Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων 6 για Exchange Server 2010 Service Pack 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2608646
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένη έκδοση 6 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2011. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων:
 • Τα θέματα που επιλύει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
 • Τρόπος λήψης της συνάθροισης ενημερώσεων
 • Οι προϋποθέσεις για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Θέματα που επιλύει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 6 για Exchange Server 2010 SP1 επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):
 • 2431609 Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση που ενημερώνει το μήνυμα πολιτικής διατήρησης στο OWA για το Exchange Server 2010
 • 2449266 EWS διακόπτει τη σύνδεση TCP στην εφαρμογή υπολογιστή-πελάτη EWS χωρίς κανένα μήνυμα λάθους σε περιβάλλον Microsoft Exchange Server 2010
 • 2480474 Ένα οι χρήστες δεν λαμβάνουν μηνύματα προειδοποίησης ορίων δίσκου μετά την εφαρμογή του SP1 για το Exchange 2010
 • 2514820 Ένα εισερχόμενο μήνυμα φαξ δεν παραδίδεται στον παραλήπτη σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2521927 Απενεργοποίηση της δυνατότητας ενοποίησης του Exchange ActiveSync για το OWA δεν εφαρμόζεται στο OWA πριμοδότησης υπολογιστές-πελάτες σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2528854 Διακόπτεται η υπηρεσία αναπαραγωγής γραμματοκιβώτιο του Microsoft Exchange σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Exchange Server 2010 SP1
 • 2535289 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store διακόπτεται κατά διαστήματα όταν εκτελείτε μια εφαρμογή αντιμετώπισης ιών σε ένα διακομιστή γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2010
 • 2536313 Παράδοση μηνυμάτων αργή και πρόσβασης στο γραμματοκιβώτιο για χρονικό γραμματοκιβώτια σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010
 • 2544246 Λαμβάνετε ένα NRN μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη 120 ημέρες αργότερα, αφού ο παραλήπτης αποδεχτεί την αίτηση σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2548246 Η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store διακόπτεται κατά διαστήματα όταν μια προβολή φακέλου είναι κατεστραμμένα σε ένα διακομιστή γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2010
 • 2549183 Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχουν αντικείμενα για να επιλέξετε" όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την EMC για να καθορίσετε ένα διακομιστή να συνδεθεί σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2549289 Σε εκδοχέα ρόλο RBAC να απροσδόκητα εκτελέσετε την εντολή Προσθήκη MailboxPermission ή την εντολή Remove-MailboxPermission σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010 που βρίσκεται έξω από την εμβέλεια της εκχώρησης ρόλου
 • 2555851 Ένα γραμματοκιβώτιο δεν εμφανίζεται σε ορισμένες λίστες διευθύνσεων μετά την εκτέλεση των εντολών στο γραμματοκιβώτιο σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2559814 Ένας χρήστης δεν είναι δυνατό να προσθέσετε ή να καταργήσετε πληρεξούσιοι από ένα γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το Outlook σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2561514 Χρήστης του Exchange Server 2003 δεν είναι δυνατό να προβάλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας ενός χρήστη σε μια διαφορετική εταιρεία αυτή στα ομόσπονδα
 • 2563860 Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων του γραμματοκιβωτίου, εάν έχετε ήδη 1000 βάσεις δεδομένων γραμματοκιβωτίου σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2567409 Ορισμένα μηνύματα διαθεσιμότητας δεν αναπαράγονται από ένα διακομιστή Exchange Server 2010 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2003
 • 2571791 Πολιτικές διατήρησης που εφαρμόζονται σε επαφή απροσδόκητα σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2572052 Λείπουν ορισμένες ιδιότητες μιας επαναλαμβανόμενης πρόσκλησης σε σύσκεψη από λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξωτερικών σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2575005 Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την EMC ή το EMS σε περιβάλλον Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • 2578631 Ορισμένοι χρήστες δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε με δυνατότητα αλληλογραφίας δημόσιο φάκελο σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2579172 Στοιχεία που έχουν διαγραφεί ή μετακινηθεί εξακολουθούν να εμφανίζονται στον αρχικό φάκελο όταν χρησιμοποιείτε το Office Outlook σε κατάσταση λειτουργίας σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 2010
 • 2579671 Δεν υπάρχουν αποτελέσματα επιστρέφονται όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ExpandGroup του EWS να ανακτήσει μια λίστα των μελών της ομάδας διανομής δυναμικό σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2582095 Η ιδιότητα SmtpMaxMessagesPerConnection μιας σύνδεσης αποστολής δεν έχει αναπαραχθεί με το καλυφθέν διακομιστή άκρο μεταφοράς σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2600835 Διακόπτεται η υπηρεσία RPC πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη κατά τη διαγραφή ενός συνημμένου από ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας το Outlook σε λειτουργία με σύνδεση σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2601701 Η χρήση της μνήμης της διαδικασίας MSExchangeRepl.exe διατηρεί αύξηση κατά την εκτέλεση ενός αντιγράφου ασφαλείας VSS σε βάσεις δεδομένων του Exchange Server 2010
 • 2616127 ο κωδικός σφάλματος "0x80041606" όταν χρησιμοποιείτε το Outlook σε λειτουργία με σύνδεση για να αναζητήσετε μια λέξη-κλειδί σε ένα γραμματοκιβώτιο σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2617126 Διακόπτεται η διαδικασία Store.exe, όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP1
 • 2627769 Ορισμένες ζώνες ώρας στο OWA δεν είναι συγχρονισμένα με τα Windows σε περιβάλλον Exchange Server 2010
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 6 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2010 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft Update: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της τελευταίας ενημερωμένων εκδόσεων για το Exchange 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Microsoft Update δεν ανιχνεύει συλλογές ενημερώσεων σε διακομιστές 2010 γραμματοκιβώτιο του Exchange Server που είναι μέρος μιας ομάδας διαθεσιμότητας βάσης δεδομένων (DAG).

