Μια συντήρησης στοίβα ενημέρωση είναι διαθέσιμη για τα Windows 8 και Windows Server 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2771431
Συμπτώματα
Αυτό το άρθρο περιγράφει μια συντήρησης ενημερωμένη έκδοση στοίβας που είναι διαθέσιμη για τα Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows. Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, τα ακόλουθα ζητήματα επιλύονται.
Πρόβλημα 1
Έναν υπολογιστή Windows 8 ή 2012 διακομιστή των Windows αντιμετωπίζει μεγάλη χρήση της CPU, όταν εκτελείται μια σάρωση εφαρμοσιμότητα του Windows Update. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής σάρωση διαρκεί περισσότερο από όσο αναμενόταν.
Πρόβλημα 2
Διπλότυπες καταχωρήσεις καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής CBS, όταν ο υπολογιστής βασίζεται σε Windows 8 ή Windows Server 2012-εκτελεί αυτόματη σάρωση εφαρμογής Windows Update.

Σημείωση Η διαδρομή του αρχείου καταγραφής CBS είναι C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
Πρόβλημα 3
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 ή με βάση τα Windows 8.
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft update για το Adobe Flash Player στον Internet Explorer (ενημερωμένη έκδοση 2755399).
 • Μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:
  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση που περιέχει τα προγράμματα οδήγησης.
  • Εγκαθιστάτε μια ενημερωμένη έκδοση που δεν περιέχει προγράμματα οδήγησης, και στη συνέχεια εγκαταστήστε μια ενημερωμένη έκδοση που περιέχει τα προγράμματα οδήγησης.
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια άλλη ενημέρωση και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Σε αυτό το σενάριο, οι ενημερωμένες εκδόσεις δεν εγκαθίστανται. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
0X80004004 (E_ABORT)
Το ζήτημα 4
Όταν εγκαθιστάτε όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 8 ή το Windows Server 2012, δεν ενημερώνονται τα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης συστήματος (για παράδειγμα, Acpi.sys) στην ακόλουθη θέση:
μονάδα_δίσκου_συστήματος: \Windows\System32\drivers
Σημείωση Για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητεςκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί του Λεπτομέρειες καρτέλα.
Θέμα 5
Ας υποθέσουμε ότι προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση συντήρησης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 8 ή 2012 διακομιστή των Windows. Εάν η συντήρησης ενημερωμένη έκδοση περιέχει μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης (ιδιαίτερα μια ενημερωμένη έκδοση προγράμματος οδήγησης ήχου), η λειτουργία συντήρησης αποτυγχάνει και δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση συντήρησης.
Θέμα 6
Ας υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί πολλές ενημερωμένες εκδόσεις εξαιτίας μιας αποτυχίας που σχετίζεται με μία από αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 8 ή 2012 διακομιστή των Windows. Σε αυτήν την περίπτωση, οι άλλες ενημερωμένες εκδόσεις που εγκαθίστανται μαζί με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση δεν είναι δυνατό να επανεγκατασταθεί ακόμη και όταν το σφάλμα επιλυθεί. Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ξανά τις ενημερωμένες εκδόσεις, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "CBS_E_SOURCE_MISSING".
Το ζήτημα 7
Ας υποθέσουμε ότι προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το ρόλο διακομιστή εφαρμογών, μαζί με το Microsoft SharePoint ή μια εφαρμογή πελάτη προμηθευτή ανεξάρτητου λογισμικού σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012. Για τις συγκεκριμένες συνθήκες χρονομέτρησης, αποτυγχάνει η λειτουργία της εγκατάστασης και, στη συνέχεια, την επαναφέρει andrestarts σε ατέρμονα βρόχο.

Σημείωση Εγκαθίσταται ο ρόλος διακομιστή εφαρμογών, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Οδηγό προσθήκης ρόλων διακομιστή ή συντήρησης ειδώλου ανάπτυξης και διαχείριση (DISM).
Θέμα 8
Όταν μια ενημερωμένη έκδοση για μια δυνατότητα των Windows "Δυνατότητες on Demand" (για παράδειγμα, το .NET Framework 3.5) είναι ήδη εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή, η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows έχουν απενεργοποιηθεί από προεπιλογή το .NET Framework 3.5.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων δυνατότητες κατ ' απαίτηση, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Windows Update
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από Windows Update.
Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 που βασίζονται σε τεχνολογία x86ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012 που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε Windows 8 ή 2012 διακομιστή των Windows.

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες κατάργησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης συντήρησης στοίβα, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε αυτήν για να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη έκδοση του Συντήρηση Ενημέρωση της στοίβας.

