Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της Ενεργοποίησης προϊόντος της Microsoft (Microsoft Product Activation)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR302806
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να μειωθεί η πειρατεία λογισμικού και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πελάτες της Microsoft απολαμβάνουν την αναμενόμενη ποιότητα των προϊόντων της, η Microsoft περιλαμβάνει τώρα την τεχνολογία ενεργοποίησης προϊόντος σε πολλά προϊόντα. Αυτό το άρθρο καθορίζει την ενεργοποίηση προϊόντος και περιγράφει τη χρονική στιγμή και τον τρόπο ενεργοποίησης ενός προϊόντος της Microsoft. Εξηγεί επίσης τον τρόπο επικοινωνίας με το Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντων της Microsoft (Microsoft Product Activation Center) και περιέχει πρόσθετους πόρους ενεργοποίησης προϊόντων.
Σημείωση Οι τηλεφωνικοί αριθμοί ενεργοποίησης προϊόντων της Microsoft δεν παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Υπάρχουν πολλά τοπικά κέντρα ενεργοποίησης προϊόντων της Microsoft σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" (Product Activation Wizard) για να βεβαιωθείτε ότι οδηγείστε στο σωστό κέντρο ενεργοποίησης προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντων της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
950929 Τρόπος επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντων της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center)
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft χρησιμοποιεί την ενεργοποίηση προϊόντος για να μειώσει μια μορφή πειρατείας που είναι γνωστή ως "περιστασιακή αντιγραφή" (casual copying) ή "κλοπή λογισμικού" (softlifting). Η περιστασιακή αντιγραφή πραγματοποιείται όταν γίνεται χρήση λογισμικού από ορισμένα άτομα με τρόπο που παραβιάζει τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο αγοράσει τα Windows XP, αυτό το αντίγραφο των Windows XP διαθέτει άδεια χρήσης αποκλειστικά για έναν υπολογιστή. Χωρίς την αγορά πρόσθετων αδειών χρήσης, αυτό το αντίγραφο των Windows XP δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε πρόσθετους υπολογιστές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που αυτό το αντίγραφο των Windows XP επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί και από άλλο άτομο και να εγκατασταθεί στον υπολογιστή αυτού του άλλου ατόμου, αυτό θα αποτελούσε περιστασιακή αντιγραφή. Ωστόσο, οι περισσότερες άδειες χρήσης λογισμικού, σας επιτρέπουν να επανεγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε το λογισμικό στον ίδιο υπολογιστή όσες φορές θέλετε. Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το λογισμικό της Microsoft, ανατρέξτε στους όρους άδειας χρήσης λογισμικού της Microsoft ή στα δικαιώματα χρήσης του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

Μεγάλο μέρος των απωλειών λόγω της πειρατείας οφείλεται στην περιστασιακή αντιγραφή, την οποία αντιμετωπίζει η βιομηχανία λογισμικού. Εάν η πειρατεία λογισμικού μειωνόταν, η βιομηχανία λογισμικού θα μπορούσε να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα στην ανάπτυξη προϊόντων, στην ποιότητα των προϊόντων και στην υποστήριξη των προϊόντων. Αυτό οδηγεί σε καλύτερα προϊόντα και περισσότερες καινοτομίες προς όφελος των πελατών.

Τρόπος λειτουργίας της ενεργοποίησης προϊόντος

Η ενεργοποίηση προϊόντος είναι μια απλή, άμεση διαδικασία που βασίζεται αποκλειστικά στο λογισμικό. Δεν απαιτεί κανένα πρόσθετο ή άλλο εξωτερικό εργαλείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μοναδικές πληροφορίες που χρειάζονται για την ενεργοποίηση ενός προϊόντος είναι ένα αναγνωριστικό εγκατάστασης (ID), το οποίο δημιουργείται από το ίδιο το λογισμικό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια της ενεργοποίησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση του χρήστη.

Εάν ενεργοποιήσετε το προϊόν σας από το Internet, η ενεργοποίηση προϊόντος διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Όταν ενεργοποιείτε το προϊόν σας με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο το προϊόν θα εκτελέσει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Από εσάς απαιτείται πολύ μικρή προσπάθεια. Εάν προτιμάτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας μέσω τηλεφώνου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντος της Microsoft (Product Activation Center). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντος της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
950929 Τρόπος επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντος της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center)
Σημαντικό Η ενεργοποίηση προϊόντος δεν παρακολουθεί τους χρήστες του λογισμικού της Microsoft με κανένα τρόπο. Ο μοναδικός της σκοπός είναι να ενεργοποιεί νόμιμες Άδειες Χρήσης για λογισμικό της Microsoft..

