Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

8 Των Windows και Windows Server 2012 συνάθροιση ενημερώσεων: Μαρτίου 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2811660
Σημαντικό Στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) ανακατεύθυνση σε αυτό το άρθρο:
 • 2815769
 • 2800088
 • 2812829
 • 2823233
Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση 2811660, κατά την εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας το Windows Update.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη συνάθροιση ενημερώσεων για τα Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows που κυκλοφόρησε Μαρτίου 2013. Αυτό το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνει απόδοση και αξιοπιστία βελτιώσεις για Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows. Συνιστούμε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ως μέρος του σας ρουτίνες τακτικής συντήρησης.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιλύει τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Βελτιώνει την αξιοπιστία των προετοιμασία της συσκευής USB 3.0.
 • Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει σωστά όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή Συνδέσεις RemoteApp.
 • Επιλύει ένα ζήτημα που θα μπορούσε να προκαλέσει σφάλματα κατά τη διαχείριση ενός αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPO) που έχει τις ρυθμίσεις εγκατάστασης λογισμικού.
 • Βελτιώνει την αξιοπιστία του Wi-Fi, όταν οι συσκευές Windows 8 επαναφορά από την υβριδική αναστολή λειτουργίας.
 • Παρέχει σταθερή απόδοση κειμένου με έντονα γράμματα για ορισμένες εφαρμογές Windows 8 σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις των Windows.
 • Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο ενδείξεις μνήμης δεν δημιουργούνται για περιβάλλοντα MPIO εκκίνησης.
Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που τεκμηριώνονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης:
2732840 Tasklist.exe το εργαλείο εμφανίζει πληροφορίες διαδικασία σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows

2785146 Τα δεδομένα καταστρέφονται όταν υπάρχει αρκετή μνήμη σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows

2789397 Καταστροφή δεδομένων και ζητήματα δικτύου όταν εκτελείτε μια εφαρμογή που βασίζεται σε WFP σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows

2792867 Επέκταση εικονικών διακόπτη δεν είναι δυνατό να στείλει πακέτα μέσω προσαρμογείς δικτύου διαφορετικές 2012 διακομιστή των Windows

2793908 Παρουσιάζεται απώλεια μνήμης στη διεργασία Wmimgmt.exe σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2012

2796620 Εφαρμογή που χρησιμοποιεί το API DirectComposition δεν λειτουργεί σωστά σε RT των Windows, Windows 8 ή Windows Server 2012

2798040 Δεν μπορείτε να διακόψετε μια διαδικασία χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Taskkill.exe στα Windows

2800086 Εφαρμογές χώρου αποθήκευσης των Windows δεν είναι δυνατό να συνδεθείτε στο Internet μέσω PPPoE στα Windows 8

2800185 Αναφορά σφαλμάτων των Windows αναφέρει μια διακοπή λειτουργίας, όταν τερματίζετε τη λειτουργία ενός υπολογιστή που εκτελεί Windows RT, Windows 8 ή Windows Server 2012

2809153 Δεν γίνεται αναπαραγωγή ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth μετά την επανασύνδεση της συσκευής σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 8 ή Windows RT-

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από Windows Update.

Σημειώσεις
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχεται ως μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση.
 • Εάν επιλέξετε το Αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων (προτείνεται) Ενημερωμένη έκδοση για Windows ρύθμιση, αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί αυτόματα.
 • Εάν επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις του Windows Update, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση μέσω του Windows Update αμέσως.
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε του αυτόνομου πακέτου ενημέρωσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην το Κέντρο λήψης της Microsoft, και στη συνέχεια, αναζητήστε το "KB2811660".

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε Windows 8 ή Windows Server 2012.

