Μήνυμα "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" ή άλλα σφάλματα κατά την πρόσβαση ή την εργασία σε αρχεία και φακέλους των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Όταν επιχειρείτε πρόσβαση ή εργασία σε αρχεία και φακέλους των Windows, αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Πρόβλημα 1: Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" ή ένα παρόμοιο μήνυμα σφάλματος.
 • Πρόβλημα 2: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, η αλλαγή, η αποθήκευση ή η διαγραφή αρχείων και φακέλων.
 • Πρόβλημα 3: Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο, αφού εγκαταστήσετε μια νέα έκδοση των Windows.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα για το πρόβλημα που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο για την έκδοση των Windows που έχετε.

Σημείωση Ενδέχεται να μην λαμβάνετε πάντα ένα μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" για τέτοιου είδους προβλήματα. Εάν συγκεκριμένα βήματα δεν επιλύουν το πρόβλημα, δοκιμάστε ένα διαφορετικό σύνολο βημάτων.

Πρόβλημα 1: Λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" κατά την πρόσβαση ή την εργασία σε αρχεία και φακέλους

Αιτία

Ένα μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" μπορεί να εμφανιστεί για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
 • Ο κάτοχος του φακέλου έχει αλλάξει.
 • Δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.
 • Το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο.

Λύση

Windows 8
Μπορεί να μην είστε ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 8 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ορισμένες από τις πληροφορίες λογαριασμού σας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην είστε πλέον ο κάτοχος ορισμένων αρχείων ή φακέλων. Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέροντας την κυριότητα των αρχείων και των φακέλων.

Για να αναλάβετε την κυριότητα ενός αρχείου ή φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα το φάκελο του οποίου την κυριότητα θέλετε να αναλάβετε και, στη συνέχεια, πατήστε Ιδιότητες. (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.)
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την κυριότητα, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.
  Σημείωση Εμφανίζεται το όνομα λογαριασμού για το άτομο στο οποίο εκχωρείτε την κυριότητα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Εάν θέλετε αυτό το άτομο να είναι ο κάτοχος των αρχείων και των υποφακέλων αυτού του φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κατόχου στα δευτερεύοντα κοντέινερ και αντικείμενα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ενδεχομένως να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι κανόνες που καθορίζουν εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αλλάζετε αρχεία και φακέλους. Για να ελέγξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πρέπει να έχετε δικαίωμα ανάγνωσης. Για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα δικαιώματα που πρέπει να έχετε και πατήστε OK.
Το αρχείο ή ο φάκελος πιθανόν να είναι κρυπτογραφημένος
Η κρυπτογράφηση μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε αρχεία και φακέλους από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο ή φάκελο χωρίς το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για να κρυπτογραφηθεί. Για να διαπιστώσετε εάν ένα αρχείο ή ένας φάκελος έχει κρυπτογραφηθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους
Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων, τότε χρειάζεστε το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση του αρχείου ή του φακέλου προκειμένου να τα ανοίξετε. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αποκτήσετε το πιστοποιητικό από το άτομο που δημιούργησε ή κρυπτογράφησε το αρχείο ή το φάκελο ή να ζητήσετε από αυτό το άτομο να αποκρυπτογραφήσει το αρχείο ή τον φάκελο. 
Windows 7
Μπορεί να μην είστε ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 7 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ορισμένες από τις πληροφορίες λογαριασμού σας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην είστε πλέον ο κάτοχος ορισμένων αρχείων ή φακέλων. Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέροντας την κυριότητα των αρχείων και των φακέλων.

Για να αναλάβετε την κυριότητα ενός αρχείου ή φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο του οποίου θέλετε να γίνετε κάτοχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένουςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Κάτοχος.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την κυριότητα.
 5. Εάν θέλετε αυτό το άτομο να είναι ο κάτοχος των αρχείων και των υποφακέλων αυτού του φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κατόχου στα δευτερεύοντα κοντέινερ και αντικείμενα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ενδεχομένως να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι κανόνες που καθορίζουν εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αλλάζετε αρχεία και φακέλους. Για να ελέγξετε τα δικαιώματα του αρχείου ή του φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πρέπει να έχετε δικαίωμα ανάγνωσης. Για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο, και στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία, κάντε κλικ στο όνομά σας, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα δικαιώματα που πρέπει να έχετε και πατήστε OK.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι τα δικαιώματα;
Το αρχείο ή ο φάκελος πιθανόν να είναι κρυπτογραφημένος
Η κρυπτογράφηση μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε αρχεία και φακέλους από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο ή φάκελο χωρίς το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για να κρυπτογραφηθεί. Για να διαπιστώσετε εάν ένα αρχείο ή ένας φάκελος έχει κρυπτογραφηθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο, και στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.
Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων, τότε χρειάζεστε το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση του αρχείου ή του φακέλου προκειμένου να τα ανοίξετε.

