Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για τον Exchange Server 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2892464
Ενημέρωση
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν είναι διαθέσιμη από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5 για το 2013 διακομιστή Exchange (2936880) κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου 2014. Μπορείτε να πάρετε το πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του Exchange Server 2013Για να διορθώσετε τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για το Microsoft Exchange Server 2013 που παρέχει τις τελευταίες ενημερώσεις κώδικα για το 2013 διακομιστή Exchange και περιέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων.

Σημειώσεις
 • Το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσετε μια νέα εγκατάσταση του Exchange Server 2013 ή για να αναβαθμίσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Exchange Server 2013 στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3.
 • Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 ή αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για το 2013 διακομιστή Exchange, κατά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 3.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για το Exchange 2013, ανατρέξτε στο θέμα Σημειώσεις έκδοσης για το Exchange 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνύπαρξη του Exchange 2013 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Exchange Server στο ίδιο περιβάλλον, ανατρέξτε στο θέμαΑπαιτήσεις συστήματος του Exchange 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες ενημερωμένες εκδόσεις του Exchange, ανατρέξτε στο θέμαΕνημερωμένες εκδόσεις του Exchange Server: Δόμηση αριθμούς και ημερομηνίες έκδοσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που επιλύει η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για το 2013 του Microsoft Exchange Server περιλαμβάνει την ενημέρωση κώδικα για το ζήτημα ασφαλείας που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS13-061 και επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):
 • 2865161 "Σφάλματα: Αποτυχία εξαγωγής αναγνωριστικό στοιχείου: από το αναγνωριστικό προέλευσης" κατά την προσπάθειά σας να αντιγράψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2866064 Είναι δυνατή η φόρτωση της πριμοδότησης OWA χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer 11 σε περιβάλλον Exchange Server
 • 2871980 Εξαρτημένοι τομείς δεν εμφανίζονται για επιλογή όταν δημιουργείτε ένα γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το μέγεθος ΕΚΟ σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2874216 Θέμα ασφαλείας που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS13-061 έχει επιλυθεί από μια ενημερωμένη έκδοση του Exchange Server
 • 2878160 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν βρέθηκε ο χρήστης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" όταν δημιουργείτε ή ενημερώνετε μια αναζήτηση ανακάλυψης επιτόπιας σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2882608 2013 διακομιστή Exchange δεν κάνουν κοινή χρήση του αρχείου inproxy.dll
 • 2883203 Επανεκκίνηση του Exchange Server 2013, συχνά μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 2
 • 2886115 Οι πολιτικές διατήρησης δεν εφαρμόζονται στα γραμματοκιβώτια του Exchange Server 2013 όταν οι λογαριασμοί χρήστη βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς
 • 2888274 Συμβολοσειρά WebClientReadFormQueryString και WebClientEditFormQueryString συμβολοσειρά επιστρέψει εσφαλμένο URL σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2888315 Καταγράφεται το συμβάν 2112 ή 2180 κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2888612 Πολιτική διατήρησης δεν λειτουργεί μετά την εκτέλεση ενός cmdlet σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2889786 Είσοδος μορφή για Outlook Web App σε κινητές συσκευές δεν προσαρμόζεται σύμφωνα με το σύνολο OwaVirtualDerictory cmdlet σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2890650 Στοιχεία στο φάκελο "Πρόχειρα" δεν έχουν επισημανθεί με την ετικέτα της πολιτικής διατήρησης σε ένα διακομιστή Exchange 2010 ή 2013 περιβάλλον
 • 2890814 Χωρίς ανακατεύθυνση στο URL Outlook Web App για τους χρήστες του Exchange Online σε μια ανάπτυξη υβριδική Exchange
 • 2895487 Η επιλογή "Αντιγραφή αποτελεσμάτων αναζήτησης" δεν λειτουργεί σε περιβάλλον Exchange server 2013
 • 2895500 Εμφανίζονται αλλοιωμένοι χαρακτήρες DBCS όταν εκτελείτε ορισμένες δέσμες ενεργειών PowerShell σε EMS σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2895678 "Nombre de usuario\dominio" εμφανίζεται απροσδόκητα στην ισπανική έκδοση του OWA και το EKO σελίδων σύνδεσης σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2902929 Δεν μπορείτε να προωθήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη εξωτερικά σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2902929 Δεν μπορείτε να προωθήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη εξωτερικά σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2902933 "Δημιουργία περιστατικού αναφοράς" δεν εμφανίζει το πεδίο "Ιδιαίτ." σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2902934 Κορεατική γλώσσα μετάφρασης εκδίδει στον Exchange περιβάλλοντος χρήστη OWA 2013
 • 2902936 Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις διευθύνσεις SMTP για ομάδες διανομής χρησιμοποιώντας ΕΚΟ σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2902938 Για να κάνετε προεπισκόπηση εγγράφων του Office σε κοινόχρηστους φακέλους, χρησιμοποιώντας την Outlook Web App σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2902939 Σφάλμα σύνδεσης EMS όταν εγκαθιστάτε χωριστά ένα διακομιστή 2013 γραμματοκιβώτιο του Exchange Server και ένα διακομιστή πρόσβασης πελάτη
 • 2903768 4356 το συμβάν καταγράφεται όταν προσπαθείτε να επαναφέρετε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο ασφαλείας σε περιβάλλον Exchange Server 2013
 • 2913428 Το συμβάν 4999 όταν η υπηρεσία αναπαραγωγής του γραμματοκιβωτίου διακόπτεται απροσδόκητα στα 2013 διακομιστή Exchange

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Η διαδικασία εγκατάστασης για το 2013 διακομιστή Exchange θα αναγνωρίσει τις προϋποθέσεις λείπουν.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου.

Πληροφορίες μητρώου

Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο, αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου.

Πληροφορίες κατάργησης

Μετά την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, δεν μπορείτε να καταργήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη έκδοση του Exchange 2013. Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, Exchange 2013 καταργείται από το διακομιστή.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2892464 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/10/2015 08:28:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise

 • kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2892464 KbMtel
Σχόλια