Εάν εγκαθιστάτε τα μεμονωμένα πακέτα από το Κέντρο λήψης της Microsoft σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012, πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα της υποδομής πολυμέσων. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το πακέτο KB 2823233 και θα λάβετε ένα μήνυμα "η ενημερωμένη έκδοση δεν ισχύει για τον υπολογιστή σας". Η δυνατότητα της υποδομής πολυμέσων προστίθεται αυτόματα εάν είναι εγκατεστημένη η δυνατότητα εμπειρίας επιφάνειας εργασίας.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελέσετε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Windows 8, και σημειώσεις πληροφοριών αρχείων 2012 διακομιστή των Windows
 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn), και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης αρχείων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 και διακομιστή 2012RTMGDR
  6.2.920 xxx 0,20Τα Windows 8 και Windows Server 2012RTMLDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις διορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων θεμάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις διορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM αρχεία (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον παρατίθενται δεν
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 που βασίζονται σε τεχνολογία x 86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Aaclient.dll6.2.9200.16384269,31226-Ιουλ-201203:17x 86
Aaclient.MOFΔεν ισχύει1,26102-Ιουν-201214:30Δεν ισχύει
Btampm.sys6.2.9200.1651814,84802-Φεβ-201307:33x 86
Btampm.sys6.2.9200.2062314,84802-Φεβ-201306:02x 86
Btha2dp.sys6.2.9200.1651893,44002-Φεβ-201307:31Δεν ισχύει
Btha2dp.sys6.2.9200.2062393,44002-Φεβ-201306:00Δεν ισχύει
Bthavrcptg.sys6.2.9200.1651830,20802-Φεβ-201307:31Δεν ισχύει
Bthavrcptg.sys6.2.9200.2062330,20802-Φεβ-201306:00Δεν ισχύει
Bthhfaud.sys6.2.9200.1651824,57602-Φεβ-201307:30Δεν ισχύει
Bthhfaud.sys6.2.9200.2062324,57602-Φεβ-201306:00Δεν ισχύει
Bthhfhid.sys6.2.9200.1646522,52827-Nov-201203:53Δεν ισχύει
Bthhfhid.sys6.2.9200.2062322,52802-Φεβ-201305:59Δεν ισχύει
Crashdmp.sys6.2.9200.1651853,99202-Φεβ-201309: 00x 86
Crashdmp.sys6.2.9200.2062353,99202-Φεβ-201308:24x 86
Duser.dll6.2.9200.16518567,80802-Φεβ-201308:38x 86
Duser.dll6.2.9200.20623567,80802-Φεβ-201307:02x 86
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420271,08020-Sep-201206:43x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.165181,437,18402-Φεβ-201305:41x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.206231,437,18402-Φεβ-201304:11x 86
Gpmgmt.dll6.2.9200.165181,775,10402-Φεβ-201306:04x 86
Gpmgmt.dll6.2.9200.206231,775,10402-Φεβ-201304:33x 86
Gprsop.dll6.2.9200.16384472,06426-Ιουλ-201200:48x 86
Hidclass.sys6.2.9200.1651860,41602-Φεβ-201307:32x 86
Hidclass.sys6.2.9200.2062360,41602-Φεβ-201306:01x 86
Hidi2c.sys6.2.9200.1646130,20820-Nov-201204:56x 86
