ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε BizTalk Server σε μη αλληλεπιδραστική κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2954606
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι προσπαθείτε να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε BizTalk Server αυτόματα ως τμήμα ενός προτύπου υπηρεσία χωρίς οποιοσδήποτε χρήστης συνδεθεί (για παράδειγμα, με δέσμες ενεργειών εκκίνησης, πολιτικές ή απομακρυσμένη δέσμες ενεργειών ή στη διαχείριση εικονικής μηχανής (VMM)), χρησιμοποιώντας την ακόλουθη δέσμη ενεργειών:
Configuration.exe /s MyBizTalkConfig.xml /l MyBizTalkConfigLog.txt
Σε αυτήν την περίπτωση, μια αιφνίδια διακοπή λειτουργίας προκύπτει και λαμβάνετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Σύνδεση όνομα: εφαρμογή
Προέλευση: Windows αναφοράς σφαλμάτων
Ημ/νία:Ημ/νία>Ώρα>
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1001
Επίπεδο: πληροφορίες
Υπολογιστή:ComputerName.domain>
Περιγραφή:
Σφάλμα Κάδου 94514951244, τύπος 5
Όνομα συμβάντος: CLR20r3
Απάντηση: Δεν είναι διαθέσιμη
Το αρχείο CAB Id: 0
Υπογραφή προβλήματος:
P1: configuration.exe
P2: 3.10.229.0
P3: 50fe360e
P4: System.Windows.Forms
P5: 4.0.30319.18408
P6: 52311103
P7: d 2 77
P8: ee
P9: System.InvalidOperationException
P10:
Σύνδεση όνομα: εφαρμογή
Προέλευσης: Σφάλμα εφαρμογής
Ημ/νία:Ημ/νία>Ώρα>
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Επίπεδο: σφάλμα
Υπολογιστή: ComputerName.domain>
Περιγραφή:
Το όνομα εφαρμογής σφάλματος: Configuration.exe, έκδοση: 3.10.229.0, χρονική σήμανση: 0x50fe360e
Όνομα της λειτουργικής μονάδας σφάλματος: KERNELBASE.dll, έκδοση: 6.2.9200.16451, χρονική σήμανση: 0x50988950
Κωδικός εξαίρεσης: 0xe0434352
Μετατόπιση βλαβών: 0x00014b32
Το αναγνωριστικό διεργασίας σφάλματος: 0x1298
Προβληματική εφαρμογή ώρα έναρξης: 0x01cf44a20a602d49
Προβληματική εφαρμογή διαδρομή:Όνομα δίσκου>: \Program \Microsoft αρχεία (x86) BizTalk Server 2013\Configuration.exe
Ελαττωματική λειτουργική μονάδα διαδρομή:Όνομα δίσκου>: \Windows\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
Id αναφοράς: 5f389614-b095-11e3-940a-00155da23448
Προβληματική πλήρες όνομα πακέτου:
Προβληματική Αναγνωριστικό εφαρμογής σχετική πακέτου:

Ενδέχεται επίσης να λάβετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες της αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας συμβάντων:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<WatsonInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<osVersion></osVersion></WatsonInfo>OSVersion>
<AppName>Microsoft® BizTalk® Server 2013</AppName>
<AppVersion>3.10.229.0</AppVersion>
<exceptionString>System.InvalidOperationException: Εμφανίζει ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου ή μια φόρμα, όταν η εφαρμογή δεν εκτελείται σε UserInteractive λειτουργία δεν είναι έγκυρη. Καθορίστε το στυλ ServiceNotification ή DefaultDesktopOnly για να εμφανιστεί μια ειδοποίηση από μια εφαρμογή υπηρεσίας.
στο System.Windows.Forms.Form.ShowDialog (IWin32Window κάτοχος)
σε System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
σε Microsoft.BizTalk.Configuration.Program.RunConfigProgressUIThread()
στο System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context (κατάσταση αντικειμένου)
στο System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (του ExecutionContext του ExecutionContext που έχει που έχει, ContextCallback επιστροφής κλήσης, κατάσταση αντικειμένου, Boolean preserveSyncCtx)
στο System.Threading.ExecutionContext.Run (του ExecutionContext του ExecutionContext που έχει που έχει, ContextCallback επιστροφής κλήσης, κατάσταση αντικειμένου, Boolean preserveSyncCtx)
στο System.Threading.ExecutionContext.Run (του του ExecutionContext που έχει ExecutionContext που έχει ContextCallback επιστροφής κλήσης, κατάσταση αντικειμένου)
σε System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()</exceptionString>
<exceptionMessage>Εμφανίζει ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου ή μια φόρμα, όταν η εφαρμογή δεν εκτελείται σε UserInteractive λειτουργία δεν είναι έγκυρη. Ορίστε το στυλ ServiceNotification ή DefaultDesktopOnly για να εμφανιστεί μια ειδοποίηση από μια εφαρμογή υπηρεσίας.</exceptionMessage>
<exceptionStackTrace>σε System.Windows.Forms.Form.ShowDialog (IWin32Window κάτοχος)
σε System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
σε Microsoft.BizTalk.Configuration.Program.RunConfigProgressUIThread()
στο System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context (κατάσταση αντικειμένου)
στο System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (του ExecutionContext του ExecutionContext που έχει που έχει, ContextCallback επιστροφής κλήσης, κατάσταση αντικειμένου, Boolean preserveSyncCtx)
στο System.Threading.ExecutionContext.Run (του ExecutionContext του ExecutionContext που έχει που έχει, ContextCallback επιστροφής κλήσης, κατάσταση αντικειμένου, Boolean preserveSyncCtx)
στο System.Threading.ExecutionContext.Run (του του ExecutionContext που έχει ExecutionContext που έχει ContextCallback επιστροφής κλήσης, κατάσταση αντικειμένου)
σε System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()</exceptionStackTrace>
<targetSite>System.Windows.Forms.DialogResult ShowDialog(System.Windows.Forms.IWin32Window)</targetSite>
<HResult>80131509</HResult>

Σημείωση Δεν μπορεί να εμφανιστεί το παράθυρο προόδου (της ShowDialog). Ωστόσο, τα την εγκατάσταση και τη ρύθμιση παραμέτρων είναι επιτυχής όταν χρησιμοποιείται η ίδια δέσμη ενεργειών, αλληλεπιδραστικά με κάποιον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο χρήστης θα εξακολουθεί να ενημερώνεται με ένα παράθυρο προόδου κατά τη διάρκεια της χωρίς μηνύματα (/ s) εγκατάσταση. Εάν δεν υπάρχει ο χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή, η ενημερωμένη έκδοση δεν λειτουργεί ως το παράθυρο προόδου μπορεί να εμφανίζεται μόνο σε μια περίοδο λειτουργίας Αλληλεπιδραστικός χρήστης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης κώδικα, χρησιμοποιήστε τη νέα παράμετρο /noprogressbarκατά την εκτέλεση του Configuration.exe χωρίς παρακολούθηση.

Σημείωση
  • Μπορείτε να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους με Configuration.exe /;
  • Η παράμετρος /noprogressbarπεριλαμβάνεται επίσης με το BizTalk Server 2013 R2 έκδοση.
Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στην παρακάτω αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του BizTalk Server:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Αναφορές
Για πληροφορίες σχετικά με το service pack και λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα KB 2555976: Service pack και λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα KB 2003907: Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk και υποστήριξη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2954606 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/14/2016 10:56:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2954606 KbMtel
Σχόλια