Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS15-081: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 11 Αυγούστου 2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3080790
Περίληψη
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει ένα θέμα ευπάθειας στο Microsoft Office. Αυτό το θέμα ευπάθειας θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα, αν ένας χρήστης ανοίξει ένα ειδικά δημιουργημένο αρχείο του Office. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερωτικό δελτίο για θέματα ασφαλείας της Microsoft MS15-081.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας
Τα παρακάτω άρθρα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας όσον αφορά την εκδόσεις κάθε προϊόντος. Τα άρθρα μπορεί να περιέχουν πληροφορίες γνωστό ζήτημα.

Ενημερώσεις κώδικα που σχετίζονται με την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

 • Αυξάνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εξαγωγή βίντεο.
 • Οι χρήστες βλέπουν πλέον περιττές αλλαγές σε εκκρεμότητα μετά από αυτές αλλαγές κειμένου κατά την από κοινού σύνταξη στο.
 • Το λειτουργία έξυπνων οδηγών Τώρα λειτουργεί για άλλο περιεχόμενο παρουσίασης, όπως γραφήματα, πίνακες.
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις κώδικα για τα ακόλουθα ζητήματα δεν αφορά θέματα ασφαλείας:
  • Κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα μεγάλο έγγραφο με υπερ-συνδέσεις στο Word 2010, την Αποθήκευση ως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου και δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Επιπλέον, διατηρείτε επιστρέφοντας στην το Αποθήκευση ως πλαίσιο διαλόγου μέχρι να ακυρωθεί η αποθήκευση λειτουργίας. Αυτό το ζήτημα προκύπτει μετά την αυτόματη διόρθωση από τη δυνατότητα Αυτόματη διόρθωση μιας λέξης.
  • Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα IME για να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες σε ένα έγγραφο του Word 2010 με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αντικατάστασης κειμένου, χωρίς καθορισμένο χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.
  • Όταν πιέζετε το πλήκτρο F9 επανειλημμένα για να ενημερώσετε ένα ένθετο πεδίο (ένα πεδίο IF που περιέχει μια συνθήκη για ένα διακόπτη Caps) στο Word 2010, το αποτέλεσμα του υπολογισμού του πεδίου εμφανίζεται για εναλλαγή μεταξύ της συνθήκης σε όλα τα γράμματα που έχουν πληκτρολογηθεί και η συνθήκη όπου είναι κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.
  • Όταν κάνετε αναζήτηση για μια λέξη που υπάρχει στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και είναι το κύριο έγγραφο, μαζί με το παράθυρο περιήγησης σε προβολή σελίδας, παρουσιάζεται πιθανά αναβοσβήνει στο παράθυρο περιήγησης, όταν κάνετε κύλιση μέσα στο κύριο έγγραφο.
  • Ας υποθέσουμε ότι καθορίζετε καταγεγραμμένη αφηγήσεις και χρονισμούς για ένα βίντεο σε μια διαφάνεια παρουσίασης στο PowerPoint 2010. Στη συνέχεια, μπορείτε να εξαγάγετε την παρουσίαση ως ένα βίντεο. Όταν κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο που εξάγετε, το βίντεο στη διαφάνεια θα αναπαράγεται αμέσως και οι αφηγήσεις και χρονισμού παραβλέπονται.
  • Κουμπιά όπως το Σημάδι περιοχές προς διατήρηση, Περιοχών επιλογής προς κατάργησηκαι Διαγραφή επιλογής δεν εμφανίζονται σε το ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΦΌΝΤΟΥ ταινία σε λειτουργία αφής.
  • Κατά την εφαρμογή αρίθμησης σε παράγραφο που είναι γραμμένο σε Εβραϊκά παραγράφων, ενδέχεται να εμφανιστεί ο αριθμός παραγράφου με εσφαλμένη γραμματοσειρά.
  • Όταν χρησιμοποιείτε το Visual Basic για εφαρμογές (VBA) ή αντικείμενο μοντέλο (OM) λύσεις ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου παλαιού τύπου εκτύπωσης για την εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας στο Word 2013, η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται.
  • Εάν ένα bindingDataChanged το συμβάν έχει καταχωρηθεί σε μια σύνδεση, όταν προσθέτετε ή αλλάζετε το περιεχόμενο του στοιχείου ελέγχου περιεχομένου με τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ο διακόπτης η εστίαση είναι στο παράθυρο εργασιών, το συμβάν ενεργοποιείται δεν όπως αναμένεται.