Hidi2c.sys6.2.9200.2062330,20802-Φεβ-201305:59x 86
Hidparse.sys6.2.9200.1638426,49626-Ιουλ-201202:38Δεν ισχύει
Αρχείο Hidusb.sys6.2.9200.1638419,45626-Ιουλ-201202:36x 86
Hotspotauth.admxΔεν ισχύει1,31602-Ιουν-201214:34Δεν ισχύει
Hotspotauth.dll6.2.9200.16518179,71202-Φεβ-201308:39x 86
Hotspotauth.dll6.2.9200.20623179,71202-Φεβ-201307:02x 86
Hotspotauth.ptxmlΔεν ισχύει2,51725-Ιουλ-201220:35Δεν ισχύει
Hotspotprofile_v1.xsdΔεν ισχύει4,18502-Ιουν-201214:34Δεν ισχύει
Ks.sys6.2.9200.16518242,68802-Φεβ-201307:32x 86
Ks.sys6.2.9200.20623242,68802-Φεβ-201306:01x 86
Mbsmsapi.dll6.2.9200.16518157,69602-Φεβ-201308:39x 86
Mbsmsapi.dll6.2.9200.20623157,69602-Φεβ-201307:03x 86
Mfmediaengine.dll6.2.9200.16548361,98402-Μαρ-201308:22x 86
Mfmediaengine.dll6.2.9200.20652361,98402-Μαρ-201308:28x 86
Mfmediaengine.ptxmlΔεν ισχύει1,41220-Sep-201201:44Δεν ισχύει
Mrxsmb.sys6.2.9200.16521304,12805-Φεβ-201322:30x 86
Mrxsmb.sys6.2.9200.20625306,68805-Φεβ-201321:29x 86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.16521167,42405-Φεβ-201322:29x 86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20625167,93605-Φεβ-201321:28x 86
Msft_netconnectionprofile.cdxmlΔεν ισχύει5,81502-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Msft_netconnectionprofile.Format.ps1xmlΔεν ισχύει1,32402-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Msft_netconnectionprofile.Types.ps1xmlΔεν ισχύει1,93702-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Mstscax.dll6.2.9200.165185,090,81602-Φεβ-201308:39x 86
Mstscax.dll6.2.9200.206235,090,81602-Φεβ-201307:03x 86
Mstscax.MOFΔεν ισχύει2,05502-Ιουν-201214:31Δεν ισχύει
Ncsi.dll6.2.9200.16518283,13602-Φεβ-201308:39x 86
Ncsi.dll6.2.9200.20623283,13602-Φεβ-201307:03x 86
NDIS.sys6.2.9200.16518817,38402-Φεβ-201309:19x 86
NDIS.sys6.2.9200.20623817,38402-Φεβ-201307:40x 86
Ndistrace.MOFΔεν ισχύει4,54806-Ιουλ-201219:44Δεν ισχύει
Netconnection.psd1Δεν ισχύει62102-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Netprofm.dll6.2.9200.16384115,71226-Ιουλ-201203:19x 86
Netprofm.MOFΔεν ισχύει1,11702-Ιουν-201214:32Δεν WindowsSEισχύει
Netprofmsvc.dll6.2.9200.16518367,10402-Φεβ-201308:39x 86
Netprofmsvc.dll6.2.9200.20623367,10402-Φεβ-201307:03x 86
Netvsc50.sys6.2.9200.1638439,04026-Ιουλ-201202:31Δεν ισχύει
Netvsc60.sys6.2.9200.1638456,32026-Ιουλ-201202:31x 86
Netvsc63.sys6.2.9200.1651868,60802-Φεβ-201307:29x 86
Netvsc63.sys6.2.9200.2062368,60802-Φεβ-201305:58x 86
Netvsccoinstall.dll6.2.9200.16384119,29626-Ιουλ-201202:04x 86
Netvscres.dll6.2.9200.1638444,54426-Ιουλ-201203:30x 86
Networkprofile.ptxmlΔεν ισχύει1,06925-Ιουλ-201220:35Δεν ισχύει
Nlaapi.dll6.2.9200.1642055,29620-Sep-201205:54x 86
Nlasvc.dll6.2.9200.16420286,72020-Sep-201205:54x 86
Nlasvc.ptxmlΔεν ισχύει4,07520-Sep-201201:48Δεν ισχύει
Nlmcim.dll6.2.9200.1638427,13626-Ιουλ-201203:19x 86
