Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 ενημέρωση για τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2592687
Περίληψη
Η ενημερωμένη έκδοση Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που έχουν εισαχθεί στα Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows. Αυτές οι δυνατότητες είναι τώρα διαθέσιμη για υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ή Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Ανάληψη ελέγχου του νέες δυνατότητες και Γνωστά ζητήματα στο RDP 8.0.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, που πρέπει να λήψης της ενημερωμένης έκδοσης προαπαιτούμενο και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή πολλές φορές, όταν εγκαθιστάτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Εάν η εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη RDP 8.0, πρέπει να το ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο μετά την εγκατάσταση.
Εγκαταστήστε το προαπαιτούμενο στοιχείο
Πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση RDP 8.0, πρέπει να έχετεεπείγουσα επιδιόρθωση 2574819εγκατάσταση ως προϋπόθεση.
Ενεργοποίηση της ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος-πελάτη
Για να ενεργοποιήσετε το RDP 8.0 σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που εκτελεί Windows 7 SP1, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν μόνο σε απομακρυσμένους υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 SP1.
 1. Εγκαταστήστε την κατάλληλη έκδοση του πακέτου ενημέρωσης, εκτελώντας το αρχείο ενημερωμένη έκδοση Windows6.1-KB2592687.
 2. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 3. Ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.
 4. Ενεργοποιήσετε την πολιτική του πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Η ρύθμιση αυτής της πολιτικής είναι κάτω από τον κόμβο παρακάτω:
  Υπολογιστή Ρυθμίσεις υπολογιστή\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Components\Remote επιφάνειας εργασίας Services\Remote επιφάνειας εργασίας περιόδου λειτουργίας Host\Remote περιόδου λειτουργίας περιβάλλον
 5. Εάν απαιτείται η λειτουργικότητα UDP, ενεργοποιήστε την πολιτική μεταφορών RDP και, στη συνέχεια, ορίστε την τιμή για να χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα TCP και UDP. Η ρύθμιση για
  η πολιτική μεταφορών RDP είναι κάτω από τον κόμβο παρακάτω:
  Υπολογιστή Ρυθμίσεις υπολογιστή\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Components\Remote επιφάνειας εργασίας Services\Remote επιφάνειας εργασίας περιόδου λειτουργίας Host\Connections
  Σημείωση Ρύθμιση παραμέτρων της πολιτικής μεταφορών RDP επιτρέπει επίσης του τείχους προστασίας που επιτρέπουν τη θύρα UDP 3389.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
UAG συμβατότητας
RDP 8.0 δεν είναι συμβατό με εκδόσεις του Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 πριν από το Service Pack 3. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/jj906310.aspx
Τρόπος επιβεβαίωσης ότι RDP 8.0 είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή-πελάτη
Για να επαληθεύσετε ότι RDP 8.0 είναι ενεργοποιημένη στον απομακρυσμένο υπολογιστή που εκτελεί Windows 7 SP1, χρησιμοποιήστε την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας σύνδεσης (RDC) 8.0 για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 8 ή Windows 7 SP1. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το RDP 8.0:
 1. Εάν είναι ενεργοποιημένη η RDP 8.0, θα εμφανιστεί το κουμπί ποιότητα σύνδεσης στη γραμμή σύνδεσης.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ποιότητας "σύνδεση" για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου πληροφορίες που μοιάζει με το ακόλουθο. (Ανατρέξτε στις παρακάτω στιγμιότυπο για αυτό το βήμα.)
Η παρουσία εικονίδιο ποιότητας της σύνδεσης και το παράθυρο διαλόγου σύνδεση ποιότητας επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του RDP 8.0 για την απομακρυσμένη σύνδεση.
Νέες δυνατότητες στην ενημερωμένη έκδοση RDP 8.0

Νέες δυνατότητες στο RDP 8.0 για Windows 7 SP1

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες για απομακρυσμένους υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 SP1:Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα-πελάτη που είναι συμβατό με το RDP 8.0. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής που εκτελεί Windows 8 ή το Windows 7 SP1 με εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση RDP 8.0 να συνδεθείτε σε έναν άλλο υπολογιστή που εκτελεί Windows 7 SP1 με εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση RDP 8.0.