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων στα ακόλουθα σενάρια, τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι επίσης διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
 • Ανάπτυξη ενημερωμένη έκδοση 6 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2010 SP1 σε πολλούς υπολογιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2010 SP1.
 • Αναπτύξετε ενημερωμένη έκδοση 6 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2010 SP1 σε διακομιστές αλληλογραφίας που αποτελούν μέρος ενός DAG.

Το αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft: Ημερομηνία έκδοσης: 27 Οκτωβρίου 2011.

Σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες που εγκαθιστούν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστές που δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων σε έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγάλους χρόνους εγκατάστασης. Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα:
Δημιουργία τοπικά είδωλα για.NET συγκροτήσεις.

Αυτή η συμπεριφορά προκαλείται από αιτήσεις δικτύου για να συνδεθείτε με το http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL τοποθεσία Web. Αυτές τις αιτήσεις δικτύου αντιπροσωπεύουν προσπάθειες πρόσβασης στη λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών για κάθε συγκρότημα που μεταγλωττίζει γενιά τοπικής εικόνας (NGen) σε τοπικό κώδικα. Ωστόσο, επειδή ο διακομιστής Exchange δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, κάθε αίτηση πρέπει να περιμένετε να λήξει το χρονικό όριο πριν μετακινεί τη διαδικασία.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σχετικά με την Εργαλεία μενού στον Windows Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Internet, και στη συνέχεια επιλέξτε το Για προχωρημένους στην καρτέλα.
 2. Με το Ασφάλεια ενότητα, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του Έλεγχος για ανάκληση πιστοποιητικών του εκδότη το πλαίσιο ελέγχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συνιστάται να καταργήσετε αυτήν την επιλογή ασφαλείας στον Internet Explorer, μόνο αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ για να επιλέξετε το Έλεγχος για ανάκληση πιστοποιητικών του εκδότη πλαίσιο ελέγχου ξανά.

Το ζήτημα της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστές που έχετε προσαρμόσει αρχεία Outlook Web App

Σημαντικό Πριν να εφαρμόσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, συνιστάται να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των προσαρμοσμένων αρχείων του Outlook Web App. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του Outlook Web App, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Όταν εφαρμόζετε ένα πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, η διαδικασία ενημέρωσης ενημερώνει τα αρχεία εφαρμογών Web του Outlook, εάν είναι απαραίτητο. Επομένως, οποιεσδήποτε προσαρμογές στο αρχείο Logon.aspx ή σε άλλα αρχεία Outlook Web App αντικαθίστανται, και θα πρέπει να επαναδημιουργήσετε τις προσαρμογές Outlook Web App στο Logon.aspx.

Το ζήτημα της ενημερωμένης έκδοσης για οδηγίες ανάπτυξης διακομιστή μεσολάβησης CAS στους πελάτες που αναπτύσσουν διακομιστές μεσολάβησης CAS-CAS

Εάν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες, ισχύουν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων στους διακομιστές πρόσβασης πελάτη εκτεθειμένοι στο Internet πριν να εφαρμόσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων στους διακομιστές πρόσβασης πελάτη μη-εκτεθειμένοι στο Internet:
 • Είστε πελάτης οδηγίες ανάπτυξης διακομιστή μεσολάβησης CAS.
 • Έχετε αναπτύξει διακομιστές μεσολάβησης CAS-CAS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για άλλες παραμέτρους του Exchange Server 2010, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων στους διακομιστές σε μια συγκεκριμένη σειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διακομιστές μεσολάβησης CAS-CAS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Exchange Server 2010 SP1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καταργήστε όλες τις προσωρινές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Exchange Server 2010 SP1 πριν να εφαρμόσετε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης


Οι απαιτούμενες υπηρεσίες γίνεται αυτόματα επανεκκίνηση όταν εφαρμόζετε αυτή τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση 6 τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2010 SP1, χρησιμοποιήστε Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση 2608646.

ΑΝΑΦΟΡΈΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2608646 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/28/2011 05:26:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2608646 KbMtel
Σχόλια