Πληροφορίες αρχείων

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας, εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα θερινή ώρα (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Σημείωση Τα αρχεία στο πακέτο ενημέρωσης μπορεί να προστεθεί στο φάκελο " %windir%\WinSxS\ " αντί για το φάκελο %windir%\System32\ .
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn), και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσιών
  6.2.920 0.16 xxxΤα Windows 8 και Windows Server 2012RTMGDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν επιπλέον άμεσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά με το "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows RT, τα Windows 8 και ενότητα 2012" Windows Server. MUM και MANIFEST αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 των Windows 8
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810-Nov-201204:22x86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810-Nov-201204:22x86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210-Nov-201204:22x86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010-Nov-201204:22x86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410-Nov-201204:22x86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810-Nov-201204:22x86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010-Nov-201204:22x86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010-Nov-201204:22x86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610-Nov-201204:22x86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:22x86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410-Nov-201204:22x86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810-Nov-201204:21x86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010-Nov-201204:21x86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610-Nov-201204:21x86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410-Nov-201204:21x86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610-Nov-201204:21x86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410-Nov-201204:21x86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:21x86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610-Nov-201204:21x86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210-Nov-201204:21x86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610-Nov-201204:21x86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210-Nov-201204:21x86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010-Nov-201204:21x86
Αρχείου Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210-Nov-201204:21x86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610-Nov-201204:21x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210-Nov-201204:21x86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810-Nov-201204:21x86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210-Nov-201204:21x86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610-Nov-201204:21x86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010-Nov-201204:21x86
Globalinstallorder.XMLΔεν ισχύει2,240,50906-Ιουλ-201220:06Δεν ισχύει
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010-Nov-201204:21x86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:21x86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410-Nov-201204:22x86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410-Nov-201204:22x86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410-Nov-201204:22x86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210-Nov-201204:22x86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810-Nov-201204:22x86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810-Nov-201204:22x86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410-Nov-201204:23x86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810-Nov-201204:23x86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410-Nov-201204:22x86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610-Nov-201204:22x86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410-Nov-201204:22x86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810-Nov-201204:22x86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410-Nov-201204:22x86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810-Nov-201204:22x86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010-Nov-201204:22x86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810-Nov-201204:23x86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410-Nov-201204:23x86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610-Nov-201204:23x86
Wcmtypes.xsdΔεν ισχύει1,04706-Ιουλ-201220:03Δεν ισχύει
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410-Nov-201204:23x86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210-Nov-201204:23x86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210-Nov-201204:23x86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,64010-Nov-201204:23x86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810-Nov-201204:23x86
X86_installedΔεν ισχύει906-Ιουλ-201219:47Δεν ισχύει
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 των Windows 8 και του Windows Server 2012
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Esscli.dll6.2.9200.16455385,02410-Nov-201204:22x64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,64010-Nov-201204:22x64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,04810-Nov-201204:22x64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,16810-Nov-201204:22x64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,08010-Nov-201204:22x64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,33610-Nov-201204:22x64
Wbemcore.dll6.2.9200.164551,207,29610-Nov-201204:22x64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,84010-Nov-201204:22x64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455555,52010-Nov-201204:22x64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,71210-Nov-201204:22x64
Sppinst.dll6.2.9200.16455631,80810-Nov-201204:22x64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:20x64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,96810-Nov-201204:21x64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,68010-Nov-201204:20x64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,97610-Nov-201204:22x64
Tssdisai.dll6.2.9200.16455144,38410-Nov-201204:22Δεν ισχύει
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,88010-Nov-201204:22x64
Amd64_installedΔεν ισχύει906-Ιουλ-201220:18Δεν ισχύει
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,36010-Nov-201204:20x64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,03210-Nov-201204:20x64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,64810-Nov-201204:20x64
Cbscore.dll6.2.9200.164551,152,00010-Nov-201204:20x64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:20x64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455212,48010-Nov-201204:20x64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,23210-Nov-201204:20x64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,22410-Nov-201204:20x64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455249,34410-Nov-201204:20x64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,01610-Nov-201204:20x64
Αρχείου Cmiv2.dll6.2.9200.164553,293,18410-Nov-201204:20x64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,86410-Nov-201204:20x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573.21610-Nov-201204:20x64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,98410-Nov-201204:20x64
Drupdate.dll6.2.9200.16455243,71210-Nov-201204:20x64
Drvstore.dll6.2.9200.16455703,48810-Nov-201204:20x64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,83210-Nov-201204:21x64
Globalinstallorder.XMLΔεν ισχύει2,240,50906-Ιουλ-201220:42Δεν ισχύει
Httpai.dll6.2.9200.1645551,71210-Nov-201204:21x64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,88010-Nov-201204:21x64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,17610-Nov-201204:21x64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,20810-Nov-201204:22x64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455239,61610-Nov-201204:21x64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,05610-Nov-201204:22x64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,30410-Nov-201204:21x64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,58410-Nov-201204:22x64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455196,09610-Nov-201204:23x64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,48010-Nov-201204:23x64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,16810-Nov-201204:22x64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519,45610-Nov-201204:22x64
Securebootai.dll6.2.9200.1645532.76810-Nov-201204:22x64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,22410-Nov-201204:22x64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,49610-Nov-201204:22x64
Smiengine.dll6.2.9200.16455894,46410-Nov-201204:22x64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,59210-Nov-201204:22x64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455460,80010-Nov-201204:23x64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,26410-Nov-201204:22x64
Tiworker.exe6.2.9200.16455187,90410-Nov-201204:23x64
Wcmtypes.xsdΔεν ισχύει1,04706-Ιουλ-201220:39Δεν ισχύει
Wcp.dll6.2.9200.164552,809,85610-Nov-201204:22x64
Wdscore.dll6.2.9200.16455272,38410-Nov-201204:22x64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,92810-Nov-201204:22x64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,92810-Nov-201204:22x64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:22x64
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810-Nov-201204:22x86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810-Nov-201204:22x86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210-Nov-201204:22x86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010-Nov-201204:22x86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410-Nov-201204:22x86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810-Nov-201204:22x86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010-Nov-201204:22x86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010-Nov-201204:22x86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610-Nov-201204:22x86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:22x86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410-Nov-201204:22x86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810-Nov-201204:21x86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010-Nov-201204:21x86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610-Nov-201204:21x86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410-Nov-201204:21x86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610-Nov-201204:21x86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410-Nov-201204:21x86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:21x86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610-Nov-201204:21x86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210-Nov-201204:21x86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610-Nov-201204:21x86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210-Nov-201204:21x86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010-Nov-201204:21x86
Αρχείου Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210-Nov-201204:21x86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610-Nov-201204:21x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210-Nov-201204:21x86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810-Nov-201204:21x86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210-Nov-201204:21x86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610-Nov-201204:21x86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010-Nov-201204:21x86
Globalinstallorder.XMLΔεν ισχύει2,240,50906-Ιουλ-201220:06Δεν ισχύει
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010-Nov-201204:21x86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:21x86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410-Nov-201204:22x86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410-Nov-201204:22x86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410-Nov-201204:22x86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210-Nov-201204:22x86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810-Nov-201204:22x86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810-Nov-201204:22x86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410-Nov-201204:23x86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810-Nov-201204:23x86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410-Nov-201204:22x86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610-Nov-201204:22x86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410-Nov-201204:22x86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810-Nov-201204:22x86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410-Nov-201204:22x86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810-Nov-201204:22x86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010-Nov-201204:22x86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810-Nov-201204:23x86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410-Nov-201204:23x86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610-Nov-201204:23x86
Wcmtypes.xsdΔεν ισχύει1,04706-Ιουλ-201220:03Δεν ισχύει
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410-Nov-201204:23x86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210-Nov-201204:23x86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210-Nov-201204:23x86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,64010-Nov-201204:23x86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810-Nov-201204:23x86
X86_installedΔεν ισχύει906-Ιουλ-201219:47Δεν ισχύει
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows RT, Windows 8 και Windows Server 2012