  • Όταν κάνετε αναζήτηση για μια λέξη στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο στην προβολή μικρογραφιών ενός εγγράφου στο Word 2013, συμβαίνει δυνητική αναβοσβήνει στο παράθυρο περιήγησης.
  • Όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση κάποια από τα κελιά που περιέχουν περιστραμμένο σχήματος σε ένα φύλλο εργασίας του Excel 2013, το περιστρεμμένο σχήμα δεν είναι δυνατό να αντιγραφούν και θα επικολληθεί.
  • Όταν εκτελείτε το Δημιουργία εγγράφου PDF/XPS συνάρτηση για ένα βιβλίο εργασίας στο Excel 2010, ελληνικά ή Κυριλλικά χαρακτήρες μετατρέπονται από τη γραμματοσειρά MS Gothic στη γραμματοσειρά Arial.
  • Μετά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας που περιέχει μια υπερ-σύνδεση που περιλαμβάνει ένα σύμβολο hash ("#") ως αρχείο PDF στο Excel 2013, η υπερ-σύνδεση περικόπτονται και δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.
  • Όταν ξεκινάτε το Excel 2013 με τα αρχεία στο φάκελο XLStart που έχουν δημιουργηθεί με το Excel 2010, δεν εμφανίζεται στην κορδέλα.
  • Όταν κάνετε απόκρυψη και επανεμφάνιση πολλές γραμμές ή στήλες, μπορείτε να αντιμετωπίσετε χαμηλές επιδόσεις και χρειάζεται πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί η λειτουργία.
  • Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει ένα ενσωματωμένο φύλλο εργασίας με ένα γράφημα στο Excel 2013 και, στη συνέχεια, κλείσετε το Excel 2013, Excel 2013 διακόπτεται κατά διαστήματα.
  • Όταν προσπαθείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε εγγραφές χρησιμοποιώντας το Κελιά που ορίζονται από το χρήστη ενότητα για ένα σχέδιο στο Visio 2013, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
   Παρουσιάστηκε σφάλμα (326) στη διάρκεια της ενέργειας Ορισμός τύπου ή ονόματος.
   Απέτυχε η ενημέρωση συνδρομές.
   Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν δεν έχουν φορτωθεί όλες τις σελίδες του σχεδίου.
  • Μετά την καταγραφή μιας παρουσίασης ως ένα αρχείο βίντεο στο PowerPoint 2013 σε έναν υπολογιστή όπου η ανάλυση οθόνης υπερβαίνει 1920 οριζόντια ή 1080 κατακόρυφα, δεν είναι δυνατό να αναπαράγετε το ηχογραφημένο βίντεο.
  • Όταν καταγράφετε μια προβολή παρουσίασης για την παρουσίαση στο PowerPoint 2013, ρυθμίσεις εγγραφής δεν διατηρούνται για την επόμενη οθόνη εγγραφής κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας.
  • Ένα έγγραφο δεν εμφανίζει όλες τις σελίδες, εάν υπάρχει ένα σχόλιο που περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα στο Word 2013.
  • Όταν πιέζετε το πλήκτρο F9 επανειλημμένα για να ενημερώσετε ένα ένθετο πεδίο (ένα πεδίο IF που περιέχει μια συνθήκη για ένα διακόπτη Caps) στο Word 2013, το αποτέλεσμα του υπολογισμού του πεδίου εμφανίζεται για εναλλαγή μεταξύ της συνθήκης σε όλα τα γράμματα που έχουν πληκτρολογηθεί και η συνθήκη όπου είναι κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Microsoft Office 2016 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office 2016 (έκδοση 32-bit):
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft Excel 2016 (έκδοση 32-bit):
excel2016-kb2920693-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Excel 2016 (64-bit edition):
excel2016-kb2920693-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft Visio 2016 (έκδοση 32-bit):
visio2016-kb2920708-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Visio 2016 (64-bit edition):
visio2016-kb2920708-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft Visio 2016 (έκδοση 32-bit):
word2016-kb2920691-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Visio 2016 (64-bit edition):
word2016-kb2920691-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3085538
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2920693
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2920708
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2920691
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Η οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το σύστημα Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
vbe62007-kb2687409-fullfile-x86-glb.exe
mso2007-kb3054888-fullfile-x86-glb.exe
ieawsdc2007-kb2596650-fullfile-x86-glb.exe
msptls2007-kb2837610-fullfile-x86-glb.exe

Για το Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3054992-fullfile-x86-glb.exe

