Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Project Server 2010 (διακομιστής-πακέτο έργου): 28 Ιουνίου 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2536600
Περίληψη
Πακέτα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Project Server 2010 περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ζητήματα του Project Server 2010 που είχαν διορθωθεί από την έκδοση του Project Server 2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό είναι το build 14.0.6106.5001 την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής. Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν με την προηγούμενη 2010 διακομιστή Project ενημέρωση πακέτου εκδόσεις.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου
 • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Microsoft Office 2010 τώρα οι πολύγλωσσες. Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις για όλες τις γλώσσες.
 • Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις διακομιστή πακέτα στοιχείων. Επιπλέον, αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο αυτά τα στοιχεία που εγκαθίστανται στο σύστημα.
Γνωστό θέμα 1

Εάν εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης σε ένα διακομιστή του SharePoint που διαθέτει.ΚΑΘΑΡΌ 4.0 εγκατεστημένες, δεν μπορείτε να συγχρονίσετε προφίλ χρηστών από AD και LDAP στη βάση δεδομένων εφαρμογής υπηρεσίας προφίλ χρήστη του SharePoint. Η διαδικασία εξαγωγής του συγχρονισμού προφίλ χρήστη αποτυγχάνει. Επιπλέον, το System.PlatformNotSupportedException εξαίρεση εμφανίζεται στην προβολή συμβάντων.


Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε το αρχείο miiserver.exe.config στην ακόλουθη διαδρομή:

  % PROGRAMFILES % \Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\bin
 2. Καταργήστε τον ακόλουθο κώδικα στο miiserver.exe.config:

  <supportedRuntime version="v4.0.XXXXX"></supportedRuntime>

 3. Ανοίξτε το αρχείο mmsscrpt.exe.config στην ακόλουθη διαδρομή:

  %PROGRAMFILES%\Microsoft office Servers\14.0\Synchronization Service\bin
 4. Καταργήστε τον ακόλουθο κώδικα στο mmsscrpt.exe.config:

  <supportedRuntime version="v4.0.XXXXX"></supportedRuntime>

 5. Επανεκκίνηση υπηρεσίας FIM εκτελώντας τις ακόλουθες εντολές:

  net stop FIMService

  net start FIMService
 6. Ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία συγχρονισμού FIM εκτελώντας τις ακόλουθες εντολές:

  net stop FIMSynchronizationService

  net start FIMSynchronizationService

Γνωστό θέμα 2

Μετά την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, οι παρακάτω υπηρεσίες ενδέχεται να αποτύχει στο χρόνο εκτέλεσης είτε τη διαδικασία παροχής εάν εκτελείτε αυτές τις υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη, εκτός από το λογαριασμό διαχειριστή συμπλέγματος:

 • Η υπηρεσία κατάστασης περιόδου λειτουργίας
 • Εξασφάλιση της υπηρεσίας χώρου αποθήκευσης
 • Υπηρεσία σύνδεσης (δικτύου BDC) επαγγελματικών δεδομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρέχουμε μια ενημέρωση κώδικα για το ζήτημα αυτό σύντομα.


Γνωστό ζήτημα 3


Μετά την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία προφίλ χρήστη συγχρονισμού για συγχρονισμό προφίλ για να λειτουργήσουν σωστά.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επίσκεψη Κεντρική διαχείριση.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπηρεσίες διαχείρισης Στο διακομιστή Ρυθμίσεις συστήματος .
 3. Εύρεση Υπηρεσία συγχρονισμού προφίλ χρήστη στη λίστα των υπηρεσιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή Εάν η κατάστασή του είναι Εκκίνηση. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και δώστε τα διαπιστευτήρια για να ξεκινήσετε το Υπηρεσία συγχρονισμού προφίλ χρήστη Μόλις η κατάστασή του είναι Διακοπή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Ζητήματα που διορθώνει αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):
 • 2536591 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (sts-x-none.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2536598 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (ifswfe-x-none.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2544019 Περιγραφή της package(dlc-x-none.msp) της επείγουσας επιδιόρθωσης SharePoint Server 2010: 28 Ιουνίου 2011
 • 2544021 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του 2010 διακομιστή PerformancePoint (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2544028 Περιγραφή των υπηρεσιών Excel στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (wdsrvmui-xx-xx.msp, xlsrvmui-xx-xx.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553909 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (osrv-x-none.msp,pplwfe-x-none.msp, spswfe-x-none.msp,wosrv-x-none.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553915 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (xx-wssmui-xx.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553920 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (wasrvwfe-x-none.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553921 Περιγραφή των υπηρεσιών Excel στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (xlsrvwfe-x-none.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553930 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553931 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp, wssmui-xx-xx.msp): 28 Ιουνίου 2011
 • 2553934 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (sv-svrproof-se.msp): 28 Ιουνίου 2011

Τρόπος λήψης του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι που προορίζονται για τη διόρθωση μόνο τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμογή μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση Αυτό το άρθρο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν έχετε δεν σας επηρεάζει αυτό το ζήτημα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμες για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" κατά την αρχή του άρθρου γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης, για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν Αυτή η συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για μια πλήρη λίστα των εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και Αριθμούς τηλεφώνου υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft: ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" εμφανίζει τις γλώσσες για όπου η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή ένα η επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις 2010 διακομιστή έργου που περιλαμβάνονται στο πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Project Server 2010

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλα τα αρχεία .msp που κυκλοφορήσαμε ως επείγουσες επιδιορθώσεις ή δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις που στοχεύουν Project Server 2010.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Project διακομιστή 2010.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου πληροφοριών

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μπορείτε να το κάνετε δεν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια κυκλοφορήσει προηγουμένως η επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις στο Αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές για το μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν επιτρέπεται περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν για το πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που είναι απαραίτητα για τη διόρθωση τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Το καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων χρησιμοποιεί ένα Microsoft Windows Installer το πακέτο για την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον ακόλουθο πίνακα. Όταν κάνετε προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, την ημερομηνία μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε το διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ζώνη ώρας TAB στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα του πίνακα ελέγχου.


Λήψη πληροφοριών για

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Office2010-kb2536600-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.50011,042,024,68822-Ιουν-1121: 50