Nlmcim.MOFΔεν ισχύει3,38602-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Nlmcim_uninstall.MOFΔεν ισχύει65602-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Nlmproxy.dll6.2.9200.1638415,87226-Ιουλ-201203:19x 86
Nlmsprep.dll6.2.9200.1638412,28826-Ιουλ-201203:19x 86
Npmproxy.dll6.2.9200.1638418,43226-Ιουλ-201203:19x 86
NTFS.sys6.2.9200.165181,614,56802-Φεβ-201309:53x 86
NTFS.sys6.2.9200.206231,614,56802-Φεβ-201307:50x 86
Printconfig.dll0.3.9200.165182,207,23202-Φεβ-201309:42x 86
Printconfig.dll0.3.9200.206232,207,23202-Φεβ-201307:41x 86
Rdpinit.exe6.2.9200.16384259,07226-Ιουλ-201203:20x 86
Rdpinit.MOFΔεν ισχύει1,19702-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Rdpshell.exe6.2.9200.16518269,31202-Φεβ-201308:40x 86
Rdpshell.exe6.2.9200.20623269,31202-Φεβ-201307:05x 86
Rdpshell.MOFΔεν ισχύει1.20002-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Schannel.dll6.2.9200.16518325,63202-Φεβ-201308:39x 86
Schannel.dll6.2.9200.20623325,63202-Φεβ-201307:04x 86
Settingsync.dll6.2.9200.16518356,35202-Φεβ-201308:40x 86
Settingsync.dll6.2.9200.20623356,35202-Φεβ-201307:04x 86
Settingsyncinfo.dll6.2.9200.16384100,86426-Ιουλ-201203:19x 86
Srv2.sys6.2.9200.16521492,54405-Φεβ-201322:33x 86
Srv2.sys6.2.9200.20625492,54405-Φεβ-201321:31x 86
Srvnet.sys6.2.9200.16521195,58405-Φεβ-201322:29x 86
Srvnet.sys6.2.9200.20625195,58405-Φεβ-201321:28x 86
Storport.sys6.2.9200.16518302,31202-Φεβ-201309: 00x 86
Storport.sys6.2.9200.20623302,31202-Φεβ-201308:24x 86
Taskkill.exe6.2.9200.1651879,36002-Φεβ-201308:40x 86
Taskkill.exe6.2.9200.2062379,36002-Φεβ-201307:05x 86
Tasklist.exe6.2.9200.1651880,89602-Φεβ-201308:40x 86
Tasklist.exe6.2.9200.2062380,89602-Φεβ-201307:05x 86
Tcpip.sys6.2.9200.165181,817,32002-Φεβ-201309:19x 86
Tcpip.sys6.2.9200.206231,817,32002-Φεβ-201307:40x 86
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msΔεν ισχύει2,95902-Φεβ-201309:34Δεν ισχύει
Tserrredir.dll6.2.9200.1638411,26426-Ιουλ-201203:20x 86
Tsgqec.dll6.2.9200.1638437,37626-Ιουλ-201203:20x 86
Unishare.GPDΔεν ισχύει3,36006-Ιουλ-201219:49Δεν ισχύει
Unishare-manifest.iniΔεν ισχύει15406-Ιουλ-201219:49Δεν ισχύει
Unishare-pipelineconfig.xmlΔεν ισχύει5306-Ιουλ-201219:49Δεν ισχύει
Usbd.sys6.2.9200.1642018,66420-Sep-201206:34x 86
USBEHCI.sys6.2.9200.1642064,23220-Sep-201206:34x 86
USBEHCI.sys6.2.9200.2062364,23202-Φεβ-201308:24x 86
Usbhub.sys6.2.9200.16518332,52002-Φεβ-201309: 00x 86
Usbhub.sys6.2.9200.20623332,52002-Φεβ-201308:24x 86
Usbhub3.sys6.2.9200.16518361,70402-Φεβ-201309: 00x 86
Usbhub3.sys6.2.9200.20623361,70402-Φεβ-201308:24x 86
Usbohci.sys6.2.9200.1646122,01620-Nov-201204:59x 86
Usbohci.sys6.2.9200.2062322,01602-Φεβ-201306:01x 86
Usbport.sys6.2.9200.16420379,62420-Sep-201206:34x 86
Usbport.sys6.2.9200.20623379,62402-Φεβ-201308:24x 86
Usbuhci.sys6.2.9200.1642024,57620-Sep-201205:30x 86
Wersvc.dll6.2.9200.1651875,77602-Φεβ-201308:40x 86
Wersvc.dll6.2.9200.2062375,77602-Φεβ-201307:04x 86
Win32k.ptxmlΔεν ισχύει4,17211-Οκτ-201200:38Δεν ισχύει
Win32k.sys6.2.9200.165253,394,04812-Φεβ-201300:27x 86
