Εικονική μηχανή εισαγάγει μια κατάσταση παύσης ή έναν τόμο CSV βγαίνει εκτός σύνδεσης όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της εικονικής μηχανής σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης που βασίζεται σε Windows Server 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2813630
ΣημαντικόΗ επείγουσα επιδιόρθωση που αντιστοιχεί στο KB 2813630 έχει συμπεριληφθεί με την επείγουσα επιδιόρθωση KB 2878635, που περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που μέχρι πρότινος περιλαμβάνονταν στο KB 2813630.
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Κοινόχρηστοι τόμοι συμπλέγματος (CSV)" σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης που βασίζεται σε Windows Server 2012.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικονική μηχανή σε έναν τόμο CSV σε έναν κόμβο συμπλέγματος.
 • Θα ξεκινήσετε την εικονική μηχανή.
 • Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της εικονικής μηχανής στον τόμο CSV, χρησιμοποιώντας το Microsoft συστήματος κέντρο δεδομένων προστασία Manager (DPM).
Σε αυτό το σενάριο, παρουσιάζεται ένα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Το αντίγραφο ασφαλείας δημιουργείται και η εικονική μηχανή εισαγάγει μια κατάσταση παύσης.
 • Ο τόμος CSV βγαίνει εκτός σύνδεσης. Επομένως, η εικονική μηχανή βγαίνει εκτός σύνδεσης και δεν έχει δημιουργηθεί το αντίγραφο ασφαλείας.
Επιπλέον, τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμπλέγματος και το αρχείο καταγραφής συστήματος αντίστοιχα:

Λογισμικό στιγμιότυπο δημιουργίας στους τόμους κοινόχρηστων συμπλέγματος ('θέση του τόμου') με στιγμιότυπο αναγνωριστικό συνόλου 'αναγνωριστικό στιγμιότυπου' απέτυχε με σφάλμα 'HrError(0x80042308)(2147754760)'. Ελέγξτε την κατάσταση των πόρων CSV και τα συμβάντα του συστήματος από τους κόμβους κάτοχος του πόρου.

Συνδεθείτε όνομα: σύστημα
Προέλευση: Microsoft-Windows-FailoverClustering
Ημ/νία: Ημερομηνία και ώρα
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 5120
Κατηγορία εργασίας: Συμπλέγματος κοινόχρηστο τόμο
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήστης: σύστημα
Υπολογιστής: Όνομα υπολογιστή
Περιγραφή: Συμπλέγματος κοινόχρηστο τόμο 'Volume1' ('name') δεν είναι πλέον διαθέσιμη σε αυτόν τον κόμβο λόγω 'STATUS_IO_TIMEOUT(c00000b5)'. Όλα εισόδου/εξόδου προσωρινά θα τοποθετηθούν σε ουρά, μέχρι να αποκατασταθεί μια διαδρομή στον τόμο.


Συνδεθείτε όνομα: σύστημα
Προέλευση: Microsoft-Windows-FailoverClustering
Ημ/νία: Ημερομηνία και ώρα
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 5142
Κατηγορία εργασίας: Συμπλέγματος κοινόχρηστο τόμο
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήστης: σύστημα
Υπολογιστής: Όνομα υπολογιστή
Περιγραφή: Συμπλέγματος κοινόχρηστο τόμο 'Volume3' ('συμπλέγματος δίσκων 4') δεν είναι πλέον προσβάσιμη από αυτόν τον κόμβο συμπλέγματος εξαιτίας σφάλματος 'ERROR_TIMEOUT(1460)'. Παρακαλώ αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του κόμβου σύνδεσης στη συσκευή αποθήκευσης και τη σύνδεση του δικτύου.


Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επίσης όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο της εικονικής μηχανής, χρησιμοποιώντας λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιεί την υπηρεσία παροχής της Microsoft λογισμικό σκιωδών αντιγράφων.

Επιπλέον, επίσης παρατηρείται η ακόλουθη συμπεριφορά:
 • Όταν ένας διαχειριστής ξεκινήσει ένα στιγμιότυπο ενός τόμου CSV, ενδέχεται να υπάρχει μια αύξηση της χρήσης μνήμης στον κόμβο που κατέχει ο πόρος CSV. Αυτό αντιστοιχεί με τον αριθμό των byte που διαβάζονται από τον τόμο στιγμιότυπο από μη κατέχει κόμβους. Η εγκατάσταση αυτή KB εξαλείφει την αυξημένη χρήση μνήμης.