Νέες δυνατότητες του υπολογιστή-πελάτη απομακρυσμένης 8.0 σύνδεση επιφάνειας εργασίας για Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1

Η ενημερωμένη έκδοση απομακρυσμένης 8.0 σύνδεση επιφάνειας εργασίας υποστηρίζει τις ακόλουθες νέες δυνατότητες, όταν συνδέεστε σε ένα διακομιστή υποστηρίζονται και κατάλληλα ρυθμισμένο:
 • Πρωτόκολλο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας 8.0

  Υποστήριξη RDP 8.0 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Τηλεχειριστήριο για WAN
  • Προσαρμόσιμη RemoteFX γραφικών
  • Απομακρυσμένο δίκτυο αυτόματη ανίχνευση
  • Ροή πολυμέσων RemoteFX

  Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη, όταν συνδέεστε σε υπολογιστές που εκτελούν ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Τα Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Τα Windows 7 με 8.0 RDP εγκατεστημένες και ενεργοποιημένες
 • Δυναμική USB σε περίοδο λειτουργίας ανακατεύθυνσης

  Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν συσκευές USB για ανακατεύθυνση στο μέσο μιας απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας. Οι συσκευές USB μπορεί να γίνει αντιμετάθεση μεταξύ απομακρυσμένων περιόδων λειτουργίας ή με τον τοπικό υπολογιστή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ανακατεύθυνσης RemoteFX USB, οι χρήστες μπορούν να κτυπήστε το εικονίδιο συσκευές στη γραμμή σύνδεσης για να επιλέξετε τις συσκευές που έχουν ανακατευθυνθεί.

  Δυναμική ανακατεύθυνση USB σε περίοδο λειτουργίας είναι διαθέσιμες όταν συνδέεστε σε υπολογιστές που εκτελούν ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Τα Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Τα Windows 7 με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα vGPU του RDP 7.1 RemoteFX
  • Τα Windows 7 με 8.0 RDP εγκατεστημένες και ενεργοποιημένες
 • Βελτιωμένη μία είσοδος εμπειρία για πρόσβαση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στο Web

  Αυτό το χαρακτηριστικό απλοποιεί και βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Επιτρέπει στους χρήστες να παρέχουν τους ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης μόνο μία φορά κατά τη σύνδεση στο να δημοσιεύσει τις εφαρμογές και τις επιφάνειες εργασίας. Οι χρήστες δεν σας ζητηθεί να παρέχετε τα διαπιστευτήριά τους για τις επόμενες συνδέσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων Web καθολικής σύνδεσης (web SSO), ανατρέξτε στο θέμα Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Web Access καθολικής σύνδεσης τώρα ευκολότερη για να ενεργοποιήσετε το 2012 διακομιστή των Windows.

  Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν συνδέεστε με τα Windows Server 2012 εικονικής μηχανής που βασίζεται αναπτύξεις και ανάπτυξη επιφάνειας εργασίας που βασίζεται σε περίοδο λειτουργίας.
 • Επανασύνδεση για συνδέσεις RemoteApp και επιφάνειας εργασίας

  Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με εύκολα να δημοσιεύσει τις εφαρμογές και τις επιφάνειες εργασίας. Είναι διαθέσιμες στους χρήστες όταν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα Συνδέσεις RemoteApp και επιφάνειας εργασίας για να συνδεθείτε με το Windows Server 2012 βασίζεται σε εικονική μηχανή επιφάνειας εργασίας αναπτύξεις και ανάπτυξη επιφάνειας εργασίας που βασίζεται σε περίοδο λειτουργίας.
 • Υποστήριξη για API ανακατεύθυνσης του RemoteFX πολυμέσων για εφαρμογές VoIP

  Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε εφαρμογές όπως το Lync 2013 για να παρέχει μια εμπειρία διάσκεψης με βίντεο και ήχου εμπλουτισμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του Microsoft Lync 2013 VDI. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη, όταν συνδέεστε σε υπολογιστές που εκτελούν ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Τα Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Τα Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Υποστήριξη για ένθετα περιόδων λειτουργίας

  Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, RDP 8.0 υποστηρίζει την εκτέλεση μιας περιόδου λειτουργίας σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μέσα σε μια άλλη περίοδο λειτουργίας της σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση μιας περιόδου λειτουργίας σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μέσα σε μια άλλη περίοδο λειτουργίας της σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε RDP 8.0.
Γνωστά ζητήματα που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση RDP 8.0
 • Εικονικές επιφάνειες εργασίας που έχουν vGPU RemoteFX εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε RDP 8.0.

  Το ζήτημα
  Μετά τη χρήση πολιτικής ομάδας για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε το RDP 8.0 σε έναν υπολογιστή που έχει vGPU RemoteFX εγκατεστημένο, RDP 8.0 δεν είναι διαθέσιμη.

  Ανάλυση
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν ενεργοποιεί RDP 8.0 για συνδέσεις σε υπολογιστές που έχουν vGPU RemoteFX εγκατεστημένο. Εάν έχετε 8.0 RDP ενεργοποιημένη, κατάργηση RemoteFX vGPU από την εικονική επιφάνεια εργασίας.
 • Το Σκιά η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση απομακρυσμένης σύνδεσης κάποιου άλλου χρήστη.

  Το ζήτημα
  Windows 7 SP1 υποστηρίζει το Σκιά εντολή (τηλεχειριστήριο). Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα διαχειριστή, για να προβάλετε ή να ελέγξετε μια ενεργή περίοδο λειτουργίας ενός άλλου χρήστη. Αφού RDP 8.0 είναι ενεργοποιημένη σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7 SP1, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα χρήστη που είναι διαχειριστής του Σκιά εντολή, για να προβάλετε ή να ελέγξετε την περίοδο λειτουργίας ενός άλλου χρήστη.

  Ανάλυση
  Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν απομακρυσμένης βοήθειας ή άλλο προϊόν που παρέχει την ίδια ικανότητα, για να προβάλετε ή να ελέγξετε την περίοδο λειτουργίας ενός άλλου χρήστη.
 • Aero γυαλί υποστήριξης δεν είναι διαθέσιμη.

  Το ζήτημα
  Το Aero Glass δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα Windows 7 επιτρέπει στους χρήστες που εκτελούν τα συμβατά προγράμματα-πελάτες σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας χρήση δυνατοτήτων, όπως μια τρισδιάστατη, προεπισκόπηση γραμμή της ζωντανής εργασίας και το περίγραμμα διαφανούς παραθύρου σε περίοδο απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας όταν χρησιμοποιείται ένα συμβατό πρόγραμμα-πελάτη RDC 7.0. Αφού RDP 8.0 είναι ενεργοποιημένη, οι χρήστες δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης Aero Glass.

  Ανάλυση
  Οι διαχειριστές πρέπει να ενεργοποιείτε το RDP 8.0 σε απομακρυσμένους υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 SP1 για τους χρήστες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης Aero Glass.
 • RDP 8.0 σε απομακρυσμένους υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 SP1 δεν χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP.

  Το ζήτημα
  Το RemoteFX για WAN δυνατότητα στο RDP 8.0 χρησιμοποιεί TCP και UDP πρωτόκολλα για να βελτιστοποιήσετε το χρήστη εμπειρία. Μετά την εγκατάσταση και ενεργοποίηση RDP 8.0 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 SP1, RDP 8.0 έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί μόνο το πρωτόκολλο TCP.