Win32k.sys6.2.9200.206303,385,34412-Φεβ-201300:21x 86
Win32spl.dll6.2.9200.16518501,76002-Φεβ-201308:40x 86
Win32spl.dll6.2.9200.20623501,76002-Φεβ-201307:04x 86
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.16518197,63202-Φεβ-201308:40x 86
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.20623197,63202-Φεβ-201307:04x 86
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.1651810,792,44802-Φεβ-201308:40x 86
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.2062310,792,44802-Φεβ-201307:04x 86
Wlroamextension.dll6.2.9200.16518410,62402-Φεβ-201308:40x 86
Wlroamextension.dll6.2.9200.20623410,62402-Φεβ-201307:04x 86
Wmidcprv.dll6.2.9200.16384131,07226-Ιουλ-201203:20x 86
Wmiprvsd.dll6.2.9200.16518614,91202-Φεβ-201308:40x 86
Wmiprvsd.dll6.2.9200.20623614,91202-Φεβ-201307:04x 86
WMIPrvSE.exe6.2.9200.16384375,80826-Ιουλ-201203:21x 86
Wpd_ci.dll6.2.9200.16518586,24002-Φεβ-201308:40x 86
Wpd_ci.dll6.2.9200.20623586,24002-Φεβ-201307:04x 86
Wpd_ci.MOFΔεν ισχύει3,00902-Ιουν-201214:40Δεν ισχύει
Wpdbusenum.dll6.2.9200.1651879,36002-Φεβ-201308:40x 86
Wpdbusenum.dll6.2.9200.2062379,36002-Φεβ-201307:04x 86
Wpdbusenum.MOFΔεν ισχύει2,80402-Ιουν-201214:39Δεν ισχύει
Wpdfs.MOFΔεν ισχύει2,74902-Ιουν-201214:39Δεν ισχύει
Wwanapi.dll6.2.9200.16518370,68802-Φεβ-201308:40x 86
Wwanapi.dll6.2.9200.20623370,68802-Φεβ-201307:04x 86
Wwapi.dll8.1.9200.1638448,42426-Ιουλ-201203:34x 86
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.16518155,13602-Φεβ-201308:40x 86
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.20623155,13602-Φεβ-201307:04x 86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64 των Windows 8 και του Windows Server 2012
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Aaclient.dll6.2.9200.16384322,56026-Ιουλ-201203:04x 64
Aaclient.MOFΔεν ισχύει1,26102-Ιουν-201214:30Δεν ισχύει
Btampm.sys6.2.9200.1651818,43202-Φεβ-201307:26x 64
Btampm.sys6.2.9200.2062318,43202-Φεβ-201306:04x 64
Btha2dp.sys6.2.9200.16518117,63202-Φεβ-201307:24x 64
Btha2dp.sys6.2.9200.20623117,63202-Φεβ-201306:02x 64
Bthavrcptg.sys6.2.9200.1651837,63202-Φεβ-201307:25x 64
Bthavrcptg.sys6.2.9200.2062337,63202-Φεβ-201306:03x 64
Bthhfaud.sys6.2.9200.1651830,72002-Φεβ-201307:24x 64
Bthhfaud.sys6.2.9200.2062330,72002-Φεβ-201306:02x 64
Bthhfhid.sys6.2.9200.1646529,95227-Nov-201203:55x 64
Bthhfhid.sys6.2.9200.2062329,95202-Φεβ-201306:02x 64
Crashdmp.sys6.2.9200.1651861,67202-Φεβ-201311:19x 64
Crashdmp.sys6.2.9200.2062361,67202-Φεβ-201309:08x 64
Duser.dll6.2.9200.16518729,60002-Φεβ-201308:20x 64
Duser.dll6.2.9200.20623729,60002-Φεβ-201306:54x 64
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420411,88020-Sep-201208:04x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.165181,690,62402-Φεβ-201305:31x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.206231,690,62402-Φεβ-201304:10x 64
Gpmgmt.dll6.2.9200.165182,317,31202-Φεβ-201308:20x 64
