Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων ενημερώνονται σωστά όταν ενσωματώνετε Microsoft Dynamics CRM με Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, χρησιμοποιώντας τη γραμμή σύνδεσης για Microsoft Dynamics

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2597312
Αυτό το άρθρο ισχύει για Microsoft Dynamics NAV για όλες τις χώρες και για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να ενσωματώσετε Microsoft Dynamics CRM με Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, χρησιμοποιώντας τη γραμμή σύνδεσης για Microsoft Dynamics δυνατότητα Service Pack 5. Σε ορισμένα σενάρια, συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων ενημερώνονται σωστά στο Microsoft Dynamics CRM.
Όταν ενημερώνετε ισοτιμίες νομισμάτων στο Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
[Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων νόμισμα] αντιμετώπισε ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία …
TransactionCurrency με Αναγνωριστικό = <guid>δεν υπάρχει.</guid>
Στην περίπτωση αυτή, μόνο η πρώτη εγγραφή του συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων συγχρονίζεται με το Microsoft Dynamics CRM. Όταν το σύστημα θα συγχρονίζει οι εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί σε πίνακα συναλλάγματος με μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης, προκύπτει το σφάλμα.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η τελευταία αλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας νομισμάτων, αντί για την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία για το συγκεκριμένο νόμισμα, συγχρονίζεται με το Microsoft Dynamics CRM, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση για το Microsoft Dynamics.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση, ενδέχεται να λάβετε πρόσθετες δοκιμές. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο service pack για το Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης μπορεί να εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζονται σε ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες υπολογιστή-πελάτη του Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει το Microsoft Navision εφαρμογή υπηρεσιών (NAS) οι χρήστες του υπολογιστή-πελάτη. Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε την εκχώρηση στο λογαριασμό χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων του "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Το δικαίωμα εκτέλεσης για το Το Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος 5210 αντικείμενο και για το Το Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος 9015 το αντικείμενο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε για να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές κώδικα στο Microsoft Dynamics NAV 2009 R2:
  1. Δημιουργία νέου GetCurrencyFactor λειτουργούν στον πίνακα συναλλάγματος (330) ως εξής:
   PROCEDURE GetCurrentCurrencyFactor@14(CurrencyCode@1000 : Code[10]) : Decimal;  BEGIN   SETRANGE("Currency Code",CurrencyCode);   IF FINDLAST THEN    EXIT("Exchange Rate Amount" / "Relational Exch. Rate Amount")  END;
  2. Δημιουργία νέου SetCurrencyFactor λειτουργούν στον πίνακα συναλλάγματος (330) ως εξής:
   PROCEDURE SetCurrentCurrencyFactor@15(CurrencyCode@1000 : Code[10];CurrencyFactor@1001 : Decimal);  VAR   RateForTodayExists@1002 : Boolean;  BEGIN   "Currency Code" := CurrencyCode;   TESTFIELD("Currency Code");   RateForTodayExists := GET(CurrencyCode,TODAY);   "Exchange Rate Amount" := 1;   "Relational Exch. Rate Amount" := 1 / CurrencyFactor;   "Adjustment Exch. Rate Amount" := "Exchange Rate Amount";   "Relational Adjmt Exch Rate Amt" := "Relational Exch. Rate Amount";   IF RateForTodayExists THEN BEGIN    "Relational Currency Code" := '';    MODIFY;   END ELSE BEGIN    "Starting Date" := TODAY;    INSERT;   END;  END;
  3. Προσθέστε μια νέα καθολική μεταβλητή με τη μορφή νομισμάτων (5) και στη συνέχεια καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyFactor
   • Ο τύπος δεδομένων: Δεκαδικών
  4. Προσθήκη του Συντελεστής νομίσματος πεδίο (46) της φόρμας νομισμάτων (5).