Πρέπει να αποκτήσετε το πιστοποιητικό από το άτομο που δημιούργησε ή κρυπτογράφησε το αρχείο ή το φάκελο ή να ζητήσετε από αυτό το άτομο να αποκρυπτογραφήσει το αρχείο ή το φάκελο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή ή εξαγωγή πιστοποιητικών και ιδιωτικών κλειδιών

Πρόβλημα 2: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, η αλλαγή, η αποθήκευση ή η διαγραφή αρχείων και φακέλων

Αιτία

Ένα πρόβλημα που σας εμποδίζει να αποκτήσετε πρόσβαση ή να εργαστείτε σε αρχεία και φακέλους μπορεί να παρουσιάζεται για ένας ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
 • Ο κάτοχος του φακέλου έχει αλλάξει
 • Δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα
 • Το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο
 • Το αρχείο έχει καταστραφεί
 • Το προφίλ χρήστη έχει καταστραφεί

Λύση

Windows 8
Μπορεί να μην είστε ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 8 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ορισμένες από τις πληροφορίες λογαριασμού σας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην είστε πλέον ο κάτοχος ορισμένων αρχείων ή φακέλων. Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέροντας την κυριότητα των αρχείων και των φακέλων.

Για να αναλάβετε την κυριότητα ενός αρχείου ή φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα το φάκελο του οποίου την κυριότητα θέλετε να αναλάβετε και, στη συνέχεια, πατήστε Ιδιότητες. (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.)
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την κυριότητα, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.
  Σημείωση Εμφανίζεται το όνομα λογαριασμού για το άτομο στο οποίο εκχωρείτε την κυριότητα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Εάν θέλετε αυτό το άτομο να είναι ο κάτοχος των αρχείων και των υποφακέλων αυτού του φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κατόχου στα δευτερεύοντα κοντέινερ και αντικείμενα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ενδεχομένως να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι κανόνες που καθορίζουν εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αλλάζετε αρχεία και φακέλους. Για να ελέγξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πρέπει να έχετε δικαίωμα ανάγνωσης. Για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα δικαιώματα που πρέπει να έχετε και πατήστε OK.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι τα δικαιώματα;
Το αρχείο ή ο φάκελος πιθανόν να είναι κρυπτογραφημένος
Η κρυπτογράφηση μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε αρχεία και φακέλους από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο ή φάκελο χωρίς το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για να κρυπτογραφηθεί. Για να διαπιστώσετε εάν ένα αρχείο ή ένας φάκελος έχει κρυπτογραφηθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους
Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων, τότε χρειάζεστε το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση του αρχείου ή του φακέλου προκειμένου να τα ανοίξετε. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αποκτήσετε το πιστοποιητικό από το άτομο που δημιούργησε ή κρυπτογράφησε το αρχείο ή το φάκελο ή να ζητήσετε από αυτό το άτομο να αποκρυπτογραφήσει το αρχείο ή τον φάκελο. 
Το αρχείο ή ο φάκελος ενδέχεται να έχει καταστραφεί
Τα αρχεία μπορεί να καταστραφούν για διάφορους λόγους. Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι όταν έχετε ένα αρχείο ανοιχτό και διακόπτεται απότομα η λειτουργία του υπολογιστή σας ή η παροχή ρεύματος. Τα περισσότερα κατεστραμμένα αρχεία δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε το αρχείο ή να το ανακτήσετε από ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατεστραμμένα αρχεία και τον τρόπο επιδιόρθωσής τους, ανατρέξτε στην ενότητα Κατεστραμμένα αρχεία: Συχνές ερωτήσεις.
Το προφίλ τοπικού χρήστη σας ενδέχεται να έχει καταστραφεί
Μερικές φορές, τα Windows ίσως δεν κάνουν σωστή ανάγνωση του προφίλ τοπικού χρήστη. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε αρχεία και φακέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα νέο προφίλ τοπικού χρήστη. Για να δημιουργήσετε το προφίλ, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού δημιουργείται και το προφίλ. Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε την επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Χρήστες.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρήστη και έπειτα στην επιλογή Μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο χωρίς λογαριασμό Microsoft;
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Τοπικός λογαριασμός.
 5. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του λογαριασμού σας.
 6. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο χωρίς να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
 7. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Windows 7
Μπορεί να μην είστε ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 7 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ορισμένες από τις πληροφορίες λογαριασμού σας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην είστε πλέον ο κάτοχος ορισμένων αρχείων ή φακέλων. Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέροντας την κυριότητα των αρχείων και των φακέλων.