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Όνομα αρχείουX86_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e61ba36864779d46.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου702
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_84e1f7448e3a2c33.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου706
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_27387b0dc53caa20.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου708
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_40b7eaa9fcd2b1cd.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,489
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)04:59
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,181
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)05:07
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,841
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)05:25
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου36,568
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)05:25
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 και του Windows Server 2012 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Όνομα αρχείουAmd64_047fc1869133fe0fe7c6b6080966d574_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_68b371c7495f5a37.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_1a81c6a4337aed8fca8637e466c94182_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_eedc73162c8ed635.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου714
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_2c8bb76f9febbbb8b8fdcceeb56b573d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_b24cfb3951be4eb3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου710
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_47e5c85c91e7d829fbe4ab51cac1e488_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3bef9f16164e900b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου706
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_ae07618fffb1c430c6d61771b47fca08_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_599fc78e18626e7a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου712
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_423a3eec1cd50e7c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου704
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e10092c846979d69.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου708
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_835716917d9a1b56.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου710
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9cd6862db5302303.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου707
Ημερομηνία (UTC)12-Nov-2012
Ώρα (UTC)19:43
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_177630b7952aaacc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,491
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)07:06
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_f28d9e302e736058.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,183
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)06:35
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9770872bb4c86684.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,843
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)06:40
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_51523796a75f2144.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,187
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)06:12
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_624a7aa150f57306.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου36,580
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)06:41
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,489
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)04:59
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,181
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)05:07
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,841
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)05:25
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου36,568
Ημερομηνία (UTC)10-Nov-2012
Ώρα (UTC)05:25
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει


Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2771431 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/24/2015 03:02:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2771431 KbMtel
Σχόλια