Για το PowerPoint 2007 Service Pack 3:
powerpoint2007-kb3055051-fullfile-x86-glb.exe

Για το Visio 2007 Service Pack 3:
visio2007-kb2965280-fullfile-x86-glb.exe

Για το Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3055052-fullfile-x86-glb.exe

Για το πακέτο συμβατότητας του Office:
wordconv2007-kb2986254-fullfile-x86-glb.exe

Για το Word Viewer:
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
Office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft Office 2010 (όλες οι εκδόσεις) και άλλο λογισμικό

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x86-glb.exe
msptls2010-kb2598244-fullfile-x86-glb.exe
vbe72010-kb2965310-fullfile-x86-glb.exe

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit):
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x64-glb.exe
msptls2010-kb2598244-fullfile-x64-glb.exe
vbe72010-kb2965310-fullfile-x64-glb.exe

Για το Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
excel2010-kb3055044-fullfile-x86-glb.exe

Για το Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit):
excel2010-kb3055044-fullfile-x64-glb.exe

Για το Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x86-glb.exe

Για το Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit):
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x64-glb.exe

Για το Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
visio2010-kb3054876-fullfile-x86-glb.exe

Για το Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit):
visio2010-kb3054876-fullfile-x64-glb.exe

Για το Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
word2010-kb3055039-fullfile-x86-glb.exe

Για το Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit):
word2010-kb3055039-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft Office 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Office 2013 (εκδόσεις 32-bit):
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x86-glb.exe
msptls2013-kb3054816-fullfile-x86-glb.exe
vbe72013-kb3039734-fullfile-x86-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Office 2013 (εκδόσεις 64-bit):
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x64-glb.exe
msptls2013-kb3054816-fullfile-x64-glb.exe
vbe72013-kb3039734-fullfile-x64-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Excel 2013 (εκδόσεις 32-bit):
excel2013-kb3054991-fullfile-x86-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Excel 2013 (εκδόσεις 64-bit):
excel2013-kb3054991-fullfile-x64-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft PowerPoint 2013 (εκδόσεις 32-bit):
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x86-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft PowerPoint 2013 (εκδόσεις 64-bit):
powerpoint2013-kb3055029-fullfile-x64-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Visio 2013 (εκδόσεις 32-bit)
visio2013-kb3054929-fullfile-x86-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Visio 2013 (εκδόσεις 64-bit)
visio2013-kb3054929-fullfile-x64-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Word 2013 (εκδόσεις 32-bit)
word2013-kb3055030-fullfile-x86-glb.exe

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Word 2013 (εκδόσεις 64-bit)
word2013-kb3055030-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

RT 2013 του Microsoft Office (όλες οι εκδόσεις)

Ανάπτυξη3039798 ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Office 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.

3054816 ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Office 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.

3054991 ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Excel 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.

3055029 ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft PowerPoint 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.

3054929 ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Visio 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.

3055030 ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Word 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΚάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλειακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update. Στην ενότητα Δείτε επίσης, κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου

Office για Mac 2011

Προϋποθέσεις
 • Απαιτείται το Mac OS X έκδοση 10.5.8 ή νεότερη έκδοση σε επεξεργαστή Intel.
 • Οι λογαριασμοί χρηστών Mac OS X, πρέπει να έχετε πιστοποιήσεις διαχειριστή για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Office για Mac 2011 14.1.0 ή νεότερη έκδοση εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την κατάλληλη έκδοση γλώσσας του Microsoft Office για Mac 2011 14.5.4 την ενημερωμένη έκδοση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές προστασίας από ιούς και όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office, επειδή θα ήταν δυνατό να παρεμβάλλονται κατά την εγκατάσταση.
 2. Το άνοιγμα του Microsoft Office για Mac 2011 14.5.4 τόμο ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας σας. Αυτό το βήμα μπορεί να έχουν εκτελεστεί για εσάς.
 3. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, του Microsoft Office για Mac 2011 14.5.4 ενημέρωση τόμου παράθυρο, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο του Microsoft Office για Mac 2011 14.5.4 ενημερωμένη έκδοση εφαρμογής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων από τον σκληρό σας δίσκο. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων Verifying". Για να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης, σύρετε τον κάδο απορριμμάτων του Microsoft Office για Mac 2011 14.5.4 ενημερωμένη έκδοση τόμο και στη συνέχεια σύρετε το αρχείο που έχετε λάβει για να τον κάδο απορριμμάτων.
Επαλήθευση εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
Για να βεβαιωθείτε ότι μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη σε ένα προσβεβλημένο σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Finder, εντοπίστε το Φάκελο εφαρμογής (Microsoft Office 2011).
 2. Επιλέξτε το Word, Excel, PowerPointή Outlookκαι ξεκινήστε την εφαρμογή.
 3. Από το μενού της εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί Σχετικά μεΌνομα_εφαρμογής> (όπουΌνομα_εφαρμογής> είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιπροσωπεύει το Word, Excel, PowerPoint ή Outlook).
Εάν το πιο πρόσφατα εγκατεστημένη ενημερωμένη έκδοση έκδοση αριθμός είναι 14.5.4, η ενημερωμένη έκδοση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Απαίτηση επανεκκίνησης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν μπορεί να καταργηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις ή προβλήματα με τη λήψη ή τη χρήση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft για υποστήριξη Mac Για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Office για Mac 2016

