Ο SQL Server 2008 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 SP3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2629969
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις εκδόσεις του Microsoft SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3).
Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία 10.00.5867.00 (πακέτο ενημερωμένης έκδοσης στη ζήτηση)

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5861.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2888996 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Καταστροφή καθαρότητας δεδομένων στον πίνακα sys.sysbinobjs στη βάση δεδομένων master όταν συνδεθείτε στον SQL Server με χρήση του λογαριασμού SA και στη συνέχεια να εκτελέσετε DBCC CHECKDB
2877204 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 8985 όταν εκτελείτε την εντολή "dbcc shrinkfile" χρησιμοποιώντας το λογικό όνομα αρχείου στον SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2008
2920987 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κακή απόδοση όταν χρησιμοποιούνται πολλές παράμετροι πίνακα τιμών στον SQL Server


Δημιουργία 10.00.5861.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου 2014.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5852.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2958696 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 17 για SQL Server 2008 Service Pack 3


Δημιουργία 10.00.5852.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου 2014.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5850.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2936421 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 16 για SQL Server 2008 Service Pack 3


Δημιουργία 10.00.5850.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Ιανουαρίου 2014.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5848.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2923520 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 15 για SQL Server 2008 Service Pack 3


Δημιουργία 10.00.5848.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5846.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2893410 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 14 για SQL Server 2008 Service Pack 3


Δημιουργία 10.00.5846.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5844.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2880350 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5844.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5840.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2863205 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 12 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5840.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5835.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2834048 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2008 Service Pack 3


Δήλωση υποστήριξης


Υπάρχει ένα ζήτημα με το αρχικό πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Ως εκ τούτου, έχει αντικατασταθεί με μια νέα ενημερωμένο πακέτο, του οποίου η έκδοση είναι 10.00.5841.00. Το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Οι πελάτες που έχουν εγκαταστήσει την αρχική έκδοση (10.00.5840.00), πρέπει να κάνετε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση όσο το δυνατόν συντομότερα.

Σημείωση Στη σύνδεση λήψης στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft υποδεικνύει τώρα το ενημερωμένο πακέτο:

2834048 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2008 SP3

Δημιουργία 10.00.5835.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5829.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2814783 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 10 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δήλωση υποστήριξης

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, που δεν είναι άμεση λήψη αυτού του πακέτου. Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε το ακόλουθο πακέτο για να επιλύσετε τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) (KB) 2814783:

SQLServer2008_SP3_COD_2834048_10_00_5841

Παρακαλώ Σημειώστε ότι πάνω από το πακέτο περιλαμβάνει επίσης τις ενημερώσεις κώδικα για Cumulative πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων 11 για SQL Server 2008 Service Pack 3 όπως τεκμηριώνεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2834048 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2008 SP3

Οι πελάτες που έχουν εγκαταστήσει το επηρεαζόμενο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων (αριθμός έκδοσης 10.00.5835.00), πρέπει να αναβαθμίσετε σε τις νέες εκδόσεις όσο το δυνατόν συντομότερα.

Δημιουργία 10.00.5829.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5828.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2799883 Πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5828.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5794.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2771833 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 8 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5794.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5788.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2738350 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 7 για το SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5788.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Ιουλίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5785.0.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2715953 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για το SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5785.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5775.0.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2696626 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 5 για το SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5775.0 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5770.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2673383 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για τον SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5770.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5768.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2648098 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 3 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5768.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5766.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2633143 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5766.00 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.5500.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2617146 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2008 Service Pack 3

Δημιουργία 10.00.5500.00 (SQL Server 2008 SP3)

Αυτή είναι η έκδοση του SQL Server 2008 service pack, η οποία κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2546951 Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από το SQL Server 2008 Service Pack 3
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τμηματικής συντήρησης για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935897 Μια τμηματική μοντέλο συντήρησης είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρθηκαν
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις για το SQL Server 2005 και SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
957826 Πού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο διακομιστή SQL δημιουργεί
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας για ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
822499 Νέα διάταξη ονομασίας για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft SQL Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2629969 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/07/2014 05:09:00 - Αναθεώρηση: 18.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2629969 KbMtel
Σχόλια