ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "χωρίς εξαιρέσεις πρέπει να αυξηθεί από τον παρόντα κώδικα" μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση παράλληλης ερωτήματος σε SQL Server 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3014825
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα παράλληλη που περιλαμβάνει μια συγχώνευση σύνδεσμος στον Microsoft SQL Server 2014, εμφανίζεται μια εξαίρεση διεκδίκησης και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους από το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server:
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> Χρήση 'dbghelp.dll' έκδοση '4.0.5'
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> ** Ένδειξης νήματος - spid =ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ>, ΕΚ = 0X0000007F8608E160
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *** Ένδειξης σφαλμάτων αποστέλλονται στη στοίβαΌνομα δίσκου>: \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12. MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0002.txt
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * *******************************************************************************
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * BEGIN ΈΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΊΒΑΣ:
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ>
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * Θέση: qxcntxt.cpp:1143
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * Παράσταση:! " Αυτός ο κώδικας, πρέπει να αυξηθεί χωρίς εξαιρέσεις"
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * SPID:ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ>
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * Αναγνωριστικό διεργασίας: 3556
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * Εισόδου Buffer 37 bytes -
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * 16 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * ÿÿ & 01 00 00 00 ff, ff 0c 00 00 00 00 00 26 04 04 05 00 00
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> * 00
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> *
...
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> Υπογραφή στοίβας για την ένδειξη σφαλμάτων είναι 0x000000014202549F
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> Τέλος έναρξης ταυτότητα [INFO] | Σφάλμα κατάστασης αποτέλεσμα Speculate παρασκευασμένα LazyCommit ReadOnly | ThreadId βάση δεδομένων συναλλαγής | ReadSet WriteSet ScanSet σημείου αποθήκευσης LogSizeRq | CommitDep TotalComm εξαρτάται 0 εξαρτημένων 1 εξαρτάται 2 εξαρτάται 3 εξαρτάται 4 εξαρτάται 5 εξαρτάται 6 εξαρτημένων 7 | Θέση περιοχής |
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> Χρονικό όριο αναμονής για τη διαδικασία εξωτερικής ένδειξης 11800.

Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> Σφάλμα: 17066, σοβαρότητα: 16, κατάσταση: 1.
Ημ/νία>Ώρα> spidΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ> SQL Server διεκδίκησης: αρχείο: <qxcntxt.cpp>, γραμμή = 1143 Αποτυχία διεκδίκησης = '! " Αυτός ο κώδικας, πρέπει να αυξηθεί χωρίς εξαιρέσεις"'. Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να σχετίζονται με το χρονισμό. Εάν το λάθος επιμένει αφού επαναλαμβάνοντας τη δήλωση, χρησιμοποιήστε DBCC CHECKDB για να ελέγξετε τη βάση δεδομένων για τη δομική ακεραιότητα ή κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή για να εξασφαλίσετε δομές δεδομένων στη μνήμη δεν είναι κατεστραμμένα.</qxcntxt.cpp>
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5 για τον SQL Server 2014

Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ασφαλείας διορθώνει που συμπεριλήφθηκαν με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αποσύρετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3014825 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/14/2016 10:19:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3014825 KbMtel
Σχόλια