Πληροφορίες αρχείου .msp Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Acsrvmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει3,994,62421-Jun-1110: 07
Acsrvmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει4,091,39221-Jun-1110: 07
Acsrvmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει4,018,17621-Jun-1110: 07
ΔΑ-Acsrvmui-dk.mspΔεν υπάρχει4,018,68821-Jun-1110: 07
Acsrvmui-de-de.mspΔεν υπάρχει3,981,82421-Jun-1110: 07
Acsrvmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει4,075,52021-Jun-1110: 07
Acsrvmui-en-us.mspΔεν υπάρχει4,246,01621-Jun-1110: 07
Acsrvmui-es-es.mspΔεν υπάρχει4,006,91221-Jun-1110: 07
Acsrvmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει3,978,24021-Jun-1110: 07
Acsrvmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει4,030,46421-Jun-1110: 07
Fr-Acsrvmui-fr.mspΔεν υπάρχει3,977,21621-Jun-1110: 08
Acsrvmui-he-il.mspΔεν υπάρχει4,029,44021-Jun-1110: 08
Acsrvmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει4,246,01621-Jun-1110: 08
Hr-Acsrvmui-hr.mspΔεν υπάρχει5,041,66421-Jun-1110: 08
Hu-Acsrvmui-hu.mspΔεν υπάρχει4,053,50421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-it-it.mspΔεν υπάρχει3,983,87221-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει2,133,50421-Jun-1110: 08
Kk-Acsrvmui-kz.mspΔεν υπάρχει3,991,55221-Jun-1110: 08
Ko-Acsrvmui-kr.mspΔεν υπάρχει3,885,05621-Jun-1110: 08
Lt-Acsrvmui-lt.mspΔεν υπάρχει4,035,58421-Jun-1110: 08
Acsrvmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει4,030,46421-Jun-1110: 08
Nb-Acsrvmui-no.mspΔεν υπάρχει4,017,15221-Jun-1110: 08
Acsrvmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει3,983,87221-Jun-1110: 08
Pl-Acsrvmui-pl.mspΔεν υπάρχει4,020,22421-Jun-1110: 08
Pt-Acsrvmui-br.mspΔεν υπάρχει4,005,37621-Jun-1110: 08
Pt-Acsrvmui-pt.mspΔεν υπάρχει4,065,28021-Jun-1110: 08
Acsrvmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει3,966,97621-Jun-1110: 08
Ru-Acsrvmui-ru.mspΔεν υπάρχει4,056,57621-Jun-1110: 09
Sk-Acsrvmui-sk.mspΔεν υπάρχει3,923,96821-Jun-1110: 09
Sl-Acsrvmui-si.mspΔεν υπάρχει4,005,88821-Jun-1110: 09
Acsrvmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει3,932,16021-Jun-1110: 09
Acsrvmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει3,962,88021-Jun-1110: 09
Acsrvmui-th-th.mspΔεν υπάρχει4,068,35221-Jun-1110: 09
Tr-Acsrvmui-tr.mspΔεν υπάρχει3,985,40821-Jun-1110: 09
Uk-Acsrvmui-ua.mspΔεν υπάρχει4,008,44821-Jun-1110: 09
Acsrvmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει3,899,39221-Jun-1110: 09
Acsrvmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει3,946,49621-Jun-1110: 09
Acsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει3,257,85621-Jun-1110: 09
DLC-x-none.mspΔεν υπάρχει3,358,20821-Jun-1110: 11
Dlcmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει2,170,88021-Jun-1110: 09
Dlcmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει2,171,90421-Jun-1110: 09
Ca-Dlcmui-es.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 09
Dlcmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει2,170,36821-Jun-1110: 09
ΔΑ-Dlcmui-dk.mspΔεν υπάρχει2,168,32021-Jun-1110: 09
Dlcmui-de-de.mspΔεν υπάρχει2,169,85621-Jun-1110: 09
Dlcmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει2,174,46421-Jun-1110: 10
Dlcmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,167,29621-Jun-1110: 10
Dlcmui-es-es.mspΔεν υπάρχει2,168,83221-Jun-1110: 10
Dlcmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 10
Eu-Dlcmui-es.mspΔεν υπάρχει2,168,83221-Jun-1110: 10
Dlcmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει2,180,60821-Jun-1110: 10
Fr-Dlcmui-fr.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-γ/λ-es.mspΔεν υπάρχει2,168,83221-Jun-1110: 10
Dlcmui-he-il.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει2,185,21621-Jun-1110: 10
Hr-Dlcmui-hr.mspΔεν υπάρχει3,224,57621-Jun-1110: 10
Hu-Dlcmui-hu.mspΔεν υπάρχει2,170,88021-Jun-1110: 10
Dlcmui-it-it.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 10
Dlcmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει2,356,73621-Jun-1110: 10
Kk-Dlcmui-kz.mspΔεν υπάρχει2,171,90421-Jun-1110: 10
Ko-Dlcmui-kr.mspΔεν υπάρχει2,301,44021-Jun-1110: 10
Lt-Dlcmui-lt.mspΔεν υπάρχει2,170,36821-Jun-1110: 10
Dlcmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει2,170,36821-Jun-1110: 11
Nb-Dlcmui-no.mspΔεν υπάρχει2,168,83221-Jun-1110: 11
Dlcmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 11
Pl-Dlcmui-pl.mspΔεν υπάρχει2,170,36821-Jun-1110: 11
Pt-Dlcmui-br.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 11
Pt-Dlcmui-pt.mspΔεν υπάρχει2,169,85621-Jun-1110: 11
Dlcmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 11
Ru-Dlcmui-ru.mspΔεν υπάρχει2,172,41621-Jun-1110: 11
Sk-Dlcmui-sk.mspΔεν υπάρχει2,182,65621-Jun-1110: 11
Sl-Dlcmui-si.mspΔεν υπάρχει2,181,12021-Jun-1110: 11
Dlcmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει2,169,85621-Jun-1110: 11
Dlcmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει2,188,28821-Jun-1110: 11
Dlcmui-th-th.mspΔεν υπάρχει2,171,39221-Jun-1110: 11
Tr-Dlcmui-tr.mspΔεν υπάρχει2,169,85621-Jun-1110: 11
Uk-Dlcmui-ua.mspΔεν υπάρχει2,171,90421-Jun-1110: 11
Dlcmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει2,301,44021-Jun-1110: 11
Dlcmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει2,306,56021-Jun-1110: 12
Ifsmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει2,169,85621-Jun-1110: 12
Ifsmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει2,241,53621-Jun-1110: 12
Ca-Ifsmui-es.mspΔεν υπάρχει2,237,44021-Jun-1110: 12
Ifsmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει2,237,95221-Jun-1110: 12
ΔΑ-Ifsmui-dk.mspΔεν υπάρχει2,167,80821-Jun-1110: 12
Ifsmui-de-de.mspΔεν υπάρχει2,169,85621-Jun-1110: 12
Ifsmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει2,245,12021-Jun-1110: 12
Ifsmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,165,76021-Jun-1110: 12
Ifsmui-es-es.mspΔεν υπάρχει2,167,80821-Jun-1110: 12
Ifsmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει2,234,88021-Jun-1110: 12
Eu-Ifsmui-es.mspΔεν υπάρχει2,236,41621-Jun-1110: 12
Ifsmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει2,236,92821-Jun-1110: 12
Fr-Ifsmui-fr.mspΔεν υπάρχει2,167,80821-Jun-1110: 12
Ifsmui-γ/λ-es.mspΔεν υπάρχει2,236,41621-Jun-1110: 12
Ifsmui-he-il.mspΔεν υπάρχει2,168,83221-Jun-1110: 12
Ifsmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει2,172,92821-Jun-1110: 12
Hr-Ifsmui-hr.mspΔεν υπάρχει3,292,16021-Jun-1110: 13
Hu-Ifsmui-hu.mspΔεν υπάρχει2,238,97621-Jun-1110: 13
Ifsmui-it-it.mspΔεν υπάρχει2,167,29621-Jun-1110: 13
Ifsmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει2,167,80821-Jun-1110: 13
Kk-Ifsmui-kz.mspΔεν υπάρχει2,241,02421-Jun-1110: 13
Ko-Ifsmui-kr.mspΔεν υπάρχει2,165,76021-Jun-1110: 13
Lt-Ifsmui-lt.mspΔεν υπάρχει2,236,92821-Jun-1110: 13
Ifsmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει2,236,41621-Jun-1110: 13
Nb-Ifsmui-no.mspΔεν υπάρχει2,234,88021-Jun-1110: 13
Ifsmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει2,168,83221-Jun-1110: 13
Pl-Ifsmui-pl.mspΔεν υπάρχει2,169,34421-Jun-1110: 13
Pt-Ifsmui-br.mspΔεν υπάρχει2,168,32021-Jun-1110: 13
Pt-Ifsmui-pt.mspΔεν υπάρχει2,236,92821-Jun-1110: 13
Ifsmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει2,236,92821-Jun-1110: 13
Ru-Ifsmui-ru.mspΔεν υπάρχει2,172,92821-Jun-1110: 13
Sk-Ifsmui-sk.mspΔεν υπάρχει2,238,46421-Jun-1110: 13
Sl-Ifsmui-si.mspΔεν υπάρχει2,236,92821-Jun-1110: 14
Ifsmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει2,238,46421-Jun-1110: 14
Ifsmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει2,167,29621-Jun-1110: 14
Ifsmui-th-th.mspΔεν υπάρχει2,172,41621-Jun-1110: 14
Tr-Ifsmui-tr.mspΔεν υπάρχει2,235,90421-Jun-1110: 14
Uk-Ifsmui-ua.mspΔεν υπάρχει2,242,04821-Jun-1110: 14
Ifsmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει2,164,22421-Jun-1110: 14
Ifsmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει2,164,22421-Jun-1110: 14
Ifswfe-x-none.mspΔεν υπάρχει4,573,69621-Jun-1110: 14
Lpsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει2,129,92021-Jun-1110: 14
Osrchmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει2,790,91221-Jun-1110: 14
Osrchmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει2,822,65621-Jun-1110: 14
Ca-Osrchmui-es.mspΔεν υπάρχει2,720,25621-Jun-1110: 14
Osrchmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει2,785,28021-Jun-1110: 14
ΔΑ-Osrchmui-dk.mspΔεν υπάρχει2,769,40821-Jun-1110: 14
Osrchmui-de-de.mspΔεν υπάρχει2,739,71221-Jun-1110: 14
Osrchmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει2,859,52021-Jun-1110: 15
Osrchmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,271,74421-Jun-1110: 15
Osrchmui-es-es.mspΔεν υπάρχει2,718,72021-Jun-1110: 15
Osrchmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει2,765,31221-Jun-1110: 15
Eu-Osrchmui-es.mspΔεν υπάρχει2,710,01621-Jun-1110: 15
Osrchmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει2,772,99221-Jun-1110: 15
Fr-Osrchmui-fr.mspΔεν υπάρχει2,727,93621-Jun-1110: 15
Osrchmui-γ/λ-es.mspΔεν υπάρχει2,711,55221-Jun-1110: 15
Osrchmui-he-il.mspΔεν υπάρχει2,776,06421-Jun-1110: 15
Osrchmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει2,830,33621-Jun-1110: 15
Hr-Osrchmui-hr.mspΔεν υπάρχει3,835,90421-Jun-1110: 15
Hu-Osrchmui-hu.mspΔεν υπάρχει2,795,00821-Jun-1110: 15
Osrchmui-it-it.mspΔεν υπάρχει2,712,06421-Jun-1110: 15
Osrchmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει2,715,13621-Jun-1110: 15
Kk-Osrchmui-kz.mspΔεν υπάρχει2,811,39221-Jun-1110: 15
Ko-Osrchmui-kr.mspΔεν υπάρχει2,693,63221-Jun-1110: 15
Lt-Osrchmui-lt.mspΔεν υπάρχει2,796,54421-Jun-1110: 16
Osrchmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει2,778,11221-Jun-1110: 16
Nb-Osrchmui-no.mspΔεν υπάρχει2,764,80021-Jun-1110: 16
Osrchmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει2,791,42421-Jun-1110: 16
Pl-Osrchmui-pl.mspΔεν υπάρχει2,821,63221-Jun-1110: 16
Pt-Osrchmui-br.mspΔεν υπάρχει2,728,44821-Jun-1110: 16
Pt-Osrchmui-pt.mspΔεν υπάρχει2,778,62421-Jun-1110: 16
Osrchmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει2,782,72021-Jun-1110: 16
Ru-Osrchmui-ru.mspΔεν υπάρχει2,799,61621-Jun-1110: 16
Sk-Osrchmui-sk.mspΔεν υπάρχει2,790,91221-Jun-1110: 16
Sl-Osrchmui-si.mspΔεν υπάρχει2,776,06421-Jun-1110: 16
Osrchmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει2,780,67221-Jun-1110: 16
Osrchmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει2,765,82421-Jun-1110: 16
Osrchmui-th-th.mspΔεν υπάρχει2,821,12021-Jun-1110: 16
Tr-Osrchmui-tr.mspΔεν υπάρχει2,770,94421-Jun-1110: 16
Uk-Osrchmui-ua.mspΔεν υπάρχει2,822,14421-Jun-1110: 16
Osrchmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει2,686,97621-Jun-1110: 17
Osrchmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει2,685,95221-Jun-1110: 17
Osrchwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει158,798,33621-Jun-1110: 17
Osrv-x-none.mspΔεν υπάρχει8,163,84021-Jun-1110: 17
Pjsrvmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,649,08821-Jun-1110: 17
Pjsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει11,204,60821-Jun-1110: 17
Pplwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει15,418,88021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει6,212,09621-Jun-1110: 17
Ppsmamui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει6,254,08021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει6,242,30421-Jun-1110: 17
ΔΑ-Ppsmamui-dk.mspΔεν υπάρχει6,215,68021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-de-de.mspΔεν υπάρχει6,213,12021-Jun-1110: 17
Ppsmamui-el-gr.mspΔεν υπάρχει6,259,71221-Jun-1110: 17
Ppsmamui-en-us.mspΔεν υπάρχει7,639,55221-Jun-1110: 18
Ppsmamui-es-es.mspΔεν υπάρχει6,208,00021-Jun-1110: 18
Ppsmamui-et-ee.mspΔεν υπάρχει6,214,65621-Jun-1110: 18
Ppsmamui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει6,217,72821-Jun-1110: 18
Fr-Ppsmamui-fr.mspΔεν υπάρχει6,232,06421-Jun-1110: 18
Ppsmamui-he-il.mspΔεν υπάρχει6,209,02421-Jun-1110: 18
Ppsmamui-hi-in.mspΔεν υπάρχει6,249,98421-Jun-1110: 18
Hr-Ppsmamui-hr.mspΔεν υπάρχει7,279,10421-Jun-1110: 18