Gpmgmt.dll6.2.9200.206232,317,31202-Φεβ-201306:54x 64
Gprsop.dll6.2.9200.16384499,71226-Ιουλ-201203:05x 64
Hidclass.sys6.2.9200.1651882,94402-Φεβ-201307:25x 64
Hidclass.sys6.2.9200.2062382,94402-Φεβ-201306:03x 64
Hidi2c.sys6.2.9200.1646139,93620-Nov-201204:54x 64
Hidi2c.sys6.2.9200.2062339,93602-Φεβ-201306:01x 64
Hidparse.sys6.2.9200.1638432.76826-Ιουλ-201202:30x 64
Αρχείο Hidusb.sys6.2.9200.1638427,64826-Ιουλ-201202:28x 64
Hotspotauth.admxΔεν ισχύει1,31602-Ιουν-201214:34Δεν ισχύει
Hotspotauth.dll6.2.9200.16518260,09602-Φεβ-201308:20x 64
Hotspotauth.dll6.2.9200.20623260,09602-Φεβ-201306:54x 64
Hotspotauth.ptxmlΔεν ισχύει2,51725-Ιουλ-201220:31Δεν ισχύει
Hotspotprofile_v1.xsdΔεν ισχύει4,18502-Ιουν-201214:34Δεν ισχύει
Ks.sys6.2.9200.16518297,98402-Φεβ-201307:25x 64
Ks.sys6.2.9200.20623297,98402-Φεβ-201306:03x 64
Mbsmsapi.dll6.2.9200.16518225,28002-Φεβ-201308:21x 64
Mbsmsapi.dll6.2.9200.20623225,28002-Φεβ-201306:54x 64
Mfmediaengine.dll6.2.9200.16548468,99202-Μαρ-201302:44x 64
Mfmediaengine.dll6.2.9200.20652468,99202-Μαρ-201302:39x 64
Mfmediaengine.ptxmlΔεν ισχύει1,41220-Sep-201201:42Δεν ισχύει
Mrxsmb.sys6.2.9200.16521370,68805-Φεβ-201322:29x 64
Mrxsmb.sys6.2.9200.20625365,05605-Φεβ-201321:28x 64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.16521215,55205-Φεβ-201322:28x 64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20625212,48005-Φεβ-201321:27x 64
Msft_netconnectionprofile.cdxmlΔεν ισχύει5,81502-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Msft_netconnectionprofile.Format.ps1xmlΔεν ισχύει1,32402-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Msft_netconnectionprofile.Types.ps1xmlΔεν ισχύει1,93702-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Mstscax.dll6.2.9200.165185,977,60002-Φεβ-201308:21x 64
Mstscax.dll6.2.9200.206235,977,08802-Φεβ-201306:54x 64
Mstscax.MOFΔεν ισχύει2,05502-Ιουν-201214:31Δεν ισχύει
Ncsi.dll6.2.9200.16518385,02402-Φεβ-201308:21x 64
Ncsi.dll6.2.9200.20623385,02402-Φεβ-201306:54x 64
NDIS.sys6.2.9200.16518993,51202-Φεβ-201310:28x 64
NDIS.sys6.2.9200.20623993,51202-Φεβ-201309:03x 64
Ndistrace.MOFΔεν ισχύει4,54806-Ιουλ-201220:10Δεν ισχύει
Netconnection.psd1Δεν ισχύει62102-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Netprofm.dll6.2.9200.16518151,04002-Φεβ-201308:39x 64
Netprofm.dll6.2.9200.20623115,71202-Φεβ-201307:03x 86
Netprofm.MOFΔεν ισχύει1,11702-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Netprofmsvc.dll6.2.9200.16518467,45602-Φεβ-201308:21x 64
Netprofmsvc.dll6.2.9200.20623467,45602-Φεβ-201306:54x 64
Netvsc50.sys6.2.9200.1638450,17626-Ιουλ-201202:25x 64
Netvsc60.sys6.2.9200.1638467,58426-Ιουλ-201202:25x 64
Netvsc63.sys6.2.9200.1651883,45602-Φεβ-201307:23x 64
Netvsc63.sys6.2.9200.2062383,45602-Φεβ-201306:00x 64
Netvsccoinstall.dll6.2.9200.16384138,24026-Ιουλ-201201:59x 64
Netvscres.dll6.2.9200.1638444,54426-Ιουλ-201204:47x 64