  5. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή με το Συντελεστής νομίσματος - με την επικύρωση Ενεργοποιεί τη μορφή νομισμάτων (5) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyExchangeRate
   • Ο τύπος δεδομένων: Εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: Συναλλάγματος
  6. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο του Συντελεστής νομίσματος - με την επικύρωση Ενεργοποιεί τη μορφή νομισμάτων (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  7. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή με το OnAfterGetRecord Ενεργοποιεί τη μορφή νομισμάτων (5) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyExchangeRate
   • Ο τύπος δεδομένων: Εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: Συναλλάγματος
  8. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο του OnAfterGetRecord Ενεργοποιεί τη μορφή νομισμάτων (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  9. Προσθέστε μια νέα καθολική μεταβλητή στη σελίδα νομισμάτων (5) και στη συνέχεια καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyFactor
   • Ο τύπος δεδομένων: Δεκαδικών
  10. Προσθήκη του Συντελεστής νομίσματος πεδίο στη σελίδα νομισμάτων (5) και στη συνέχεια καθορίστε το πεδίο ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyFactor
   • Λεζάντα: Συντελεστής νομίσματος
   • Τύπος: Το πεδίο
   • Τύπος: CurrencyFactor
  11. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή με το Συντελεστής νομίσματος - με την επικύρωση έναυσμα στο παράθυρο νομίσματα (5) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyExchangeRate
   • Ο τύπος δεδομένων: Εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: Συναλλάγματος
  12. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο του Συντελεστής νομίσματος - με την επικύρωση έναυσμα στο παράθυρο νομίσματα (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  13. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή με το OnAfterGetRecord έναυσμα στο παράθυρο νομίσματα (5) και, στη συνέχεια, καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: CurrencyExchangeRate
   • Ο τύπος δεδομένων: Εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: Συναλλάγματος
  14. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο του OnAfterGetRecord έναυσμα στο παράθυρο νομίσματα (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  15. Προσθέσετε μια νέα τοπική μεταβλητή με το UpdateParentIntegrationRecord λειτουργεί στη διαχείριση και ολοκλήρωση μονάδας κώδικα (5150) και στη συνέχεια καθορίστε τη μεταβλητή ως εξής:
   • Όνομα: Νόμισμα
   • Ο τύπος δεδομένων: Εγγραφή
   • Δευτερεύων τύπος: Νόμισμα
  16. Αλλάξτε τον κώδικα του UpdateParentIntegrationRecord λειτουργούν στη διαχείριση και ολοκλήρωση μονάδας κώδικα (5150) ως εξής:
   Υπάρχοντα κώδικα
   ... DATABASE::"Ship-to Address":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."   IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Customer);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;END;
   Αντικατάσταση κώδικα
   ...  DATABASE::"Ship-to Address":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."   IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Customer);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;// Add the following lines. DATABASE::"Currency Exchange Rate":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Currency Code"   IF Currency.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Currency);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;// End of the lines.END;
  17. Αλλάξτε τον κώδικα του EnableConnector λειτουργούν στη διαχείριση και ολοκλήρωση μονάδας κώδικα (5150) ως εξής:
   Υπάρχοντα κώδικα
   ...SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);//Delete the following line.SetupWebServicePages(FORM::"Currency Exchange Rates",DATABASE::"Currency Exchange Rate");SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");...
   Αντικατάσταση κώδικα
   ...SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");...
  18. Αλλάξτε τον κώδικα του SetupIntegrationTable λειτουργούν στη διαχείριση και ολοκλήρωση μονάδας κώδικα (5150) ως εξής:
   Υπάρχοντα κώδικα
   ...InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);//Delete the following line.InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Currency Exchange Rate");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");...
   Αντικατάσταση κώδικα
   ...InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");...
  19. Αλλάξτε τον κώδικα του IsIntergrationRecord λειτουργούν στη διαχείριση και ολοκλήρωση μονάδας κώδικα (5150) ως εξής:
   Υπάρχοντα κώδικα
   ...DATABASE::"Unit of Measure",DATABASE::"Ship-to Address",DATABASE::Contact,//Delete the following line.DATABASE::"Currency Exchange Rate",DATABASE::"Customer Discount Group",...
   Αντικατάσταση κώδικα
   ...DATABASE::"Unit of Measure",DATABASE::"Ship-to Address",DATABASE::Contact,DATABASE::"Customer Discount Group",...
  20. Αλλάξτε τον κώδικα του IsIntegrationRecordChild λειτουργεί με το codeunit διαχειρίσεως που ιδρύθηκαν ενοποίησης (5150) ως εξής:
   Υπάρχοντα κώδικα
   ...IF TableID IN [DATABASE::"Sales Line",  DATABASE::"Sales Invoice Line"]THEN EXIT(TRUE);EXIT(FALSE);...
   Αντικατάσταση κώδικα
   ...IF TableID IN [DATABASE::"Sales Line",  // Add the following line.  DATABASE::"Currency Exchange Rate",  DATABASE::"Sales Invoice Line"]THEN EXIT(TRUE);EXIT(FALSE);...
 2. Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση για το πακέτο δυνατοτήτων του Microsoft Dynamics 6.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗΜετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας σύνδεσης για το Microsoft Dynamics δυνατότητα Service Pack 6, που πρέπει να απενεργοποιήσετε το χάρτη "NAV νόμισμα συναλλαγματικών ισοτιμιών για Currency" με τη σύνδεση εισαγάγετε το νέο χάρτη "NAV νομίσματα με νόμισμα", εκτελέστε πάλι τη ρύθμιση παραμέτρων προσαρμογέα NAV και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το νέο χάρτη.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό είναι ένα άρθρο "ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ" δημιουργηθεί απευθείας από μέσα στον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παράρτημα παρέχονται ως-είναι ως ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας στη διάθεση, τα υλικά που ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δείτε: Όροι χρήσης για άλλα θέματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2597312 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/30/2011 02:05:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2597312 KbMtel
Σχόλια