  Ανάλυση
  Ρυθμίστε τις παραμέτρους 8.0 RDP για να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα που είναι τόσο το TCP και UDP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το "Τρόπος ενεργοποίησης της RDP 8.0"ενότητα.
 • Οι τοπικοί διαχειριστές που δεν είναι μέλη της ομάδας χρηστών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν είναι δυνατό να εισέλθετε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα-πελάτη σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

  Το ζήτημα
  Μετά την ενεργοποίηση RDP 8.0, οι τοπικοί διαχειριστές που δεν είναι μέλος της ομάδας χρηστών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν είναι δυνατό να εισέλθετε.

  Ανάλυση
  Προσθήκη τοπικού διαχειριστή στους χρήστες στην ομάδα χρηστών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
 • Στον κανόνα τείχους προστασίας που επιτρέπει την κυκλοφορία UDP δεν είναι ενεργοποιημένη, όταν χρησιμοποιείτε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) για να ενεργοποιήσετε το RDP 8.0.

  Το ζήτημα
  Εάν χρησιμοποιείτε ένα αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ για να ενεργοποιήσετε το RDP 8.0, στον κανόνα τείχους προστασίας UDP που επιτρέπει την κυκλοφορία UDP ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί.

  Ανάλυση
  Δημιουργήστε ένα αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ για να ενεργοποιήσετε την "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας - λειτουργίας χρήστη (UDP-In)" Τείχος προστασίας.
 • Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στον κανόνα τείχους προστασίας που επιτρέπει την κυκλοφορία TCP, εάν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση με μη αυτόματο τρόπο.

  Το ζήτημα
  Εάν χρησιμοποιείτε την τοπική πολιτική ασφαλείας για να ενεργοποιήσετε το RDP 8.0, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στον κανόνα τείχους προστασίας TCP που επιτρέπει την κυκλοφορία TCP.

  Ανάλυση
  Ενεργοποίηση της "απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας - RemoteFX (TCP-In)" κανόνα τείχους προστασίας στο τείχος προστασίας των Windows με ασφάλεια για προχωρημένους.
 • Αντιμετωπίζετε χαμηλές επιδόσεις όταν αναπτύσσεται IPsec στο δίκτυο.

  Το ζήτημα
  Εάν μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο RDP 8.0, όταν αναπτύσσεται IPsec στο δίκτυο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε χαμηλές επιδόσεις.

  Ανάλυση
  Εγκατάσταση επείγουσα επιδιόρθωση 2570170 στο διακομιστή.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αφής πολλαπλών και τις κινήσεις, όταν συνδέεστε σε έναν υπολογιστή από απόσταση.

  Το ζήτημα
  Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε 8.0 προγράμματος-πελάτη την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας σύνδεσης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7 SP1.

  Ανάλυση
  Η δυνατότητα αφής πολλαπλών RemoteFX υποστηρίζεται μόνο όταν τον υπολογιστή-πελάτη και το διακομιστή υπολογιστές εκτελούν Windows 8 ή 2012 διακομιστή των Windows.
 • Θα ζητηθεί επανειλημμένα για έλεγχο ταυτότητας όταν συνδέεστε σε υπολογιστές με απομακρυσμένη πρόσβαση Web σε Small Business Server 2011 και τομέων Windows Essentials 2012 διακομιστή.

  Το ζήτημα
  Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή σε Windows Server 2012 Essentials, μικρό Business Server 2011 Τυπικά Windows ή Windows Small Business διακομιστή 2011 Essentials τομέα με τη χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης Web ή πύλης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, σας ζητείται επανειλημμένα για έλεγχο ταυτότητας.

  Ανάλυση
  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης πολλών ελέγχου ταυτότητας θα σας ζητήσει μετά την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων 2574819 και 2592687.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση RDP 8.0 για Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1, ανατρέξτε στην ενότητα Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας ενημέρωση πρωτόκολλο 8.0 για τα Windows 7 SP1: Ενεργοποίηση μια συναρπαστική WAN εμπειρία χρήστη για Windows 7 SP1 εικονικές επιφάνειες εργασίας.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2592687 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/28/2014 06:35:00 - Αναθεώρηση: 17.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2592687 KbMtel
Σχόλια
>