Hu-Ppsmamui-hu.mspΔεν υπάρχει6,225,40821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-it-it.mspΔεν υπάρχει6,205,44021-Jun-1110: 18
Ppsmamui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει6,256,12821-Jun-1110: 18
Kk-Ppsmamui-kz.mspΔεν υπάρχει6,252,03221-Jun-1110: 18
Ko-Ppsmamui-kr.mspΔεν υπάρχει6,207,48821-Jun-1110: 18
Lt-Ppsmamui-lt.mspΔεν υπάρχει6,222,84821-Jun-1110: 18
Ppsmamui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει6,220,80021-Jun-1110: 18
Nb-Ppsmamui-no.mspΔεν υπάρχει6,212,09621-Jun-1110: 19
Ppsmamui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει6,215,68021-Jun-1110: 19
Pl-Ppsmamui-pl.mspΔεν υπάρχει6,232,06421-Jun-1110: 19
Pt-Ppsmamui-br.mspΔεν υπάρχει6,225,40821-Jun-1110: 19
Pt-Ppsmamui-pt.mspΔεν υπάρχει6,218,75221-Jun-1110: 19
Ppsmamui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει6,220,28821-Jun-1110: 19
Ru-Ppsmamui-ru.mspΔεν υπάρχει6,241,79221-Jun-1110: 19
Sk-Ppsmamui-sk.mspΔεν υπάρχει6,223,87221-Jun-1110: 19
Sl-Ppsmamui-si.mspΔεν υπάρχει6,224,89621-Jun-1110: 19
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει6,221,31221-Jun-1110: 19
Ppsmamui-sv-se.mspΔεν υπάρχει6,212,09621-Jun-1110: 19
Ppsmamui-th-th.mspΔεν υπάρχει6,236,16021-Jun-1110: 19
Tr-Ppsmamui-tr.mspΔεν υπάρχει6,217,72821-Jun-1110: 19
Uk-Ppsmamui-ua.mspΔεν υπάρχει6,253,56821-Jun-1110: 19
Ppsmamui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει6,201,85621-Jun-1110: 20
Ppsmamui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει6,202,36821-Jun-1110: 20
Ppsmawfe-x-none.mspΔεν υπάρχει4,321,28021-Jun-1110: 20
Spsmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει2,569,72821-Jun-1110: 20
Spsmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει2,555,39221-Jun-1110: 20
Ca-Spsmui-es.mspΔεν υπάρχει2,525,18421-Jun-1110: 20
Spsmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει2,531,32821-Jun-1110: 20
ΔΑ-Spsmui-dk.mspΔεν υπάρχει2,519,04021-Jun-1110: 20
Spsmui-de-de.mspΔεν υπάρχει2,534,91221-Jun-1110: 20
Spsmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει2,575,36021-Jun-1110: 20
Spsmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,202,11221-Jun-1110: 20
Spsmui-es-es.mspΔεν υπάρχει2,523,64821-Jun-1110: 20
Spsmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει2,516,99221-Jun-1110: 20
Eu-Spsmui-es.mspΔεν υπάρχει2,518,52821-Jun-1110: 20
Spsmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει2,522,62421-Jun-1110: 20
Fr-Spsmui-fr.mspΔεν υπάρχει2,531,32821-Jun-1110: 21
Spsmui-γ/λ-es.mspΔεν υπάρχει2,520,57621-Jun-1110: 21
Spsmui-he-il.mspΔεν υπάρχει2,523,64821-Jun-1110: 21
Spsmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει2,559,48821-Jun-1110: 21
Hr-Spsmui-hr.mspΔεν υπάρχει3,582,46421-Jun-1110: 21
Hu-Spsmui-hu.mspΔεν υπάρχει2,537,47221-Jun-1110: 21
Spsmui-it-it.mspΔεν υπάρχει2,520,57621-Jun-1110: 21
Spsmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει2,522,62421-Jun-1110: 21
Kk-Spsmui-kz.mspΔεν υπάρχει2,548,73621-Jun-1110: 21
Ko-Spsmui-kr.mspΔεν υπάρχει2,508,80021-Jun-1110: 21
Lt-Spsmui-lt.mspΔεν υπάρχει2,543,61621-Jun-1110: 21
Spsmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει2,526,20821-Jun-1110: 21
Nb-Spsmui-no.mspΔεν υπάρχει2,515,96821-Jun-1110: 21
Spsmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει2,540,03221-Jun-1110: 21
Pl-Spsmui-pl.mspΔεν υπάρχει2,551,29621-Jun-1110: 21
Pt-Spsmui-br.mspΔεν υπάρχει2,526,72021-Jun-1110: 22
Pt-Spsmui-pt.mspΔεν υπάρχει2,526,20821-Jun-1110: 22
Spsmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει2,529,79221-Jun-1110: 22
Ru-Spsmui-ru.mspΔεν υπάρχει2,558,46421-Jun-1110: 22
Sk-Spsmui-sk.mspΔεν υπάρχει2,533,88821-Jun-1110: 22
Sl-Spsmui-si.mspΔεν υπάρχει2,523,13621-Jun-1110: 22
Spsmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει2,528,76821-Jun-1110: 22
Spsmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει2,541,56821-Jun-1110: 22
Spsmui-th-th.mspΔεν υπάρχει2,547,71221-Jun-1110: 22
Tr-Spsmui-tr.mspΔεν υπάρχει2,522,11221-Jun-1110: 22
Uk-Spsmui-ua.mspΔεν υπάρχει2,553,85621-Jun-1110: 22
Spsmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει2,502,65621-Jun-1110: 22
Spsmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει2,503,16821-Jun-1110: 22
STS-x-none.mspΔεν υπάρχει34,441,72821-Jun-1110: 22
Svrproof-ar-sa.mspΔεν υπάρχει7,991,80821-Jun-1110: 23
Ca-Svrproof-es.mspΔεν υπάρχει4,639,23221-Jun-1110: 23
Svrproof-cs-cz.mspΔεν υπάρχει5,434,36821-Jun-1110: 23
ΔΑ-Svrproof-dk.mspΔεν υπάρχει3,861,50421-Jun-1110: 23
Svrproof-de-de.mspΔεν υπάρχει5,737,47221-Jun-1110: 23
Svrproof-en-us.mspΔεν υπάρχει3,766,78421-Jun-1110: 23
Svrproof-es-es.mspΔεν υπάρχει3,981,31221-Jun-1110: 23
Fr-Svrproof-fr.mspΔεν υπάρχει4,019,20021-Jun-1110: 23
Svrproof-gu-in.mspΔεν υπάρχει3,102,72021-Jun-1110: 23
Svrproof-he-il.mspΔεν υπάρχει6,333,44021-Jun-1110: 23
Svrproof-hi-in.mspΔεν υπάρχει3,129,85621-Jun-1110: 23
Svrproof-it-it.mspΔεν υπάρχει5,121,02421-Jun-1110: 23
Svrproof-kn-in.mspΔεν υπάρχει3,347,96821-Jun-1110: 23
Mr-Svrproof-in.mspΔεν υπάρχει3,226,62421-Jun-1110: 23
Nb-Svrproof-no.mspΔεν υπάρχει4,357,63221-Jun-1110: 24
Svrproof-nl-nl.mspΔεν υπάρχει4,941,82421-Jun-1110: 24
Svrproof-nn-no.mspΔεν υπάρχει3,763,20021-Jun-1110: 24
Svrproof-pa-in.mspΔεν υπάρχει3,053,56821-Jun-1110: 24
Pl-Svrproof-pl.mspΔεν υπάρχει4,743,68021-Jun-1110: 24
Pt-Svrproof-br.mspΔεν υπάρχει4,439,04021-Jun-1110: 24
Pt-Svrproof-pt.mspΔεν υπάρχει3,966,46421-Jun-1110: 24
Ru-Svrproof-ru.mspΔεν υπάρχει4,275,71221-Jun-1110: 24
Svrproof-sv-se.mspΔεν υπάρχει4,738,04821-Jun-1110: 24
Svrproof-κ-in.mspΔεν υπάρχει3,118,08021-Jun-1110: 24
Svrproof-te-in.mspΔεν υπάρχει3,414,52821-Jun-1110: 24
Tr-Svrproof-tr.mspΔεν υπάρχει3,392,51221-Jun-1110: 24
Svrproof-ur-pk.mspΔεν υπάρχει3,061,24821-Jun-1110: 24
Ulscommoncore-en-us.mspΔεν υπάρχει175,10421-Jun-1110: 24
Vsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει2,704,89621-Jun-1110: 24
Wasrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει2,268,16021-Jun-1110: 25
Wdsrv-x-none.mspΔεν υπάρχει48,309,76021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει2,546,17621-Jun-1110: 25
ΔΑ-Wdsrvmui-dk.mspΔεν υπάρχει3,137,02421-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,504,19221-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-es-es.mspΔεν υπάρχει2,529,28021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-it-it.mspΔεν υπάρχει2,526,72021-Jun-1110: 25
Nb-Wdsrvmui-no.mspΔεν υπάρχει2,516,99221-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει2,531,84021-Jun-1110: 25
Pt-Wdsrvmui-br.mspΔεν υπάρχει2,535,42421-Jun-1110: 25
Pt-Wdsrvmui-pt.mspΔεν υπάρχει2,536,96021-Jun-1110: 25
Wdsrvmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει2,519,55221-Jun-1110: 25
Tr-Wdsrvmui-tr.mspΔεν υπάρχει2,532,35221-Jun-1110: 25
Wosrv-x-none.mspΔεν υπάρχει8,163,84021-Jun-1110: 26
Wssmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει3,492,86421-Jun-1110: 26
Wssmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει3,460,09621-Jun-1110: 26
Ca-Wssmui-es.mspΔεν υπάρχει3,386,36821-Jun-1110: 26
Wssmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει3,404,80021-Jun-1110: 26
ΔΑ-Wssmui-dk.mspΔεν υπάρχει3,372,03221-Jun-1110: 26
Wssmui-de-de.mspΔεν υπάρχει3,410,43221-Jun-1110: 26
Wssmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει3,509,76021-Jun-1110: 26
Wssmui-en-us.mspΔεν υπάρχει3,049,98421-Jun-1110: 26
Wssmui-es-es.mspΔεν υπάρχει3,382,27221-Jun-1110: 26
Wssmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει3,369,98421-Jun-1110: 26
Eu-Wssmui-es.mspΔεν υπάρχει3,379,71221-Jun-1110: 26
Wssmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει3,382,78421-Jun-1110: 26
Fr-Wssmui-fr.mspΔεν υπάρχει3,401,21621-Jun-1110: 26
Wssmui-γ/λ-es.mspΔεν υπάρχει3,378,17621-Jun-1110: 27
Wssmui-he-il.mspΔεν υπάρχει3,388,92821-Jun-1110: 27
Wssmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει3,545,08821-Jun-1110: 27
Hr-Wssmui-hr.mspΔεν υπάρχει4,452,35221-Jun-1110: 27
Hu-Wssmui-hu.mspΔεν υπάρχει3,421,69621-Jun-1110: 27
Wssmui-it-it.mspΔεν υπάρχει3,375,10421-Jun-1110: 27
Wssmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει3,396,60821-Jun-1110: 27
Kk-Wssmui-kz.mspΔεν υπάρχει3,451,39221-Jun-1110: 27
Ko-Wssmui-kr.mspΔεν υπάρχει3,368,44821-Jun-1110: 27
Lt-Wssmui-lt.mspΔεν υπάρχει3,394,56021-Jun-1110: 27
Wssmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει3,389,95221-Jun-1110: 27
Nb-Wssmui-no.mspΔεν υπάρχει3,362,81621-Jun-1110: 27
Wssmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει3,387,39221-Jun-1110: 27
Pl-Wssmui-pl.mspΔεν υπάρχει3,412,99221-Jun-1110: 27
Pt-Wssmui-br.mspΔεν υπάρχει3,384,83221-Jun-1110: 28
Pt-Wssmui-pt.mspΔεν υπάρχει3,386,36821-Jun-1110: 28
Wssmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει3,398,14421-Jun-1110: 28
Ru-Wssmui-ru.mspΔεν υπάρχει3,544,57621-Jun-1110: 28
Sk-Wssmui-sk.mspΔεν υπάρχει3,414,52821-Jun-1110: 28
Sl-Wssmui-si.mspΔεν υπάρχει3,389,95221-Jun-1110: 28
Wssmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει3,396,09621-Jun-1110: 28
Wssmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει3,374,59221-Jun-1110: 28
Wssmui-th-th.mspΔεν υπάρχει3,442,17621-Jun-1110: 28
Tr-Wssmui-tr.mspΔεν υπάρχει3,379,71221-Jun-1110: 28
Uk-Wssmui-ua.mspΔεν υπάρχει3,466,24021-Jun-1110: 28
Wssmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει3,355,64821-Jun-1110: 28
Wssmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει3,352,57621-Jun-1110: 28
Xlsrvmui-ar-sa.mspΔεν υπάρχει2,353,15221-Jun-1110: 28
Xlsrvmui-bg-bg.mspΔεν υπάρχει2,356,22421-Jun-1110: 29
Ca-Xlsrvmui-es.mspΔεν υπάρχει2,351,61621-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-cs-cz.mspΔεν υπάρχει2,391,04021-Jun-1110: 29
ΔΑ-Xlsrvmui-dk.mspΔεν υπάρχει2,386,43221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-de-de.mspΔεν υπάρχει2,354,68821-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-el-gr.mspΔεν υπάρχει2,359,29621-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-en-us.mspΔεν υπάρχει2,339,32821-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-es-es.mspΔεν υπάρχει2,389,50421-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-et-ee.mspΔεν υπάρχει2,350,59221-Jun-1110: 29
Eu-Xlsrvmui-es.mspΔεν υπάρχει2,350,59221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-fi-fi.mspΔεν υπάρχει2,351,10421-Jun-1110: 29
Fr-Xlsrvmui-fr.mspΔεν υπάρχει2,352,12821-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-γ/λ-es.mspΔεν υπάρχει2,350,59221-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-he-il.mspΔεν υπάρχει2,351,10421-Jun-1110: 29
Xlsrvmui-hi-in.mspΔεν υπάρχει2,358,27221-Jun-1110: 30
Hr-Xlsrvmui-hr.mspΔεν υπάρχει3,406,84821-Jun-1110: 30
Hu-Xlsrvmui-hu.mspΔεν υπάρχει2,352,64021-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-it-it.mspΔεν υπάρχει2,387,45621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-ja-jp.mspΔεν υπάρχει2,350,08021-Jun-1110: 30
Kk-Xlsrvmui-kz.mspΔεν υπάρχει2,356,22421-Jun-1110: 30
Ko-Xlsrvmui-kr.mspΔεν υπάρχει2,349,05621-Jun-1110: 30
Lt-Xlsrvmui-lt.mspΔεν υπάρχει2,351,61621-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-lv-lv.mspΔεν υπάρχει2,351,61621-Jun-1110: 30
Nb-Xlsrvmui-no.mspΔεν υπάρχει2,385,40821-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-nl-nl.mspΔεν υπάρχει2,389,50421-Jun-1110: 30
Pl-Xlsrvmui-pl.mspΔεν υπάρχει2,354,68821-Jun-1110: 30
Pt-Xlsrvmui-br.mspΔεν υπάρχει2,390,01621-Jun-1110: 30
Pt-Xlsrvmui-pt.mspΔεν υπάρχει2,388,48021-Jun-1110: 30
Xlsrvmui-ro-ro.mspΔεν υπάρχει2,352,12821-Jun-1110: 31
Ru-Xlsrvmui-ru.mspΔεν υπάρχει2,356,22421-Jun-1110: 31
Sk-Xlsrvmui-sk.mspΔεν υπάρχει2,352,64021-Jun-1110: 31
Sl-Xlsrvmui-si.mspΔεν υπάρχει2,352,64021-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-sr-latn-cs.mspΔεν υπάρχει2,352,12821-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-sv-se.mspΔεν υπάρχει2,385,92021-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-th-th.mspΔεν υπάρχει2,356,22421-Jun-1110: 31
Tr-Xlsrvmui-tr.mspΔεν υπάρχει2,387,96821-Jun-1110: 31
Uk-Xlsrvmui-ua.mspΔεν υπάρχει2,355,71221-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-zh-cn.mspΔεν υπάρχει2,348,54421-Jun-1110: 31
Xlsrvmui-zh-tw.mspΔεν υπάρχει2,349,05621-Jun-1110: 31
Xlsrvwfe-x-none.mspΔεν υπάρχει12,209,66421-Jun-1110: 31

Μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης, η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερη έκδοση τα χαρακτηριστικά του αρχείου, που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

έναπληροφορίες csrvmui-en-us.msp

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.Access.Server.resources.dll14.0.6019.100075,6328-Φεβ-1115: 14

acsrvwfe-x-none.msp
Πληροφορίες

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Ascalc.dll14.0.6015.1000979,82421-Δεκ-1010: 41
Microsoft.Office.Access.Server.Application.dll14.0.6009.1000542,57620-Οκτ-1010: 18
Microsoft.Office.Access.Server.dataserver.dll14.0.6015.1000104,30421-Δεκ-1010: 41
Microsoft.Office.Access.Server.dll14.0.6019.10001,087,3448-Φεβ-1115: 14
Microsoft.Office.Access.Server.UI.dll14.0.6019.1000145,2648-Φεβ-1115: 14

d
LC-x-none.msp Πληροφορίες

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Auditsettings.aspx14.0.601516,44620-Δεκ-1016: 53
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6106.5001374,65616-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6106.5001374,65616-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.documentmanagement.Pages.dll14.0.6106.5001120,71216-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6106.500138,78416-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6106.5001874,34416-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6106.5001874,34416-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll14.0.6106.5001210,80016-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll14.0.6106.5001153,48016-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.Feature.dll14.0.6105.500038,77618-Μαΐου-1117: 00
Microsoft.Office.Workflow.Pages.dll14.0.6106.500187,95216-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6106.5001132,98416-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.Tasks.dll14.0.6106.500151,08816-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.Workflow.Tasks.dll14.0.6106.500151,08816-Ιουν-110: 43
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6106.500163,35216-Ιουν-110: 43

πληροφορίες σχετικά ifsmui-en-us.msp

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.InfoPath.Server.intl.resources.dll14.0.6106.5001198,51216-Ιουν-110: 26

ifswfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Htmlchkr.dll14.0.6106.50011,196,93619-Ιουν-1120: 47
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.CommandLine.dll14.0.6106.500112,14416-Ιουν-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6106.50012,971,50416-Ιουν-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Host.dll14.0.6106.500114,70416-Ιουν-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.intl.dll14.0.6106.5001198,51216-Ιουν-110: 26
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Pages.dll14.0.6106.500146,96016-Ιουν-110: 26

lpsrvwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247-Φεβ-117: 56

πληροφορίες osrchmui-en-us.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Notessetup.exe14.0.6015.1000558,44820-Δεκ-1012: 13

osrchwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6009.1000220,03220-Οκτ-1010: 25
Connectorph.dll14.0.6015.1000283,50420-Δεκ-1016: 47
Docxpageconverter.exe14.0.6106.50011,220,98416-Ιουν-110: 14
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Οκτ-105: 14
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.AutoGen.dll14.0.6106.500151,07216-Ιουν-110: 33
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90420-Οκτ-108: 31
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.intl.dll14.0.6009.1000169,85620-Οκτ-108: 31
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6106.5000292,7448-Jun-114: 13
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6106.5001608,12816-Ιουν-110: 23
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6105.50001,091,44018-Μαΐου-1116: 38
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6105.50001,091,44018-Μαΐου-1116: 38
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6106.500013,272,4328-Jun-114: 34
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6106.500013,272,4328-Jun-114: 34
Microsoft.Office.Server.Search.intl.dll14.0.6009.1000612,23220-Οκτ-104: 31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81620-Οκτ-104: 37
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6106.5001272,27216-Ιουν-111: 02
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6106.50014,999,04816-Ιουν-110: 54
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6106.50014,999,04816-Ιουν-110: 54
Microsoft.SharePoint.Portal.intl.dll14.0.6009.10001,197,96820-Οκτ-1010: 22
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll14.0.6106.5001165,76816-Ιουν-110: 54
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6106.50013,164,02416-Ιουν-110: 15
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6106.50013,164,02416-Ιουν-110: 15
Microsoft.SharePoint.Publishing.intl.dll14.0.6009.1000214,90420-Οκτ-106: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.329.0325,53620-Δεκ-1010: 58
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.329.0325,53620-Δεκ-1010: 58
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6106.50011,046,39216-Ιουν-110: 03
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6106.50011,046,39216-Ιουν-110: 03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6087-Ιαν-119: 04
Msdym7.lex14.0.6015.1000415,74420-Δεκ-1020: 17
Msscpi.dll14.0.6105.50002,142,06418-Μαΐου-1116: 30
Mssdmn.exe14.0.6105.5000790,89618-Μαΐου-1116: 30
Mssearch.exe14.0.6105.5000524,14418-Μαΐου-1116: 30
Msslad.dll14.0.6105.5000431,47218-Μαΐου-1116: 30
Mssph.dll14.0.6105.50001,672,56018-Μαΐου-1116: 30
Mssrch.dll14.0.6105.50004,987,24818-Μαΐου-1116: 30
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86420-Δεκ-1022: 12
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,67220-Δεκ-1021: 51
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,43220-Δεκ-1021: 51
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,43220-Δεκ-1021: 51
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,43220-Δεκ-1021: 51
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,43220-Δεκ-1021: 58
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,41620-Δεκ-1021: 59
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,44020-Δεκ-1021: 58
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,27220-Δεκ-1021: 59
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,05620-Δεκ-1022: 00
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,71220-Δεκ-1021: 51
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,59220-Δεκ-1021: 58
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,27220-Δεκ-1021: 59
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,56020-Δεκ-1021: 51
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,68820-Δεκ-1021: 59
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,32020-Δεκ-1021: 58
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,26420-Δεκ-1021: 59
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,92020-Δεκ-1021: 51
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,56820-Δεκ-1021: 59
Nlsdata0000.dll14.0.6015.10002,022,83220-Δεκ-1022: 00
Nlsdata0002.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0003.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0009.dll14.0.6015.100022,939,56827-Δεκ-1016: 57
Nlsdata000a.dll14.0.6015.100011,365,80820-Δεκ-1021: 51
Nlsdata000c.dll14.0.6015.10003,400,11220-Δεκ-1021: 59
Nlsdata000d.dll14.0.6015.10002,967,98420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata000f.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 59
Nlsdata0010.dll14.0.6015.10005,577,13620-Δεκ-1021: 58
Nlsdata0018.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata001a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 59
Nlsdata001b.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata001d.dll14.0.6015.10005,577,13620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0020.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0021.dll14.0.6015.10002,147,76020-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0022.dll14.0.6015.10002,147,76020-Δεκ-1021: 58
Nlsdata0024.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0026.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0027.dll14.0.6015.10002,360,75220-Δεκ-1021: 59
Nlsdata002a.dll14.0.6015.10002,147,76020-Δεκ-1021: 59
Nlsdata0039.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata003e.dll14.0.6015.10002,147,76020-Δεκ-1021: 59
Nlsdata0045.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 59
Nlsdata0046.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0047.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0049.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1022: 00
Nlsdata004a.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata004b.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 51
Nlsdata004c.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 58
Nlsdata004e.dll14.0.6015.10004,419,50420-Δεκ-1021: 59
Nlsdata0414.dll14.0.6015.10005,577,13620-Δεκ-1021: 58
Nlsdata0416.dll14.0.6015.10005,577,13620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata0816.dll14.0.6015.10005,577,13620-Δεκ-1021: 51
Nlsdata081a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1022: 00
Nlsdata0c1a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Δεκ-1021: 59
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,28020-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,18420-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,12020-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,56820-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,74420-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,32020-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,45620-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,61620-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,96020-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,16020-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,06420-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,43220-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,32820-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,56820-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,15220-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,99220-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,76020-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,32020-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,98420-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,67220-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,36020-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,40020-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,62420-Δεκ-1021: 58
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,98420-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,64820-Δεκ-1022: 00
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,10420-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,22420-Δεκ-1022: 00
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,00020-Δεκ-1022: 00
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,01620-Δεκ-1021: 58
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,82420-Δεκ-1021: 59
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,28020-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,39220-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,02420-Δεκ-1021: 51
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,64820-Δεκ-1021: 58
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,20820-Δεκ-1021: 51
Noteswebservice.dll14.0.6009.1000972,14420-Οκτ-104: 58
Pkmexsph.dll14.0.6105.5000573,29618-Μαΐου-1116: 30
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6013.100011,17619-Nov-108: 01
Prm0001.bin14.0.6015.100016,736,25620-Δεκ-1020: 21
Prm0005.bin14.0.6015.10006,472,70420-Δεκ-1020: 21
Prm0006.bin14.0.6015.10007,046,14420-Δεκ-1020: 21
Prm0007.bin14.0.6015.100011,602,94420-Δεκ-1020: 21
Prm0008.bin14.0.6015.10008,230,40020-Δεκ-1020: 21
Prm0009.bin14.0.6015.10005,739,00820-Δεκ-1020: 21
Prm000b.bin14.0.6015.10008,071,68020-Δεκ-1020: 21
Prm000e.bin14.0.6015.100010,403,32820-Δεκ-1020: 21
Prm0013.bin14.0.6015.10009,482,24020-Δεκ-1020: 21
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,49620-Δεκ-1020: 21
Prm0019.bin14.0.6015.10008,629,24820-Δεκ-1020: 21
Prm001f.bin14.0.6015.100014,329,85620-Δεκ-1020: 21
Query.dll14.0.6015.1000371,56820-Δεκ-1012: 30
Tquery.dll14.0.6019.10005,646,7047-Φεβ-117: 41

osrv-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6106.5001165,76816-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.intl.dll14.0.6009.1000235,40820-Οκτ-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6019.1000666,4967-Φεβ-117: 26
Microsoft.Office.Server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,6807-Φεβ-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-Μαΐου-1115: 47
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Φεβ-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6106.5001122,73615-Ιουν-1123: 11
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-107: 54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Δεκ-1020: 24

πληροφορίες pjsrvmui-en-us.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.intl.resources.dll14.0.6015.100051,06420-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.msg.dll14.0.6015.1000170,86420-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.perfmonmsg.dll14.0.6015.100017,26420-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll14.0.6015.1000120,69620-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.intl.resources.dll14.0.6015.100083,83220-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Shared.intl.resources.dll14.0.6015.1000735,09620-Δεκ-1012: 19

pjsrvwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76020-Δεκ-1017: 18
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28720-Δεκ-1017: 18
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67520-Δεκ-1017: 18
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73720-Δεκ-1017: 18
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97620-Δεκ-1017: 18
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86620-Δεκ-1017: 18
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46220-Δεκ-1017: 18
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27220-Δεκ-1017: 18
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82420-Δεκ-1017: 18
Addtask.aspx14.0.601514,94020-Δεκ-1017: 18
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03620-Δεκ-1017: 18
Admin.aspx14.0.60152,22820-Δεκ-1017: 06
Admtime.aspx14.0.60158,73120-Δεκ-1017: 18
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77020-Δεκ-1017: 18
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35220-Δεκ-1017: 18
Analyses.aspx14.0.60158,80120-Δεκ-1017: 18
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68320-Δεκ-1017: 18
Approvalcommentdlg.aspx14.0.60154,89420-Δεκ-1017: 18
Approvals.aspx14.0.60156,37820-Δεκ-1017: 09
Approvaltask.aspx14.0.60155,99620-Δεκ-1017: 18
Backup.aspx14.0.60156,38320-Δεκ-1017: 18
Backupsched.aspx14.0.601514,26020-Δεκ-1017: 06
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99120-Δεκ-1017: 18
Buildteam.aspx14.0.60157,97220-Δεκ-1017: 18
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80220-Δεκ-1017: 18
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61420-Δεκ-1017: 18
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29020-Δεκ-1017: 18
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43120-Δεκ-1017: 18
Commentdlg.aspx14.0.60151,09320-Δεκ-1017: 18
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87320-Δεκ-1017: 18
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52020-Δεκ-1017: 18
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33720-Δεκ-1017: 09
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77220-Δεκ-1017: 18
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39720-Δεκ-1017: 18
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52120-Δεκ-1017: 18
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50920-Δεκ-1017: 18
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72620-Δεκ-1017: 18
Createfy.aspx14.0.601511,22920-Δεκ-1017: 18
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53720-Δεκ-1017: 18
Createpwa.aspx14.0.601518,93820-Δεκ-1017: 18
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03220-Δεκ-1017: 18
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83720-Δεκ-1017: 18
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57620-Δεκ-1017: 18
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19620-Δεκ-1017: 18
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43320-Δεκ-1017: 18
Customizefields.aspx14.0.601523,61120-Δεκ-1017: 18
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581020-Δεκ-1017: 08
Dataedit.dll14.0.6016.1000444,2727-Ιαν-114: 33
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03320-Δεκ-1017: 18
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35620-Δεκ-1017: 18
Default.aspx14.0.60157,36420-Δεκ-1017: 09
Delegate.aspx14.0.601513,16320-Δεκ-1017: 18
Details.aspx14.0.601530,68720-Δεκ-1017: 07
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37220-Δεκ-1017: 18
Drivers.aspx14.0.60156,46320-Δεκ-1017: 18
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09620-Δεκ-1017: 18
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318-Μαΐου-1117: 18
Editglobal.aspx14.0.60154,77220-Δεκ-1017: 18
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66620-Δεκ-1017: 18
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50920-Δεκ-1017: 18
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12720-Δεκ-1017: 18
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82620-Δεκ-1017: 18
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12220-Δεκ-1017: 18
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33820-Δεκ-1017: 18
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76320-Δεκ-1017: 18
Events.aspx14.0.60158,41120-Δεκ-1017: 18
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70520-Δεκ-1017: 18
Exportgridexcel.aspx14.0.601568620-Δεκ-1017: 07
Exporthtmlword.aspx14.0.601568520-Δεκ-1017: 07
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80418-Feb-113: 36
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39120-Δεκ-1017: 18
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82620-Δεκ-1017: 18
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65820-Δεκ-1017: 18
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87820-Δεκ-1017: 18
Groupsettings.aspx14.0.601519,04320-Δεκ-1017: 18
Import.aspx14.0.60156,95320-Δεκ-1017: 08
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27420-Δεκ-1017: 18
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46220-Δεκ-1017: 09
License.aspx14.0.60153,56720-Δεκ-1017: 18
Lineclass.aspx14.0.60158,71020-Δεκ-1017: 18
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77020-Δεκ-1017: 18
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60420-Δεκ-1017: 18
Loadnote.aspx14.0.601535220-Δεκ-1017: 08
Locktask.aspx14.0.60158,53620-Δεκ-1017: 18
Managecategories.aspx14.0.61027,26327-Apr-1114: 07
Managedelegations.aspx14.0.601522,11420-Δεκ-1017: 18
Managegroups.aspx14.0.61027,06327-Apr-1114: 07
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03320-Δεκ-1017: 06
Managepwa.aspx14.0.60157,80020-Δεκ-1017: 06
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227-Apr-1114: 07
Manageusers.aspx14.0.610211,56527-Apr-1114: 07
Managewss.aspx14.0.601512,69720-Δεκ-1017: 18
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19920-Δεκ-1017: 18
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.100087,92020-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86420-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.10005,314,41620-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44020-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,6242-Μαρ-111: 01
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.intl.dll14.0.6015.100020,34420-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6015.1000284,52820-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6015.1000497,52020-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6106.50017,251,82416-Ιουν-111: 10
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81620-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97620-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Remote.dll14.0.6015.100059,24820-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20820-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67220-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90420-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.applicationpages.dll14.0.6106.50011,046,43216-Ιουν-111: 10
Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.dll14.0.6106.50002,066,3368-Jun-115: 12
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe14.0.6015.100034,69620-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76820-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84020-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25620-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll14.0.6105.50005,941,10418-Μαΐου-1117: 22
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6015.1000493,42420-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72820-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68020-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87220-Δεκ-1017: 37
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97620-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.Shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00020-Δεκ-1012: 19
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6106.5000788,3368-Jun-114: 12
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29620-Δεκ-1017: 18
Myjobs.aspx14.0.60156,29020-Δεκ-1017: 09
Mytssummary.aspx14.0.601512,38120-Δεκ-1017: 18
Mywork.aspx14.0.60154,82820-Δεκ-1017: 09
Notification.aspx14.0.601518,61420-Δεκ-1017: 18
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85620-Δεκ-1017: 18
Password.aspx14.0.60156,75320-Δεκ-1017: 06
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02320-Δεκ-1017: 07
Personalsettings.aspx14.0.60153,79520-Δεκ-1017: 06
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16920-Δεκ-1017: 18
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81920-Δεκ-1017: 18
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Pwa.dll14.0.6015.100011,70420-Δεκ-1017: 37
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70820-Δεκ-1017: 09
Prioritizations.aspx14.0.601510,91720-Δεκ-1017: 18
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90520-Δεκ-1017: 18
Projectdetails.aspx14.0.60153,64520-Δεκ-1017: 09
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58220-Δεκ-1017: 09
Projectinformation.aspx14.0.60153,65220-Δεκ-1017: 09
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03220-Δεκ-1017: 18
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40920-Δεκ-1017: 18
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69420-Δεκ-1017: 09
Projects.aspx14.0.60156,36120-Δεκ-1017: 09
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21820-Δεκ-1017: 18
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69920-Δεκ-1017: 09
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70020-Δεκ-1017: 09
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70320-Δεκ-1017: 09
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69920-Δεκ-1017: 09
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62920-Δεκ-1017: 18
Queue.aspx14.0.601516,31920-Δεκ-1017: 18
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53120-Δεκ-1017: 18
Queuesettings.aspx14.0.601527,24820-Δεκ-1017: 07
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24720-Δεκ-1017: 08
Resavailability.aspx14.0.601510,28320-Δεκ-1017: 18
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99120-Δεκ-1017: 09
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43720-Δεκ-1017: 09
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19420-Δεκ-1017: 09
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23120-Δεκ-1017: 18
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36920-Δεκ-1017: 09
Resources.aspx14.0.60156,33420-Δεκ-1017: 09
Respicker.aspx14.0.60204,60218-Feb-113: 36
Resplans.aspx14.0.601527,95320-Δεκ-1017: 18
Restore.aspx14.0.60157,98220-Δεκ-1017: 18
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26720-Δεκ-1017: 09
Rules.aspx14.0.60155,75120-Δεκ-1017: 18
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89420-Δεκ-1017: 18
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85420-Δεκ-1017: 18
Schedule.aspx14.0.60153,79420-Δεκ-1017: 09
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62620-Δεκ-1017: 18
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76220-Δεκ-1017: 18
Self_notification.aspx14.0.601511,55020-Δεκ-1017: 18
Serverconfig.aspx14.0.601526,45920-Δεκ-1017: 18
Sitemap.aspx14.0.601511,73820-Δεκ-1017: 18
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74320-Δεκ-1017: 18
Srarchive.aspx14.0.60154,98520-Δεκ-1017: 18
Srhome.aspx14.0.601510,27620-Δεκ-1017: 18
Srmisc.aspx14.0.60153,16020-Δεκ-1017: 18
Srrequest.aspx14.0.601533,63920-Δεκ-1017: 18
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02020-Δεκ-1017: 18
Srresponseview.aspx14.0.60153,63120-Δεκ-1017: 18
Srteam.aspx14.0.601517,38920-Δεκ-1017: 18
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32320-Δεκ-1017: 08
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19420-Δεκ-1017: 09
Statusing.aspx14.0.60158,97620-Δεκ-1017: 07
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65220-Δεκ-1017: 09
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42820-Δεκ-1017: 18
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06920-Δεκ-1017: 08
Tasks.aspx14.0.60156,30620-Δεκ-1017: 09
Teamassignments.aspx14.0.60156,33920-Δεκ-1017: 09
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70220-Δεκ-1017: 18
Timeperiod.aspx14.0.601521,10720-Δεκ-1017: 18
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77920-Δεκ-1017: 08
Timesheet.aspx14.0.60156,32420-Δεκ-1017: 09
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42420-Δεκ-1017: 18
Treepicker.aspx14.0.60152,65720-Δεκ-1017: 18
Tssettings.aspx14.0.601520,25820-Δεκ-1017: 18
Updatesites.aspx14.0.601512,46220-Δεκ-1017: 18
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31520-Δεκ-1017: 18
Viewsmain.aspx14.0.60156,68920-Δεκ-1017: 18
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53620-Δεκ-1012: 19
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55020-Δεκ-1017: 18
Workflowphases.aspx14.0.60157,69620-Δεκ-1017: 18
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76720-Δεκ-1017: 18
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91020-Δεκ-1017: 18
Workflowstages.aspx14.0.60157,22120-Δεκ-1017: 18
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83220-Δεκ-1017: 18
Wssnav.aspx14.0.60153,05320-Δεκ-1017: 06

pplwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Accountjoiner.dll4.0.2450.34198,4964-Μαΐου-1112: 43
Admapropertypages.dll4.0.2450.34223,0804-Μαΐου-1112: 43
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-Mar-1119: 16
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-Mar-1119: 18
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-Mar-1119: 23
Configdb.dll4.0.2450.341,652,0484-Μαΐου-1112: 43
Containerpicker.dll4.0.2450.3451,0404-Μαΐου-1112: 43
Csexport.exe4.0.2450.3442,8324-Μαΐου-1112: 43
Cssearch.dll4.0.2450.34128,8484-Μαΐου-1112: 43
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.34243,5604-Μαΐου-1112: 43
Edirectoryma.dll4.0.2450.3471,5124-Μαΐου-1112: 43
Exch2007extension.dll4.0.2450.3414,6964-Μαΐου-1112: 43
Exchangema.dll4.0.2450.34108,3764-Μαΐου-1112: 43
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.34182,1204-Μαΐου-1112: 43
Functionlibrary.dll4.0.2450.3446,9444-Μαΐου-1112: 32
Functionlibrary.dll4.0.2450.3446,9444-Μαΐου-1112: 43
Galsync.dll4.0.2450.3463,3124-Μαΐου-1112: 43
Globaloptions.dll4.0.2450.34280,4164-Μαΐου-1112: 43
Grouplistview.dll4.0.2450.34128,8644-Μαΐου-1112: 43
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.3492,0084-Μαΐου-1112: 43
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.34124,7844-Μαΐου-1112: 43
Logging.dll4.0.2450.3417,7444-Μαΐου-1112: 43
Maexecution.dll4.0.2450.34239,4484-Μαΐου-1112: 43
Maexport.exe4.0.2450.3422,8644-Μαΐου-1112: 43
Mahostm.dll4.0.2450.34325,9684-Μαΐου-1112: 43
Mahostn.dll4.0.2450.3497,1044-Μαΐου-1112: 43
MakeCert.exe6.0.6001.1713157,85616-Mar-1119: 23
Mapackager.exe4.0.2450.3442,8404-Μαΐου-1112: 43
Mapropertypages.dll4.0.2450.34350,0484-Μαΐου-1112: 43
Mcrypt.dll4.0.2450.342,844,4964-Μαΐου-1112: 43
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.3415,2564-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.Logging.dll4.0.2450.3451,0804-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.Logging.dll4.0.2450.3451,0804-Μαΐου-1112: 43
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.3479,7604-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.3479,76016-Μαΐου-1115: 47
Microsoft.identitymanagement.SQM.dll4.0.2450.3438,7844-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.3413,6964-Μαΐου-1112: 43
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.3483,8484-Μαΐου-1112: 43
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,2724-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,2724-Μαΐου-1112: 42
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,2724-Μαΐου-1112: 43
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6105.500019,89618-Μαΐου-1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6106.50012,566,01616-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6106.50012,566,01616-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6105.500018,33618-Μαΐου-1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6105.500067,48818-Μαΐου-1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6105.500019,88018-Μαΐου-1116: 09
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6106.5001260,00016-Ιουν-110: 03
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.3479,7604-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,6724-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.34989,0644-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.34989,0644-Μαΐου-1112: 43
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.3415,3124-Μαΐου-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.3447,0324-Μαΐου-1112: 32
Miisactivate.exe4.0.2450.3422,8724-Μαΐου-1112: 43
Miisclient.exe4.0.2450.34829,2724-Μαΐου-1112: 43
Miiserver.exe4.0.2450.342,896,7284-Μαΐου-1112: 43
Miiskmu.exe4.0.2450.34374,6084-Μαΐου-1112: 43
Miisrcw.dll4.0.2450.3438,7364-Μαΐου-1112: 32
Miisrcw.dll4.0.2450.3438,7364-Μαΐου-1112: 43
Mmscntrl.dll4.0.2450.34299,3444-Μαΐου-1112: 43
Mmsevent.dll4.0.2450.348,0164-Μαΐου-1112: 43
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.34100,1844-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.34102,2324-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.34104,7924-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3442,8404-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3445,9124-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3453,0804-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3459,2244-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3472,0244-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3478,1684-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3478,6804-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3483,8004-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3484,8244-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3485,3364-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3485,8484-Μαΐου-1114: 34
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3485,8484-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3486,3604-Μαΐου-1114: 34
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3486,3604-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3486,8724-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3487,3844-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3487,8964-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3489,4324-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3490,4564-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3490,9684-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3491,9924-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3494,0404-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3495,0644-Μαΐου-1114: 34
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3495,5764-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3496,0884-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3496,6004-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3497,1124-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3498,6484-Μαΐου-1114: 35
Mmsevent.dll.MUI4.0.2450.3499,1604-Μαΐου-1114: 35
Mmsmaad.dll4.0.2450.34580,4324-Μαΐου-1112: 43
Mmsmads.dll4.0.2450.34522,0644-Μαΐου-1112: 43
Mmsmaed.dll4.0.2450.34494,9284-Μαΐου-1112: 43
Mmsmaext.dll4.0.2450.34472,9124-Μαΐου-1112: 43
Mmsmafim.dll4.0.2450.3483,7924-Μαΐου-1112: 43
Mmsmaip.dll4.0.2450.34528,7204-Μαΐου-1112: 43
Mmsmaxml.dll4.0.2450.34426,8324-Μαΐου-1112: 43
Mmsperf.dll4.0.2450.3422,8644-Μαΐου-1112: 43
Mmsps.dll4.0.2450.34177,4884-Μαΐου-1112: 43
Mmsscpth.dll4.0.2450.343,037,5204-Μαΐου-1112: 43
Mmsscrpt.exe4.0.2450.34164,1764-Μαΐου-1112: 43
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.3438,7444-Μαΐου-1112: 43
Mmsuihlp.dll4.0.2450.34951,6324-Μαΐου-1112: 43
Mmsuishell.dll4.0.2450.34198,4884-Μαΐου-1112: 43
Mmsutils.dll4.0.2450.34228,6884-Μαΐου-1112: 43
Mmswmi.dll4.0.2450.34149,8404-Μαΐου-1112: 43
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-Mar-1119: 18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-Mar-1119: 18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-Mar-1119: 18
Mvdesigner.dll4.0.2450.34165,7204-Μαΐου-1112: 43
Mvviewer.dll4.0.2450.34100,1764-Μαΐου-1112: 43
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.34120,6804-Μαΐου-1112: 43
Ntma.dll4.0.2450.3455,1124-Μαΐου-1112: 43
Objectlauncher.dll4.0.2450.3412,1284-Μαΐου-1112: 43
Objectviewers.dll4.0.2450.34206,6884-Μαΐου-1112: 43
Operations.dll4.0.2450.3475,6084-Μαΐου-1112: 43
Preview.dll4.0.2450.34317,2644-Μαΐου-1112: 43
Propertysheetbase.dll4.0.2450.34415,5924-Μαΐου-1112: 43
Rulerctrl.dll4.0.2450.3446,9364-Μαΐου-1112: 43
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69617-Μαρ-1113: 01
Svrexport.exe4.0.2450.3434,6484-Μαΐου-1112: 43
Syncsetuputl.dll4.0.2450.34230,2324-Μαΐου-1112: 43
Uiutils.dll4.0.2450.34378,7044-Μαΐου-1112: 43
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.34382,8244-Μαΐου-1112: 43

