-us.mspNot Applicable4,032,51228-Apr-1123:40

Microsoft Access Database Engine 2010 SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x86-fullfile-en-us.exe

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460011
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTime
Aceredistsp1-en-us.mspNot Applicable27,587,07228-Apr-1123:44

x64

Πληροφορίες πακέτου
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-en-us.exe

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2460011
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTime
Aceredistsp1-en-us.mspNot Applicable30,447,10428-Apr-1123:39

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable SP1

x86


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
spclient2010sp1-kb2508825-x86-fullfile-en-us.exe

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2508825

Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

File nameFile versionFile sizeDateTime
Spclientsp1-x-none.mspNot Applicable139,26428-Apr-1123:50

x64

Πληροφορίες πακέτου

Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
spclient2010sp1-kb2508825-x64-fullfile-en-us.exe

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.2508825
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTime
Spclientsp1-x-none.mspNot Applicable139,26428-Apr-1123:45
Eigenschaften

Artikelnummer: 2532118 – Letzte Überarbeitung: 07/04/2011 16:55:00 – Revision: 4.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010

  • KB2532118
Feedback