Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο SQL Server 2008 R2, δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Service Pack 2 για το SQL Server 2008 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2730301
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο παραθέτει το Microsoft SQL Server 2008 R2, δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2).
Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία 10.50.4319.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου 2014.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4305.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2967540 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4305.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Απριλίου 2014.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4302.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2938478 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 12 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4302.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου 2014.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4297.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2926028 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4297.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Δεκεμβρίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4295.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2908087 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 10 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4295.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4290.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2887606 Πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 9 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4290.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε στις 22 Αυγούστου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4286.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2871401 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 8 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4286.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Ιουνίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4285.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2844090 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 7 για το SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4279.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4276.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2830140 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για το SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δήλωση υποστήριξης

Υπάρχει ένα ζήτημα με τα στοιχεία της μηχανής βάσης δεδομένων του SQL Server του αρχικού πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Επομένως, που δεν είναι άμεση λήψη αυτού του πακέτου. Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε το παρακάτω πακέτο για την επίλυση των ζητημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):

SQLServer2008R2_SP2_COD_2837247_10_50_4285

Αυτό θα ενημερώσει την έκδοση του SQL Server για να 10.50.4285.0. Οι πελάτες που έχουν εγκαταστήσει το αρχικό πακέτο πρέπει να αναβαθμίσετε στην έκδοση παραπάνω όσο το δυνατόν συντομότερα.

Δημιουργία 10.50.4276.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Φεβρουαρίου 2013.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4270.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2797460 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 5 για το SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4270.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Δεκεμβρίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4266.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2777358 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για τον SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4266.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4263.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2754552 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 3 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4263.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 31 Αυγούστου 2012.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.50.4260.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2740411 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Δημιουργία 10.50.4260.0 (πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2720425 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τμηματικής συντήρησης για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
935897 Μια τμηματική μοντέλο συντήρησης είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρθηκαν
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας για ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
822499 Διάταξη ονομασίας για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft SQL Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2730301 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/02/2014 00:48:00 - Αναθεώρηση: 13.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbupdate kbmt KB2730301 KbMtel
Σχόλια
/html>