ppsmamui-en-us.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Dashboarddesigner.exe.Deploy14.0.6009.1000776,08820-Οκτ-1010: 33
Dashboarddesigner.resources.dll.Deploy14.0.6009.1000366,43220-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.Common.Calculation.dll.Deploy14.0.6106.5001116,62416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.Common.Calculation.resources.dll.Deploy14.0.6009.100030,56020-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll14.0.6009.100051,04020-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.dll.Deploy14.0.6106.50012,107,26416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.resources.dll.Deploy14.0.6009.10001,288,03220-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Common.dll.Deploy14.0.6106.500155,22416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Common.resources.dll.Deploy14.0.6009.100012,12820-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.Deploy14.0.6009.1000911,20020-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.resources.dll.Deploy14.0.6009.1000345,95220-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.Deploy14.0.6106.50015,957,47216-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.Deploy14.0.6016.10003,749,7287-Ιαν-119: 46
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.Deploy14.0.6009.1000378,72020-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.Deploy14.0.6009.100011,10420-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Script.resources.dll14.0.6106.50011,615,71216-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.Deploy14.0.6009.1000124,76820-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.Deploy14.0.6009.100055,13620-Οκτ-1010: 33
Microsoft.SharePoint.Client.dll.Deploy14.0.6106.5001288,62419-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll.Deploy14.0.4762.1000149,37626-Μαρ-1021: 15

ppsmawfe-x-none.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.performancepoint.Common.Calculation.dll14.0.6106.5001116,62416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6106.5001165,76016-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09620-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.dll14.0.6009.100051,04020-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70420-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.Client.dll14.0.6106.50012,107,26416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Common.dll14.0.6106.500155,22416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6106.5001186,32816-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Script.dll14.0.6106.50011,623,90416-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6106.5001231,29616-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6106.5001333,69616-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6106.5001542,56016-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.Store.dll14.0.6009.100092,04820-Οκτ-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6106.500159,28816-Ιουν-111: 11
Microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll14.0.6106.5001276,32016-Ιουν-111: 11

STS-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Addgallery.officeonlineprovider.dll14.0.6015.100055,16820-Δεκ-1012: 03
Csisrv.dll14.0.6106.50003,368,88012-Jun-112: 24
Dwdcw20.dll14.0.6015.1000636,76820-Δεκ-1019: 41
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Οκτ-105: 14
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.6015.1000124,80020-Δεκ-1012: 03
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.6010.1000829,36028-Oct-106: 51
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll14.0.6106.5001608,12819-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.6106.50011,058,72019-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6106.5001288,62419-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Client.dll14.0.6106.5001288,62419-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Client.serverruntime.dll14.0.6106.5001186,27219-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll14.0.6106.5001272,26419-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.Runtime.dll14.0.6009.1000145,30420-Οκτ-106: 07
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6106.500116,770,92019-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6106.500116,770,92019-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.dll14.900.6106.50011,795,96819-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26421-Μαΐου-1118: 37
Microsoft.SharePoint.DSP.OLEDB.dll14.0.6106.5001124,80019-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6106.500187,93619-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll14.0.6106.5001104,32019-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.XMLUrl.dll14.0.6106.500187,93619-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.Health.dll14.0.6017.100096,17619-Ιαν-114: 40
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.6105.5000104,32021-Μαΐου-1118: 37
Microsoft.SharePoint.intl.dll14.0.6010.10001,009,53628-Oct-106: 51
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.6022.1000165,7602-Μαρ-1112: 01
Microsoft.SharePoint.LINQ.dataservice.dll14.0.6023.100051,10411-Mar-118: 24
Microsoft.SharePoint.LINQ.dll14.0.6101.5000374,64013-Apr-1119: 19
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.6105.5000644,99221-Μαΐου-1118: 37
Microsoft.SharePoint.PowerShell.intl.dll14.0.6009.100067,45620-Οκτ-106: 07
Microsoft.SharePoint.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Οκτ-104: 31
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6105.50004,849,03218-Μαΐου-1116: 38
Microsoft.SharePoint.Search.intl.dll14.0.6009.1000378,78420-Οκτ-104: 31
Microsoft.SharePoint.usercode.dll14.0.6009.100034,68820-Οκτ-106: 07
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.6106.5001317,31219-Ιουν-1111: 08
Microsoft.SharePoint.workflows.dll14.0.6106.500171,55219-Ιουν-1111: 08
Microsoft.Web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Ιαν-112: 38
Microsoft.Web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Ιαν-112: 38
Microsoft.Web.Design.Server.dll14.0.6106.5001382,86419-Ιουν-1120: 47
Mssdmn.exe14.0.6105.5000790,40818-Μαΐου-1116: 30
Mssearch.exe14.0.6105.5000523,65618-Μαΐου-1116: 30
Mssph.dll14.0.6105.50001,672,07218-Μαΐου-1116: 30
Mssrch.dll14.0.6105.50004,986,76018-Μαΐου-1116: 30
Offparser.dll14.0.6106.50002,915,23212-Jun-110: 38
Oisimg.dll14.0.6106.5001194,94419-Ιουν-1111: 08
Oleparser.dll14.0.6106.500132,68019-Ιουν-1111: 08
Onetnative.dll14.0.6106.5000584,07212-Jun-111: 24
Onetutil.dll14.0.6106.50012,982,26419-Ιουν-1120: 47
Onfda.dll14.0.6106.50002,782,60012-Jun-112: 21
Owssvr.dll14.0.6106.50016,588,80019-Ιουν-1111: 08
Owstimer.exe14.0.6106.500174,09619-Ιουν-1111: 08
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6013.100011,16819-Nov-108: 01
Psconfig.exe14.0.6009.1000567,19220-Οκτ-106: 07
Psconfigui.exe14.0.6009.1000825,24020-Οκτ-106: 07
Query.dll14.0.6015.1000371,05620-Δεκ-1012: 30
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-107: 54
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621-Μαΐου-1118: 37
Spucworkerprocess.exe14.0.6015.100047,05620-Δεκ-1012: 03
Spucworkerprocessproxy.exe14.0.6009.1000124,89620-Οκτ-106: 07
SPWriter.exe14.0.6106.500141,85619-Ιουν-1111: 08
Stsadm.exe14.0.6106.5001346,02419-Ιουν-1111: 08
Stssoap.dll14.0.6106.5001472,96019-Ιουν-1111: 08
Stswel.dll14.0.6106.50013,253,12019-Ιουν-1111: 08
Tquery.dll14.0.6106.50005,646,2168-Jun-114: 33
Wssadmin.exe14.0.6010.100015,79228-Oct-106: 51
Wsssetup.dll14.0.6015.10007,588,20020-Δεκ-1020: 24
Wsstracing.exe14.0.6106.5000107,90412-Jun-110: 38

svrproof-en-us.msp

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Mssp7en.dll14.0.6016.10002,024,3207-Ιαν-119: 04
Mssp7en.lex14.0.6016.10001,334,7847-Ιαν-118: 12

vsrvwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Admin.sitemap.vsrv.XMLΔεν υπάρχει99930-Mar-110: 27
Client.configΔεν υπάρχει2,05030-Mar-110: 27
Defaultcore.vsrv.rsxΔεν υπάρχει192,21530-Mar-110: 27
Feature.XMLΔεν υπάρχει85830-Mar-110: 27
Featurestapling.XMLΔεν υπάρχει29130-Mar-110: 27
Serverfilesvisioserver.XMLΔεν υπάρχει27230-Mar-110: 27
Viewaswebaccess.XMLΔεν υπάρχει78630-Mar-110: 27
Visio.icoΔεν υπάρχει168,73714-Sep-0911: 19
Visioadddataprovider.aspxΔεν υπάρχει7.20030-Mar-110: 27
Visiodataproviders.aspxΔεν υπάρχει4,14830-Mar-110: 27
Visioeditdataprovider.aspxΔεν υπάρχει7,18630-Mar-110: 27
Visioeditservicesettings.aspxΔεν υπάρχει12,59430-Mar-110: 27
Visiographicsservice.svcΔεν υπάρχει44330-Mar-110: 27
Visioserver.rasterizer.dll14.0.6009.1000148,32820-Οκτ-1010: 19
Visioserviceapplications.aspxΔεν υπάρχει5,09930-Mar-110: 27
Visioservicecmdlets.XMLΔεν υπάρχει5,17030-Mar-110: 27
Visioservicelanding.aspxΔεν υπάρχει2,25030-Mar-110: 27
Visioservicepowershel.Format.ps1xmlΔεν υπάρχει13,08220-Οκτ-1010: 18
Visiosrv.PNGΔεν υπάρχει2,52213-Aug-0916: 10
Visiowebaccess.aspxΔεν υπάρχει3,16430-Mar-110: 29
Visiowebaccess.dwpΔεν υπάρχει70430-Mar-110: 27
Vispr.PNGΔεν υπάρχει4,07023-Sep-097: 18
Visprdoclib.XMLΔεν υπάρχει50230-Mar-110: 27
Visprdoclibus.XMLΔεν υπάρχει50630-Mar-110: 27
Vispreditdlg.htmΔεν υπάρχει5,01230-Mar-110: 27
Vispreditdlgus.htmΔεν υπάρχει5,01230-Mar-110: 27
Visprfeature.XMLΔεν υπάρχει50930-Mar-110: 27
Visprfeaturest.XMLΔεν υπάρχει45830-Mar-110: 27
Visprfeaturesta.XMLΔεν υπάρχει18430-Mar-110: 27
Visprfeatureus.XMLΔεν υπάρχει51130-Mar-110: 27
Visprfiledlg.htmΔεν υπάρχει3,42630-Mar-110: 27
Visprfiledlgus.htmΔεν υπάρχει3,42630-Mar-110: 27
Vispronet.XMLΔεν υπάρχει12,23730-Mar-110: 27
Vispronetus.XMLΔεν υπάρχει12,60430-Mar-110: 27
Visprschema.XMLΔεν υπάρχει86,70830-Mar-110: 28
Visprschemaus.XMLΔεν υπάρχει91,53930-Mar-110: 28
Visprupload.aspxΔεν υπάρχει20,93530-Mar-110: 29
Vispruploadus.aspxΔεν υπάρχει20,93530-Mar-110: 29
Vsrv.rsxΔεν υπάρχει192,21530-Mar-110: 27
Vsrvftr.XMLΔεν υπάρχει53130-Mar-110: 27
Vsrvintl.dll14.0.6009.1000104,32020-Οκτ-1010: 19
Vsrvspws.XMLΔεν υπάρχει18830-Mar-110: 27
Vsrvvgs.dll14.0.6009.1000288,64020-Οκτ-1010: 19
Vsrvwfe.dll14.0.6023.1000862,08010-Mar-118: 57
Vwalarge.PNGΔεν υπάρχει1,1287-Aug-0912: 21
Vwasmall.PNGΔεν υπάρχει6327-Aug-0912: 20
Vwa_web.configΔεν υπάρχει61730-Mar-110: 27
Web.configΔεν υπάρχει2,94630-Mar-110: 27
Webconfig.Vwa.XMLΔεν υπάρχει47230-Mar-110: 27
Webparts.XMLΔεν υπάρχει49530-Mar-110: 27
Workflowstatus.ASCXΔεν υπάρχει3,33930-Mar-110: 27
Workflowstatus.jsΔεν υπάρχει55,20030-Mar-110: 29
Workflowstatus_completed.PNGΔεν υπάρχει1,44808-Μαΐου-2720: 12
Workflowstatus_completedtask.PNGΔεν υπάρχει4,42928-Aug-0910: 07
Workflowstatus_errored.PNGΔεν υπάρχει98908-Μαΐου-2118: 16
Workflowstatus_inprogress.PNGΔεν υπάρχει1,68308-Μαΐου-2720: 12
Workflowstatus_inprogresstask.PNGΔεν υπάρχει3,80128-Aug-0910: 06
Workflowstatus_ltrarrow.PNGΔεν υπάρχει7626-Aug-0914: 47
Workflowstatus_parallel.PNGΔεν υπάρχει4182-Sep-0912: 54
Workflowstatus_rtlarrow.PNGΔεν υπάρχει7556-Aug-0914: 47

wasrvwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.Server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32818-Μαΐου-1117: 27

wdsrv-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Exp_pdf_server.dll14.0.6015.1000130,93620-Δεκ-1019: 54
Exp_xps_server.dll14.0.6105.500072,05621-Μαΐου-1119: 49
Gfxserver.dll14.0.6105.50002,525,55221-Μαΐου-1120: 36
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-112: 28
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6019.1000666,4967-Φεβ-117: 26
Microsoft.Office.Word.Server.Common.dll14.0.6015.10001,140,60820-Δεκ-1020: 44
Microsoft.Office.Word.Server.Conversion.Framework.dll14.0.6019.1000132,9927-Φεβ-1123: 31
Microsoft.Office.Word.Server.Conversion.Storage.dll14.0.6015.100083,84021-Δεκ-1010: 17
Microsoft.Office.Word.Server.Conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100026,49620-Δεκ-1010: 30
Microsoft.Office.Word.Server.dll14.0.6020.1000358,27218-Feb-114: 08
Microsoft.Office.Word.Server.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Οκτ-104: 31
Mshy7ct.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7ct.lex14.0.6015.1000363,00820-Δεκ-1020: 16
Mshy7cz.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7cz.lex14.0.6015.1000292,35220-Δεκ-1020: 16
Mshy7da.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7da.lex14.0.6015.10001,554,94420-Δεκ-1020: 16
Mshy7en.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7en.lex14.0.6015.1000475,64820-Δεκ-1020: 16
Mshy7es.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7es.lex14.0.6015.1000145,40820-Δεκ-1020: 16
Mshy7fr.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7fr.lex14.0.6015.1000278,01620-Δεκ-1020: 16
Mshy7ge.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 59
Mshy7ge.lex14.0.6015.10001,558,01620-Δεκ-1020: 16
Mshy7it.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1022: 00
Mshy7it.lex14.0.6015.1000275,45620-Δεκ-1020: 16
Mshy7nb.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7nb.lex14.0.6015.10002,655,74420-Δεκ-1020: 16
Mshy7nl.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1022: 00
Mshy7nl.lex14.0.6015.10001,476,09620-Δεκ-1020: 16
Mshy7no.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 59
Mshy7no.lex14.0.6015.10001,645,05620-Δεκ-1020: 16
Mshy7pb.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 59
Mshy7pb.lex14.0.6015.1000635,90420-Δεκ-1020: 16
Mshy7pl.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 59
Mshy7pl.lex14.0.6015.1000374,78420-Δεκ-1020: 16
Mshy7pt.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7pt.lex14.0.6015.1000836,60820-Δεκ-1020: 16
Mshy7ru.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 51
Mshy7ru.lex14.0.6015.1000374,78420-Δεκ-1020: 16
Mshy7sw.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 59
Mshy7sw.lex14.0.6015.10002,588,67220-Δεκ-1020: 16
Mshy7tr.dll14.0.6015.1000223,62420-Δεκ-1021: 59
Mshy7tr.lex14.0.6015.1000391,16820-Δεκ-1020: 16
Msores.dll14.0.6101.500072,521,60013-Apr-1119: 17
Msoserver.dll14.0.6106.500021,461,88812-Jun-111: 42
Oartserver.dll14.0.6106.500029,825,90412-Jun-112: 44
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Ogl.dll14.0.6021.10002,098,54424-Φεβ-1112: 22
Riched20.dll14.0.6015.10001,870,69627-Δεκ-1016: 49
Sword.dll14.0.6106.50007,534,44012-Jun-111: 48
Usp10.dll1.626.7600.20796813,82421-Σεπ-1011: 39
Wdsrvworker.dll14.0.6015.100060,28820-Δεκ-1021: 56
Wordwacflthost.dll14.0.6106.500188,93615-Ιουν-1123: 33

πληροφορίες wdsrvmui-en-us.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Wwintl.dll14.0.6009.1000901,46420-Οκτ-108: 18
Xlsrvintl.dll14.0.6105.5000105,34418-Μαΐου-1113: 39

wosrv-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6106.50011,865,57616-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6106.5001165,76816-Ιουν-110: 03
Microsoft.Office.Server.intl.dll14.0.6009.1000235,40820-Οκτ-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6019.1000666,4967-Φεβ-117: 26
Microsoft.Office.Server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,6807-Φεβ-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-Μαΐου-1115: 47
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Φεβ-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6106.5001122,73615-Ιουν-1123: 11
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-107: 54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Δεκ-1020: 24

wssmui-en-us.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Addgallery.globalization.resources.dll14.0.6015.100034,68820-Δεκ-1012: 03
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6106.5000256,41612-Jun-110: 38
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6106.5000114,59212-Jun-110: 38

xlsrvmui-en-us.msp


Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Microsoft.Office.Excel.Server.resources.dll14.0.6015.1000247,68821-Δεκ-1010: 50

xlsrvwfe-x-none.msp πληροφοριών

Όνομα αρχείουΈκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΧρόνος
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91222-Οκτ-1010: 56
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll14.0.6016.1000636,7847-Ιαν-119: 25
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.Interop.dll14.0.6015.1000230,25621-Δεκ-1010: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.Proxy.dll14.0.6015.1000186,22421-Δεκ-1010: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.dll14.0.6021.1000964,46424-Φεβ-1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.mosshost.dll14.0.6021.1000259,95224-Φεβ-1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.webServices.dll14.0.6015.100051,04021-Δεκ-1010: 33
Microsoft.Office.Excel.webui.dll14.0.6015.100092,03221-Δεκ-1010: 33
Microsoft.Office.Excel.webui.Internal.dll14.0.6106.5000640,89611-Jun-119: 15
Microsoft.Office.Excel.webui.Mobile.dll14.0.6015.1000112,48821-Δεκ-1010: 33
Xlsrv.dll14.0.6106.500014,637,93612-Jun-112: 28
Xlsrvintl.dll14.0.6106.5000105,3448-Jun-113: 14

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στο παρακάτω άρθρο αριθμό, για να προβάλετε το το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2536600 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/01/2011 06:52:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Project Server 2010

 • kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2536600 KbMtel
Σχόλια