Πότε πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προϊόν της Microsoft

Το λογισμικό που έχει αγοραστεί από ένα κατάστημα ή ως μέρος ενός νέου υπολογιστή που διατίθεται από έναν OEM, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί. Όπως προαναφέρθηκε, η ενεργοποίηση προϊόντος είναι εύκολη και πολλοί χρήστες το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να ενεργοποιήσουν ένα προϊόν μόνο μία φορά στη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να χρειάζεται να ενεργοποιηθούν ξανά στην περίπτωση που τα προϊόντα μεταφερθούν σε άλλον υπολογιστή ή εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένα.
Σημείωση Οι OEM μπορούν να ενεργοποιήσουν το λογισμικό στο εργοστάσιο, προτού παραδώσουν τον υπολογιστή στον πελάτη.
Για τη διευκόλυνση της ενεργοποίησης, τα προϊόντα της Microsoft δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθούν αμέσως μετά την εγκατάσταση. Μπορείτε να ξεκινήσετε το Microsoft Office έως και 50 προτού να χρειαστεί να το ενεργοποιήσετε. Για τα Microsoft Windows, έχετε περιθώριο 30 ημερών για να ενεργοποιήσετε το λειτουργικό σύστημα από την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Τρόπος ενεργοποίησης ενός προϊόντος της Microsoft

Για να ενεργοποιήσετε ένα προϊόν της Microsoft, επιλέξτε είτε την επιλογή μέσω Internet είτε την επιλογή μέσω τηλεφώνου από τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" (Product Activation Wizard).
  • Με την ενεργοποίηση μέσω Internet, οι διακομιστές της Microsoft εφαρμόζουν την ενεργοποίηση και ενεργοποιούν το προϊόν.
  • Με την ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου, ενεργοποιείτε το προϊόν επικοινωνώντας με το Κέντρο ενεργοποίησης προϊόντος της Microsoft (Product Activation Center) και ακολουθώντας τα βήματα που παρέχονται από ένα αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα ή από έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.
    Σημαντικό Όταν μιλάτε με τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να γνωρίζετε το αναγνωριστικό εγκατάστασης. Αυτό το αναγνωριστικό εμφανίζεται στον οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντος της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
    950929 Τρόπος επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντος της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center)
Πρόσθετες πληροφορίες

Τοποθεσίες Web

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντος της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
950929 Τρόπος επικοινωνίας με το "Κέντρο Ενεργοποίησης Προϊόντος της Microsoft" (Microsoft Product Activation Center)
299840 Τρόπος χρήσης του Sysprep με μέσα Ενεργοποίησης προϊόντος των Windows (Windows Product Activation) ή Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License) για την ανάπτυξη των Windows XP
291997 Τρόπος ενεργοποίησης των Windows XP με χρήση του αρχείου Unattend.txt
300273 Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της έκδοσης OEM περισσότερο από μία φορά στο Office XP
298088 Τρόπος λήψης αριθμού-κλειδιού Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας για τις εκδόσεις Enterprise του Office XP
293477 Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του "Οδηγού ενεργοποίησης της Microsoft" (Microsoft Activation Wizard) για το πρόγραμμα Visio
293466 Περιορισμένη λειτουργικότητα, απώλεια εντολών μενού και μη διαθέσιμες δυνατότητες στο Visio
293151 Περιγραφή του "Οδηγού ενεργοποίησης του Office" (Office Activation Wizard)
291983 Θύρες που χρησιμοποιούνται από την Ενεργοποίηση προϊόντος των Windows (Windows Product Activation)
299056 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση της δήλωσης προϊόντος των Windows
289657 Η "πρώτη επαφή" (Out of Box Experience - OOBE) δεν εκτελείται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302806 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/15/2008 12:21:48 - Αναθεώρηση: 16.4

Customer Service and Support Information, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP (Setup) Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Application Error Report, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Document Imaging, Microsoft Office XP Document Scanning, Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack, Microsoft Office XP Pack για Tablet PC, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Professional Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Proofing Tools Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Small Business Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Standard Service Pack 2 (SP-2), Microsoft Office XP Web Components, Microsoft Office XP Service Pack 1, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kmcustomerservice kbresolve kbguidelines kbmsccsearch kbpubtypekc kbenv KB302806
Σχόλια