Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk Server 2013 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3055198
Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft BizTalk Server 2013 R2 περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ζητήματα του BizTalk Server 2013 R2 που είχαν επιλυθεί μετά την κυκλοφορία του BizTalk Server 2013 R2.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις, πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής. Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη BizTalk Server 2013 R2, ενημερώστε την έκδοση. Σας συνιστούμε να μπορείτε να εφαρμόσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση BizTalk Server 2013 R2.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων

  • Ένα πακέτο αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, ένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.
Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack ή το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2555976 Το Service Pack και λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα MQSeries, MQSAgent.dll πρέπει να ενημερώνονται στο διακομιστή IBM WebSphere MQ στο ίδιο επίπεδο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ως στο BizTalk Server. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την ίδια ρύθμιση CU IBM WebSphere MQ διακομιστή. Εάν εκτελέσετε εκδόσεις που δεν συμφωνούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα επιδόσεων.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι ενημερωμένη έκδοση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων που περιέχει τα εξής στοιχεία:

  • Όλες τις νέες επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν για το BizTalk Server 2013 R2
  • Ορισμένες επείγουσες επιδιορθώσεις από τη Microsoft BizTalk Server 2013 και του BizTalk Server 2010
  • Ορισμένες άλλες ενημερώσεις κώδικα που βελτιώνουν το προϊόν
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server 2013 R2 που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk Server 2013 R2

Τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που ασχολούνται με αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει μόλις καταστούν διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα του BizTalk Server, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Εργαλεία διαχείρισης BizTalk Server και επαγγελματικά εργαλεία
Υποστήριξη μέσω BizTalk Server B2B
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
2884209 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Παρουσιάστηκε ετικέτα έναρξης XML Άνοιγμα" σφάλμα κατά την επεξεργασία μιας παρουσίας 834 στο BizTalk Server 2009, το BizTalk Server 2010 ή BizTalk Server 2013 R2
3006010 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το σφάλμα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε AS2 μηνύματα ως τμήμα της κεφαλίδας MIME στο BizTalk Server 2010 ή BizTalk Server 2013 R2
3058642ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν μπορεί να επεξεργαστεί ένα μήνυμα HIX EDI 820 στο BizTalk Server 2013 R2 αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 2882452
2976004ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό προσδιοριστικό ταυτότητας και συμφωνία για ένα σχήμα τ EDIFACT στο BizTalk Server 2013 R2
3053362ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ST03 και GS08 πεδία δεν ταιριάζουν όταν δημιουργείται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 999 για HIPAA 5010
2678762ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αποτυχία επικύρωσης σχετικά με την τεχνική EDI αποστολή διοχέτευσης κατά την επεξεργασία μηνυμάτων EDI που περιέχουν στην αρχή και στο τέλος μηδενικά και κενά διαστήματα στο BizTalk Server 2010, το BizTalk Server 2009 και BizTalk Server 2013 R2