Για να αναλάβετε την κυριότητα ενός αρχείου ή φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο του οποίου θέλετε να γίνετε κάτοχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, έπειτα στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Κάτοχος.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την κυριότητα.
 5. Εάν θέλετε αυτό το άτομο να είναι ο κάτοχος των αρχείων και των υποφακέλων αυτού του φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κατόχου στα δευτερεύοντα κοντέινερ και αντικείμενα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ενδεχομένως να μην έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους ενδεχομένως να έχουν σχέση με τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι κανόνες που καθορίζουν εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να αλλάζετε αρχεία και φακέλους. Για να ελέγξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα ή κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τα δικαιώματα που έχετε.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πρέπει να έχετε δικαίωμα ανάγνωσης. Για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για να αλλάξετε τα δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο και έπειτα στο στοιχείο Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια.
 3. Στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, κάντε κλικ στο όνομά σας για να δείτε τις άδειες που έχετε στη διάθεσή σας.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία, κάντε κλικ στο όνομά σας, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα δικαιώματα που πρέπει να έχετε και πατήστε OK.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι τα δικαιώματα;
Το αρχείο ή ο φάκελος πιθανόν να είναι κρυπτογραφημένος
Η κρυπτογράφηση μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε αρχεία και φακέλους από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα κρυπτογραφημένο αρχείο ή φάκελο χωρίς το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για να κρυπτογραφηθεί. Για να διαπιστώσετε εάν ένα αρχείο ή ένας φάκελος έχει κρυπτογραφηθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.
Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων, τότε χρειάζεστε το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση του αρχείου ή του φακέλου προκειμένου να τα ανοίξετε.

Θα πρέπει να λάβετε το πιστοποιητικό από το άτομο που δημιούργησε το αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή ή εξαγωγή πιστοποιητικών και ιδιωτικών κλειδιών
Το αρχείο ή ο φάκελος ενδέχεται να έχει καταστραφεί
Τα αρχεία μπορεί να καταστραφούν για διάφορους λόγους. Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι όταν έχετε ένα αρχείο ανοιχτό και διακόπτεται απότομα η λειτουργία του υπολογιστή σας ή η παροχή ρεύματος. Τα περισσότερα κατεστραμμένα αρχεία δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε το αρχείο ή να το ανακτήσετε από ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατεστραμμένα αρχεία και τον τρόπο επιδιόρθωσής τους, ανατρέξτε στην ενότητα Κατεστραμμένα αρχεία: Συχνές ερωτήσεις.
Το προφίλ χρήστη σας ενδέχεται να έχει καταστραφεί
Μερικές φορές, τα Windows ίσως δεν κάνουν σωστή ανάγνωση του προφίλ τοπικού χρήστη. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε αρχεία και φακέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα νέο προφίλ τοπικού χρήστη. Για να δημιουργήσετε το προφίλ, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού δημιουργείται και το προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προφίλ χρηστών, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδιόρθωση κατεστραμμένου προφίλ χρήστη. Αφού δημιουργήσετε το νέο προφίλ χρήστη σας, μπορείτε να αντιγράψετε τα υπάρχοντα αρχεία χρήστη σας στο νέο προφίλ ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Πρόβλημα 3: Δεν μπορώ να ανοίξω ένα αρχείο ή φάκελο μετά την αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση των Windows

Αιτία

Ύστερα από αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση των Windows, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
 • Ο κάτοχος του φακέλου έχει αλλάξει.
 • Τα αρχεία είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο "Windows.old" από το προηγούμενο σύστημά σας.

Λύση

Windows 8
Μπορεί να μην είστε ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 8 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ορισμένες από τις πληροφορίες λογαριασμού σας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην είστε πλέον ο κάτοχος ορισμένων αρχείων και φακέλων. Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέροντας την κυριότητα των αρχείων και των φακέλων.

Για να αναλάβετε την κυριότητα ενός αρχείου ή φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Πατήστε παρατεταμένα το φάκελο του οποίου την κυριότητα θέλετε να αναλάβετε και, στη συνέχεια, πατήστε Ιδιότητες. (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.)
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την κυριότητα, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.
  Σημείωση Εμφανίζεται το όνομα λογαριασμού για το άτομο στο οποίο εκχωρείτε την κυριότητα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Εάν θέλετε αυτό το άτομο να είναι ο κάτοχος των αρχείων και των υποφακέλων αυτού του φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κατόχου στα δευτερεύοντα κοντέινερ και αντικείμενα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Πρέπει να ανακτήσετε τα αρχεία από το φάκελο "Windows.old"
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 8 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, αλλά δεν κάνατε εκ νέου διαμόρφωση του σκληρού δίσκου, ενδεχομένως να έχετε ακόμα πρόσβαση στα παλιά αρχεία σας από το φάκελο "Windows.old".