Αιτία
Η εικονική μηχανή εισαγάγει μια κατάσταση παύσης, επειδή το πρόγραμμα οδήγησης Ntfs.sys αναφέρει εσφαλμένα τον διαθέσιμο χώρο στον τόμο CSV, όταν το λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στιγμιότυπο του τόμου CSV. Επιπλέον, ο τόμος CSV βγαίνει εκτός σύνδεσης, επειδή αυτό δεν επανέρχεται από μια κατάσταση παύσης όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα καθυστέρησης εισόδου/εξόδου ή σφάλμα.

Σημείωση Ο τόμος CSV είναι ευπροσάρμοστη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν επιτρέπει ανακατεύθυνσης CSV με τον καθορισμό ένα υποκείμενο ζήτημα στο NTFS και αυξάνοντας τη συνολική ανθεκτικότητα της υπηρεσίας συμπλέγματος και CSV κατά την αναμενόμενη παύση μελών.

Για να αποφύγετε ανακατευθύνσεις CSV, ίσως χρειαστεί να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", λόγω της έλλειψης υποστήριξης υλικού για μείωση φόρτου δεδομένων μεταφέρετε (ODX). Αυτό προκαλεί καθυστερήσεις όταν τα ερωτήματα του λειτουργικού συστήματος για το υλικό που υποστηρίζει κατά τη διάρκεια των αιτήσεων εισόδου/εξόδου.

Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε ODX, αλλάζοντας την τιμή FilterSupportedFeaturesMode για τη συσκευή αποθήκευσης που δεν υποστηρίζει ODX σε 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της ODX, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Η συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση ωστόσο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, υποβάλετε μια αίτηση για την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να εκτελείτε το Windows Server 2012.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο της επείγουσας επιδιόρθωσης, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Η επείγουσα επιδιόρθωση που αντιστοιχεί στο KB 2813630 έχει αντικατασταθεί από την επείγουσα επιδιόρθωση KB 2878635.Hotfix KB 2878635contains όλες διορθώνει που συμπεριλαμβάνονταν στο KB 2813630. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση KB 2878635 για να διορθώσετε τα ζητήματα που περιγράφονται στα KB2813630. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2878635Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση που βελτιώνει την ανοχή της υπηρεσίας παροχής σύννεφο στο Windows Server 2012: Δεκεμβρίου 2013

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελέσετε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων Windows Server 2012
Σημαντικό Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 8 και Windows Server 2012 επείγουσες επιδιορθώσεις περιλαμβάνονται στα ίδια πακέτα. Ωστόσο, μόνο "των Windows 8" εμφανίζεται στη σελίδα αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης. Για να ζητήσετε το πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης που εφαρμόζεται σε ένα ή και τα δύο λειτουργικά συστήματα, επιλέξτε την επείγουσα επιδιόρθωση που παρατίθεται στην ενότητα "Windows 8" στη σελίδα. Πάντα να ανατρέχετε στην ενότητα "Ισχύει για" στα άρθρα για να προσδιορίσετε το πραγματικό λειτουργικό σύστημα για το οποίο ισχύει κάθε επείγουσα επιδιόρθωση.
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SPn), και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.2.920 xxx 0,20Windows Server 2012RTMLDR
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι παρατίθενται ξεχωριστά με το "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για και ενότητα 2012" Windows Server. MUM και MANIFEST αρχεία και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat), είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης των ενημερωμένων στοιχείων. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, για τα οποία δεν αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 64 του Windows Server 2012
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Csvflt.sys6.2.9200.20626205,82406-Φεβ-2013.23:17x 64
CLUSSVC.exe6.2.9200.206237,217,15207-Φεβ-2013.01:49x 64
NTFS.sys6.2.9200.206231,933,54407-Φεβ-2013.03:15x 64


Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείου

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows Server 2012

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 64 του Windows Server 2012
Όνομα αρχείουAmd64_40330c5c9c42ac33c5f9fdeb46929af3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_c6d93c67e479d949.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου719
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_c33877aa0cb4d10e00b0911ea6af7ccd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_c18991e3886c297b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,072
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_e4f6d657c2501bc769abf4bf99fe0fcd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_02504f4aecaac470.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου696
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-f...σύμπλεγμα-csvflt-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_1699369f5a54a7d6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,685
Ημερομηνία (UTC)07-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:58
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_1357d165443b28b7.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,086
Ημερομηνία (UTC)07-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:58
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_000751d4bf9af4aa.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου15,743
Ημερομηνία (UTC)07-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:20
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,837
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,837
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,766
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,837
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουPackage_for_kb2813630_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,529
Ημερομηνία (UTC)08-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)03:30
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_1dac7bb7789beab2.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,868
Ημερομηνία (UTC)07-Φεβ-2013.
Ώρα (UTC)01:57
ΠλατφόρμαΔεν ισχύει

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2813630 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/10/2014 09:24:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2813630 KbMtel
Σχόλια