Επιταχυντές BizTalk Server
Οι προσαρμογείς διακομιστή BizTalk
Αριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφή
3016055ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το σφάλμα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα WCF OracleDB για να εργαστείτε με το διακομιστή Oracle 11.2.0.4 στο BizTalk Server 2013 R2
3021233ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Συσσώρευσης νήμα στο WCF λάβετε κεντρικού υπολογιστή όταν λάβετε θέση είναι απενεργοποιημένη στο BizTalk Server 2010 ή BizTalk Server 2013 R2
3065745ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν υπάρχει κανένα νόημα συμβάν στο μήνυμα λάθους για διακόπτεται η λειτουργία του προσαρμογέα SAP στο BizTalk Server 2013 R2
3015060ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: WCF BasicHttp αποστολή θύρα παραμένει σε κατάσταση "Ενεργή" μετά από την υπηρεσία web επιστρέφει μια εσφαλμένη απάντηση
3060880ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 1219 (0x800704c3) προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα αρχείο με εναλλακτικές πιστοποιήσεις στο BizTalk Server
3061233ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Χρήση μεγάλη χρήση της CPU όταν χρησιμοποιείτε το διάστημα σταθμοσκόπησης προεπιλογή του προσαρμογέα SFTP στον BizTalk Server 2013 R2
2951982ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Προσαρμογέα MQSeries λιμένα παραλαβής δεν διατηρεί σειρά μήνυμα στο BizTalk Server 2010 ή BizTalk Server 2013 R2
3036950ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε BizTalk_CorrelationID ιδιότητα σε ένα τύπο συσχέτισης ενορχήστρωσης στο BizTalk Server 2013 R2
3052396ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προσαρμογέα MQSeries για να λάβετε μόνο μερικά από τα μηνύματα στην ουρά στο BizTalk Server 2013 R2
3034488ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Άνοιγμα SFTP σφάλμα σύνδεσης" όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα SFTP στον BizTalk Server 2013 R2
3067999ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Οι παραγγελίες στοιχείο στο σχήμα που δημιουργείται από τον προσαρμογέα WCF SQL είναι διαφορετικές για SQL Server 2012 και 2014 διακομιστή SQL
3049711ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SharePoint Services προσαρμογέα για να λάβετε αρχεία από τη βιβλιοθήκη του οποίου ημερομηνίας/ώρας δεν είναι Αγγλικά ή UTC
3076289ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται σφάλμα κατά τον ορισμό της ConnectionLimit ιδιοτήτων του προσαρμογέα SFTP λαμβάνετε ή αποστέλλετε θύρας σε 0 (μηδέν)
3076462ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Τις υπηρεσίες SharePoint Services λαμβάνει θέση δεν μπορεί να αποκτήσει τα αρχεία από τους υποφακέλους του BizTalk Server 2013 R2
3067378ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SFTP προσαρμογέα δεν είναι δυνατό να στείλετε αρχείο μηδέν byte στο BizTalk Server 2013 R2
3058611ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Τα αρχεία που δημιουργούνται μεταδίδονται εσφαλμένα όταν λειτουργεί ταυτόχρονα στην ψηφοφορία SFTP προσαρμογέα
Εργαλεία σχεδίασης BizTalk Server
Κατά το χρόνο εκτέλεσης μηνύματος BizTalk Server, αγωγών και παρακολούθησης

Τρόπος απόκτησης πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 1 για το BizTalk Server 2013 R2

Το BizTalk Server χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης (CU) για την παροχή ενημερώσεις κώδικα και τις ενημερωμένες εκδόσεις. Κάθε αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει νέες ενημερώσεις, καθώς και όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις. Η Microsoft συνιστά δοκιμών και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας την πιο πρόσφατη CU σε όλα τα περιβάλλοντα BizTalk.

Όλες οι νέες ενημερώσεις κώδικα διατίθενται στο κοινό στην επερχόμενες αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αυτόνομη ενημερώσεις κώδικα μπορεί να παρέχεται πριν από την επόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, εάν το αναφερόμενο πρόβλημα είναι ζωτικής σημασίας, έχει επιπτώσεις σημαντικές επιχειρηματικές και δεν έχει έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης. Αυτόνομη επιδιορθώσεις (αν προβλέπεται) απαιτούν το αργότερο κυκλοφορήσει ως προαπαιτούμενο την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

Εάν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες διατίθεται η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Εάν δεν βλέπετε μια συγκεκριμένη γλώσσα, κανένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Κέντρο λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Ημερομηνία έκδοσης:, 28 Ιουλίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Απαίτηση ανίχνευση για ιούς
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το BizTalk Server 2013 R2.

Σημείωση Για να εφαρμόσετε το αντίστοιχο επείγουσες επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα στοιχεία:

  • Microsoft υπηρεσίες UDDI 3.0 (αυτό περιλαμβάνεται στο BizTalk Server 2013 R2 δίσκο εγκατάστασης)
  • Microsoft BizTalk προσαρμογείς για εταιρικές εφαρμογές (γνωστό και ως BizTalk LOB προσαρμογείς)
  • Microsoft BizTalk 2013 R2 επιτάχυνσης
Εάν ένα αρχείο Readme.txt περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στο θέμα Readme.txt για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σημαντικό Στο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων είναι ένα ενιαίο πακέτο που περιέχει και 32-bit (x 86) και 64-bit (amd64/x 64) αρχεία. Για να εγκαταστήσετε σωστά την ενημερωμένη έκδοση, εκτελέστε το αρχείο Setup.exe. Ποτέ άλλα αρχεία, όπως τα αρχεία .msp, άμεση εκτέλεση.

