Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία DRDA MS για καλύτερη υποστήριξη κατανεμημένων συναλλαγών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3032484
Περίληψη
Υπηρεσία DRDA της Microsoft υποστηρίζει συναλλαγές ολοκλήρωσης σε δύο φάσεις DRDA κατανεμημένων μονάδα εργασίας (DRDA DUW) και συναλλαγές XA κατανεμημένων προκειμένου να γίνει αξιόπιστη ενημερώσεις μέσω του δικτύου. Κεντρικό ενοποίηση διακομιστή (HIS) 2013 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 (CU3) περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα και βελτιώσεις για τις συναλλαγές τ DRDA κατανεμημένων υποστήριξης, ως εξής.

Συναλλαγών DRDA DUW

Σε αντίθεση με την έκδοση της υπηρεσίας DRDA ή προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιτρέπει την υποστήριξη για DRDA DUW συναλλαγές μεταξύ πελάτη DRDA και DRDA υπηρεσία που αντιστοιχίζονται σε συναλλαγές XA μεταξύ DRDA υπηρεσίας και του SQL Server. Αυτή η υποστήριξη προκύπτει από τη διανομή της συναλλαγής DRDA DUW (αντιστοιχίζονται σε ένα Αναγνωριστικό συναλλαγών XA) στον SQL Server και με την καταχώρηση της συναλλαγής XA με την υπηρεσία MS DTC. Υπηρεσία DRDA διατηρεί μια βασίζεται σε αρχείο (transactionlog.data) εγγραφών αρχείου καταγραφής συναλλαγών (UOWID, αναγνωριστικό XID, κατάσταση, τα δεδομένα αρχείου καταγραφής) για όλες τις περιόδους λειτουργίας DRDA. Όταν μια περίοδος λειτουργίας DRDA τελειώνει με μια αμφίβολη συναλλαγή, η υπηρεσία DRDA ζητά ότι DRDA υπολογιστή-πελάτη να ανασυγχρονίσει τα αρχεία καταγραφής. Και όταν DRDA η υπηρεσία ξεκινά και βρίσκει αμφίβολες συναλλαγές στο αρχείο καταγραφής, η υπηρεσία DRDA ζητά ότι DRDA υπολογιστή-πελάτη να ανασυγχρονίσει τα αρχεία καταγραφής.

Συναλλαγές XA

Συναλλαγές XA μεταξύ πελάτη DRDA και τ DRDA τώρα είναι κατανεμημένες σε SQL Server και είναι καταχωρημένες με την υπηρεσία MS DTC. Κατά την ανάκτηση της συναλλαγής, η υπηρεσία DRDA επιστρέφει DRDA υπολογιστή-πελάτη μια λίστα σε κατάσταση αμφιβολίας, η οποία βασίζεται στις πληροφορίες του αρχείου καταγραφής συναλλαγών DTC.

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνεται σε Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για Host Integration Server 2013.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες

Η υπηρεσία ενοποίησης (ρύθμιση παραμέτρων) δεδομένων για DRDA

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας για DRDA

Αρχείο ρύθμισης παραμέτρων εφαρμογής
Η ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας DRDA αποθηκεύεται στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής MsDrdaService.exe.config και συσχετισμένα αρχεία XML (αντιστοίχιση μήνυμα λάθους και αντιστοίχιση τύπου δεδομένων). Κατά το χρόνο εκτέλεσης, η υπηρεσία DRDA παρακολουθεί το αρχείο MsDrdaService.exe.config για αλλαγές. Όταν εντοπίζονται οι αλλαγές, η υπηρεσία DRDA διαβάζει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες παραμέτρων αλλάξει, όταν επεξεργάζεται νέες συνδέσεις εισερχομένων.

Μετά την εγκατάσταση, οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής να προσαρμόσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας DRDA, τροποποιώντας το αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής MsDrdaService.exe.config, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML και το συσχετισμένο αρχείο 2013\system\Schemas\HostIntegrationDrdaServiceConfiguration.xsd C:\Program Files\Microsoft Host Integration Server.