Networkprofile.ptxmlΔεν ισχύει1,06925-Ιουλ-201220:31Δεν ισχύει
Nlaapi.dll6.2.9200.1651872,19202-Φεβ-201308:39x 64
Nlaapi.dll6.2.9200.2062355,29602-Φεβ-201307:03x 86
Nlasvc.dll6.2.9200.16420356,35220-Sep-201206:32x 64
Nlasvc.ptxmlΔεν ισχύει4,07520-Sep-201201:45Δεν ισχύει
Nlmcim.dll6.2.9200.1638434,30426-Ιουλ-201203:06x 64
Nlmcim.MOFΔεν ισχύει3,38602-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Nlmcim_uninstall.MOFΔεν ισχύει65602-Ιουν-201214:33Δεν ισχύει
Nlmproxy.dll6.2.9200.1651828,16002-Φεβ-201308:39x 64
Nlmproxy.dll6.2.9200.2062315,87202-Φεβ-201307:03x 86
Nlmsprep.dll6.2.9200.1651814,33602-Φεβ-201308:39x 64
Nlmsprep.dll6.2.9200.2062312,28802-Φεβ-201307:03x 86
Npmproxy.dll6.2.9200.1651834,81602-Φεβ-201308:39x 64
Npmproxy.dll6.2.9200.2062318,43202-Φεβ-201307:03x 86
NTFS.sys6.2.9200.165181,933,54402-Φεβ-201310:54x 64
NTFS.sys6.2.9200.206231,933,54402-Φεβ-201308:59x 64
Printconfig.dll0.3.9200.165182,676,73602-Φεβ-201311:04x 64
Printconfig.dll0.3.9200.206232,676,73602-Φεβ-201309:20x 64
Rdpinit.exe6.2.9200.16384271,36026-Ιουλ-201203:08x 64
Rdpinit.MOFΔεν ισχύει1,19702-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Rdpshell.exe6.2.9200.16518312,32002-Φεβ-201308:24x 64
Rdpshell.exe6.2.9200.20623312,32002-Φεβ-201306:56x 64
Rdpshell.MOFΔεν ισχύει1.20002-Ιουν-201214:32Δεν ισχύει
Schannel.dll6.2.9200.16518416,25602-Φεβ-201308:22x 64
Schannel.dll6.2.9200.20623416,25602-Φεβ-201306:55x 64
Settingsync.dll6.2.9200.16518448,51202-Φεβ-201308:22x 64
Settingsync.dll6.2.9200.20623448,51202-Φεβ-201306:55x 64
Settingsyncinfo.dll6.2.9200.16384128,51226-Ιουλ-201203:07x 64
Srv2.sys6.2.9200.16521622,08005-Φεβ-201322:31x 64
Srv2.sys6.2.9200.20625617,98405-Φεβ-201321:29x 64
Srvnet.sys6.2.9200.16521247,80805-Φεβ-201322:28x 64
Srvnet.sys6.2.9200.20625247,29605-Φεβ-201321:27x 64
Storport.sys6.2.9200.16518329,96002-Φεβ-201311:19x 64
Storport.sys6.2.9200.20623329,96002-Φεβ-201309:08x 64
Taskkill.exe6.2.9200.16518107,52002-Φεβ-201308:24x 64
Taskkill.exe6.2.9200.20623107,52002-Φεβ-201306:56x 64
Tasklist.exe6.2.9200.16518102,40002-Φεβ-201308:24x 64
Tasklist.exe6.2.9200.20623102,40002-Φεβ-201306:56x 64
Tcpip.sys6.2.9200.165182,226,40802-Φεβ-201310:28x 64
Tcpip.sys6.2.9200.206232,226,40802-Φεβ-201309:03x 64
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msΔεν ισχύει2,95902-Φεβ-201311:05Δεν ισχύει
Tserrredir.dll6.2.9200.1638413,31226-Ιουλ-201203:07x 64
Tsgqec.dll6.2.9200.1638444,54426-Ιουλ-201203:07x 64
Unishare.GPDΔεν ισχύει3,36006-Ιουλ-201220:32Δεν ισχύει
Unishare-manifest.iniΔεν ισχύει15406-Ιουλ-201220:32Δεν ισχύει
Unishare-pipelineconfig.xmlΔεν ισχύει5306-Ιουλ-201220:32Δεν ισχύει
Usbd.sys6.2.9200.1642021,73620-Sep-201207:55x 64
USBEHCI.sys6.2.9200.1642079,08020-Sep-201207:55x 64
USBEHCI.sys6.2.9200.2062379,08002-Φεβ-201309:08x 64
Usbhub.sys6.2.9200.16518496,87202-Φεβ-201311:19x 64
Usbhub.sys6.2.9200.20623496,87202-Φεβ-201309:08x 64
Usbhub3.sys6.2.9200.16518446,18402-Φεβ-201311:19x 64