Σημείωση Χρησιμοποιείται ένα βελτιωμένο πρόγραμμα εγκατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης στο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Όταν εγκαθιστάτε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, το πρόγραμμα εγκατάστασης εμφανίζει μια λίστα των εγκατεστημένων δυνατοτήτων που ενημερώνονται και τον αριθμό των ενημερώσεων κώδικα για κάθε δυνατότητα.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο " ημερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του BizTalk Server 2013 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x 86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία ώραΠλατφόρμα
AxInterop.SystemMonitor.dll3.7.0.024/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
BAMConfigWizExt.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
BHMCollect.exe13.40.0.024/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
BTSDBAccessor.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
BTSMessageAgent.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
BTSMMCLauncher.exe3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
BTSMsg.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
BTSMsgCore.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
BTSPrcCntnr.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Interop.SystemMonitor.dll3.7.0.024/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Ionic.Zip.dll1.9.1.824/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MBVSnapin.dll3.1.5632.2068424/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MQSAgent.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MQSeries.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MQSeries.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x86
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
sshlib.dll24/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
sshmessages.dll24/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MYHC.dll5.0.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MYHC.dll5.0.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MYHC.dll5.0.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL72fDasm.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL7AckHelper.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx86
Microsoft.Solutions.FinancialServices.SWIFT.PipelineComponents.SWIFTDasm.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜΔ/Υ
Microsoft.Solutions.FinancialServices.SWIFT.PipelineComponents.SWIFTDasm.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜΔ/Υ
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8042.215/6/2015 6:04:07 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8042.215/6/2015 6:04:07 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8042.215/6/2015 6:04:07 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8042.215/6/2015 6:04:07 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8042.215/6/2015 6:04:07 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8042.215/6/2015 6:04:07 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNPIPs.dll3.11.52.224/6/2015 5:39:55 Μ.Μ.Δ/Υ
Microsoft.Solutions.BTARN.Schemas.RNPIPs.dll3.11.52.224/6/2015 5:39:55 Μ.Μ.Δ/Υ
RNControls.dll3.11.52.224/6/2015 5:39:55 Μ.Μ.Δ/Υ
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του BizTalk Server 2013 R2 που βασίζονται σε x 64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία ώραΠλατφόρμα
AxInterop.SystemMonitor.dll3.7.0.024/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BAMConfigWizExt.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BHMCollect.exe13.40.0.024/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BTSDBAccessor.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BTSDBAccessor.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
BTSMessageAgent.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
BTSMessageAgent.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
BTSMMCLauncher.exe3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BTSMsg.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BTSMsg.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
BTSMsgCore.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
BTSMsgCore.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
BTSPrcCntnr.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
BTSPrcCntnr.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
Interop.SystemMonitor.dll3.7.0.024/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Ionic.Zip.dll1.9.1.824/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.SnapIn.Framework.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MBVSnapin.dll3.1.5632.2068424/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MQSAgent.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MQSeries.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MQSeries.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQS.Agent.Interop.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.MQSAdmin.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Adapter.Sftp.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:35 Μ.Μ.x64
Microsoft.BizTalk.Administration.EdiExt.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.CommonSettings.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Edi.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.EdiInt.PipelineComponents.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.StaticAdapterManagement.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Validator.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.KwTpm.WssAdapter.Runtime.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Mapper.OM.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.Components.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
Microsoft.Biztalk.Adapter.SftpInvoker.dll3.11.217.224/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
sshlib.dll24/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
sshlib.dll24/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
sshmessages.dll24/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
sshmessages.dll24/6/2015 10:53:34 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.BizTalk.TestTools.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.VisualStudio.BizTalkProject.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MYHC.dll5.0.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MYHC.dll5.0.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MYHC.dll5.0.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
MYHCQueries_MBVQueries.dll13.40.0.024/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL72fDasm.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.MLLP.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.Shared.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.PipelineCommon.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Solutions.BTAHL7.HL7AckHelper.dll3.11.217.224/6/2015 10:49:36 ΜΜx64
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8042.215/6/2015 6:46:33 ΜΜx64
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.8042.215/6/2015 6:46:33 ΜΜx64
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8042.215/6/2015 6:46:33 ΜΜx64
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.8042.215/6/2015 6:46:33 ΜΜx64
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8042.215/6/2015 6:46:33 ΜΜx64
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.8042.215/6/2015 6:46:33 ΜΜx64
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server.

Ενημερωθείτε σχετικά με η βασική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft.


Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3055198 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/21/2015 20:09:00 - Αναθεώρηση: 0.1

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3055198 KbMtel
Σχόλια