Για αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it (Επίλυση). Στο παράθυρο διαλόγου File Download (Λήψη αρχείου), κάντε κλικ στην επιλογή Run (Εκτέλεση) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό επίλυσης Fix it. Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Let me fix it myself" (Επίλυση από το χρήστη).
Fix it for me (Αυτόματη επίλυση)


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα.
Let me fix it myself (Επίλυση από το χρήστη)
Για να ανακτήσετε μη αυτόματα τα αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας, πατήστε το εικονίδιο του φακέλου, και στη συνέχεια, επιλέξτε Υπολογιστής. Ή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + E.
 2. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου που είναι εγκατεστημένα τα Windows (συνήθως στο δίσκο C).
 3. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Windows.old".
 4. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Χρήστες".
 5. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο όνομα χρήστη σας.
 6. Ανοίξτε τους φακέλους που περιέχουν τα αρχεία που επιθυμείτε να ανακτήσετε. Για παράδειγμα, για να ανακτήσετε αρχεία από το φάκελο "Έγγραφα", πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Έγγραφα.
 7. Αντιγράψτε τα αρχεία που θέλετε από κάθε φάκελο και επικολλήστε τα σε ένα φάκελο στα Windows 8. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ανακτήσετε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου "Έγγραφα", αντιγράψτε όλα τα αρχεία και τους φακέλους από το φάκελο "Έγγραφα" στο φάκελο "Windows.old", και στη συνέχεια, επικολλήστε τα στη βιβλιοθήκη "Έγγραφα" στα Windows 8.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 για κάθε λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάκτηση αρχείων που έχουν χαθεί ή διαγραφεί.
Windows 7
Μπορεί να μην είστε ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 7 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ορισμένες από τις πληροφορίες λογαριασμού σας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην είστε πλέον ο κάτοχος ορισμένων αρχείων και φακέλων. Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επαναφέροντας την κυριότητα των αρχείων και των φακέλων.

Για να αναλάβετε την κυριότητα ενός αρχείου ή φακέλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο του οποίου θέλετε να γίνετε κάτοχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια, έπειτα στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Κάτοχος.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την κυριότητα.
 5. Εάν θέλετε αυτό το άτομο να είναι ο κάτοχος των αρχείων και των υποφακέλων αυτού του φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κατόχου στα δευτερεύοντα κοντέινερ και αντικείμενα.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Ενδέχεται να πρέπει να ανακτήσετε τα αρχεία από το φάκελο "Windows.old"
Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα τον υπολογιστή σας στα Windows 7 από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, αλλά δεν κάνατε εκ νέου διαμόρφωση του σκληρού δίσκου, ενδεχομένως να έχετε ακόμα πρόσβαση στα παλιά αρχεία σας από το φάκελο "Windows.old".

Για αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it (Επίλυση). Στο παράθυρο διαλόγου File Download (Λήψη αρχείου), κάντε κλικ στην επιλογή Run (Εκτέλεση), και στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό επίλυσης Fix it. Αν προτιμάτε να επιλύσετε μόνοι σας αυτό το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Let me fix it myself" (Επίλυση από το χρήστη).
Fix it for me (Αυτόματη επίλυση)


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα.
Let me fix it myself (Επίλυση από το χρήστη)
Για να ανακτήσετε μη αυτόματα τα αρχεία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.
 2. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου που έχουν εγκατασταθεί τα Windows (συνήθως ο δίσκος C).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Windows.old".
 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Χρήστες".
 5. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα χρήστη σας.
 6. Ανοίξτε τους φακέλους που περιέχουν τα αρχεία που επιθυμείτε να ανακτήσετε. Για παράδειγμα, για να ανακτήσετε αρχεία από το φάκελο "Έγγραφα", κάντε διπλό κλικ στα Έγγραφα.
 7. Αντιγράψτε τα αρχεία που θέλετε από κάθε φάκελο και επικολλήστε τα σε ένα φάκελο στα Windows 7. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ανακτήσετε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου "Έγγραφα", αντιγράψτε όλα τα αρχεία και τους φακέλους από το φάκελο "Έγγραφα" στο φάκελο "Windows.old", και στη συνέχεια, επικολλήστε τα στη βιβλιοθήκη "Έγγραφα" στα Windows 7.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 για κάθε λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων από μια προηγούμενη έκδοση των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάκτηση αρχείων που έχουν χαθεί ή διαγραφεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2623670 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/27/2015 10:23:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

 • KB2623670
Σχόλια