Ρύθμιση παραμέτρων συνδέσεων SQL Server

Επανάληψη του συγχρονισμού
Το στοιχείο resynchronizationManager από το αρχείο MsDrdaService.exe.config περιέχει τις ρυθμίσεις του επανασυγχρονισμού συναλλαγής για τη Διαχείριση εισερχομένων SQL πελάτη κατανεμημένων συναλλαγών. Ο τύπος resynchronizationManagerείναι η Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.ResynchronizationManager που επεξεργάζεται κατανεμημένων συναλλαγών εισερχομένων. Αυτό περιλαμβάνει καταχώρηση συναλλαγών Συντονισμού κατανεμημένων συναλλαγών της Microsoft, η καταγραφή συναλλαγών και επανασυγχρονισμού λίστα αμφίβολης συναλλαγής.

<hostIntegration.drdaAs.drdaService xmlns="http://schemas.microsoft.com/his/DrdaAs/DrdaService/2013"> <services>  <service name="DrdaService1">   <resynchronizationManager type="Microsoft.HostIntegration.Drda.Server.ResynchronizationManager, Microsoft.HostIntegration.Drda.Server,Version=9.0.1000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL"    transactionExpiryDuration="P3D"    resyncRetryDurationInMinutes = "3"    resyncIntervalInMinutes = "1"    transactionLogLocation =""    />

Παράδειγμα 1: Απόθεμα resynchronizationManager στοιχείο προστίθεται στην ενότητα hostIntegration.drdaAs.drdaService του αρχείου MsDrdaService.exe.config.

Σημείωση Θα πρέπει να προσθέσετε το MsDrdaService.exe.config το νέο στοιχείο resynchronizationManager, πριν να εκτελέσετε PowerShell για την ανάγνωση ή την εγγραφή ρυθμίσεων μέσα σε αυτό το νέο στοιχείο.

Διάρκεια λήξης συναλλαγής
Το χαρακτηριστικό transactionExpriryDurationδίνει εντολή στην υπηρεσία DRDA σχετικά με τη διάρκεια του χρόνου διατήρησης μιας συναλλαγής σε μια εγγραφή αρχείου συναλλαγών. Μετά την πάροδο της προβλεπομένης προθεσμίας, τα τηλεχειριστήρια υπηρεσία τη συναλλαγή από το αρχείο. Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό δέχεται μια τιμή διάρκειας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι PT3D (του χρόνου είναι 3 ημέρες). Η τιμή διάρκειας καθορίζεται με τη μορφή PnYnMnDTnHnMnS.

Το στοιχείο Περιγραφή
P Χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια (απαιτείται)
nY Ο αριθμός των ετών.
nM Ο αριθμός των μηνών.
nD Ο αριθμός των ημερών.
T Έναρξη μιας ενότητας ώρα (απαιτείται για να καθορίσετε τη χρονική διάρκεια που αποτελείται από ώρες, λεπτά ή δευτερόλεπτα).
nH Ο αριθμός των ωρών.
nM Ο αριθμός των λεπτών.
S Ο αριθμός των δευτερολέπτων.
Πίνακας 1: Διάρκεια του χρόνου που εκφράζονται σε μορφή XML.

Ο επανασυγχρονισμός διάρκεια επανάληψης
Το χαρακτηριστικό resyncRetryDurationInMinutesδίνει εντολή στην υπηρεσία DRDA σχετικά με τη διάρκεια (σε λεπτά) για να επαναλάβει την προσπάθεια επεξεργασίας ενός στοιχείου στη λίστα ο επανασυγχρονισμός αμφίβολης συναλλαγής. Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό δέχεται μια ακέραια τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι3 λεπτά.

Ο επανασυγχρονισμός διάστημα
Το χαρακτηριστικό resyncIntervalInMinutesδίνει εντολή στην υπηρεσία DRDA σχετικά με το χρονικό διάστημα (σε λεπτά) μεταξύ επεξεργασία των στοιχείων στη λίστα ο επανασυγχρονισμός αμφίβολης συναλλαγής. Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό δέχεται μια ακέραια τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι1 λεπτό.

Θέση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών
Το χαρακτηριστικό transactionLogLocationδίνει εντολή στην υπηρεσία DRDA σχετικά με το πού θα έπρεπε να εγγράφει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό δέχεται μια τιμή συμβολοσειράς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μια κενή συμβολοσειρά που έχει οριστεί ως φάκελο παρακολούθησης Host Integration Server.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του MSDN σχετικά με Η υπηρεσία DRDA κατανεμημένων συναλλαγών.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3032484 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/27/2016 00:42:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2013

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB3032484 KbMtel
Σχόλια