Usbhub3.sys6.2.9200.20623446,18402-Φεβ-201309:08x 64
Usbohci.sys6.2.9200.1646127,13620-Nov-201204:56x 64
Usbohci.sys6.2.9200.2062327,13602-Φεβ-201306:03x 64
Usbport.sys6.2.9200.16420488,16820-Sep-201207:55x 64
Usbport.sys6.2.9200.20623488,16802-Φεβ-201309:08x 64
Usbuhci.sys6.2.9200.1642032,25620-Sep-201206:09x 64
Vmsif.dll6.2.9200.1638446,08026-Ιουλ-201203:07x 64
Vmsntfy.dll6.2.9200.1638489,08826-Ιουλ-201203:07x 64
Vmswitch.sys6.2.9200.16518569,34402-Φεβ-201307:22x 64
Vmswitch.sys6.2.9200.20623569,34402-Φεβ-201306:00x 64
Wersvc.dll6.2.9200.1651887,55202-Φεβ-201308:23x 64
Wersvc.dll6.2.9200.2062387,55202-Φεβ-201306:55x 64
Win32k.ptxmlΔεν ισχύει4,17211-Οκτ-201200:37Δεν ισχύει
Win32k.sys6.2.9200.165254,041,72812-Φεβ-201300:25x 64
Win32k.sys6.2.9200.206304,043,77612-Φεβ-201300:20x 64
Win32spl.dll6.2.9200.16518731,64802-Φεβ-201308:23x 64
Win32spl.dll6.2.9200.20623731,64802-Φεβ-201306:56x 64
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.16518293,37602-Φεβ-201308:23x 64
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.20623293,37602-Φεβ-201306:56x 64
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.1651813,643,26402-Φεβ-201308:23x 64
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.2062313,643,26402-Φεβ-201306:56x 64
Wlroamextension.dll6.2.9200.16518543,23202-Φεβ-201308:23x 64
Wlroamextension.dll6.2.9200.20623543,23202-Φεβ-201306:56x 64
Wmidcprv.dll6.2.9200.16518183,80802-Φεβ-201308:40x 64
Wmidcprv.dll6.2.9200.20623131,07202-Φεβ-201307:04x 86
Wmiprvsd.dll6.2.9200.16518830,46402-Φεβ-201308:23x 64
Wmiprvsd.dll6.2.9200.20623830,46402-Φεβ-201306:56x 64
WMIPrvSE.exe6.2.9200.16518479,23202-Φεβ-201308:40x 64
WMIPrvSE.exe6.2.9200.20623375,80802-Φεβ-201307:05x 86
Wow64_networkprofile.ptxmlΔεν ισχύει1,06902-Φεβ-201303:11Δεν ισχύει
Wow64_nlasvc.ptxmlΔεν ισχύει4,07502-Φεβ-201303:12Δεν ισχύει
Wow64_win32k.ptxmlΔεν ισχύει4,17212-Φεβ-201300:14Δεν ισχύει
Wpd_ci.dll6.2.9200.16518611,84002-Φεβ-201308:23x 64
Wpd_ci.dll6.2.9200.20623611,84002-Φεβ-201306:56x 64
Wpd_ci.MOFΔεν ισχύει3,00902-Ιουν-201214:40Δεν ισχύει
Wpdbusenum.dll6.2.9200.16518105,47202-Φεβ-201308:23x 64
Wpdbusenum.dll6.2.9200.20623105,47202-Φεβ-201306:56x 64
Wpdbusenum.MOFΔεν ισχύει2,80402-Ιουν-201214:39Δεν ισχύει
Wpdfs.MOFΔεν ισχύει2,74902-Ιουν-201214:39Δεν ισχύει
Wwanapi.dll6.2.9200.16518475,13602-Φεβ-201308:23x 64
Wwanapi.dll6.2.9200.20623475,13602-Φεβ-201306:56x 64
Wwapi.dll8.1.9200.1638461,36826-Ιουλ-201204:48x 64
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.16518228,35202-Φεβ-201308:23x 64
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.20623228,35202-Φεβ-201306:56x 64

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση των Windows, μεταβείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2811660 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/31/2013 02:14:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2811660 KbMtel
Σχόλια