Προϋποθέσεις
 • Mac OS X έκδοση 10.10 ή νεότερη έκδοση σε επεξεργαστή Intel.
 • Οι λογαριασμοί χρηστών Mac OS X, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την κατάλληλη έκδοση γλώσσας του Microsoft Office για Mac 2016 15.13.0 την ενημερωμένη έκδοση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών προστασίας από ιούς και όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office επειδή θα ήταν δυνατό να παρεμβάλλονται κατά την εγκατάσταση.
 2. Το άνοιγμα του Microsoft Office για Mac 2016 15.13.0 ενημερωμένη έκδοση τόμου στην επιφάνεια εργασίας σας. Αυτό το βήμα μπορεί να έχουν εκτελεστεί για εσάς.
 3. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, του Microsoft Office για Mac 2016 15.13.0 ενημέρωση τόμου παράθυρο, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο του Microsoft Office για Mac 2016 15.13.0 ενημερωμένη έκδοση εφαρμογής και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων από τον σκληρό σας δίσκο. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων Verifying". Για να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης, πρώτα σύρετε του Microsoft Office για Mac 2016 15.13.0 ενημερωμένη έκδοση τόμο για να τον κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια σύρετε το αρχείο που έχετε λάβει για να τον κάδο απορριμμάτων.
Επαλήθευση εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
Για να βεβαιωθείτε ότι μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη σε ένα προσβεβλημένο σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Finder, εντοπίστε το Φάκελο εφαρμογής (Microsoft Office 2016).
 2. Επιλέξτε το Word, Excel, PowerPointή Outlookκαι ξεκινήστε την εφαρμογή.
 3. Από το μενού της εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί σχετικά με<b00> </b00> Όνομα_εφαρμογής (που όνομα_εφαρμογής είναι το Word, Excel, PowerPoint ή Outlook).
Εάν το πιο πρόσφατα εγκατεστημένη ενημέρωση αριθμός έκδοσης είναι 15.13.0, η ενημερωμένη έκδοση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Απαίτηση επανεκκίνησης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν μπορεί να καταργηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις ή προβλήματα με τη λήψη ή τη χρήση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft για υποστήριξη Mac Για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Microsoft Office Web Apps 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3054974-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει
.

Microsoft Office Web Apps 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Office Web Apps διακομιστή 2013 Service Pack 1:
wacserver2013-kb3055003-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει
.

Microsoft SharePoint Server 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Word Automation Services σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
wdsrv2010-kb3054960-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει
.

Microsoft SharePoint Server 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Word Automation Services σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft SharePoint Server 2013:
wdsrvloc2013-kb3054858-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες αρχείου
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

Όνομα πακέτουΠακέτο κατακερματισμού SHA 1Πακέτο κατακερματισμού SHA 2
excel2007-kb3054992-fullfile-x86-glb.exe08BC281E951AFA3561F5D64EB8733DAED0B336AFE272B986A11DF9376F79C305BA90136D5337BB7D690222AA703C128D0C6023F6
excel2010-kb3055044-fullfile-x64-glb.exeED5F67A6E172E200A90B2DC569E679D9B0DDE068E62C3DF6A23683F1DA11C50A719A68840D831363C59F0A212932FF4EC04F55E6
excel2010-kb3055044-fullfile-x86-glb.exe5EC9403B04A8649D78D6D435A6160AA282B8F7388DF7AFBC55CABC1F5E6599795D25B0E37E6C909714FA0DBB31C6E2139053AB32
ieawsdc2007-kb2596650-fullfile-x86-glb.exeC6E6EB43C42D04DB2E2F0BAD7D0F93498FEEB7D8360D41BE67B5D7B47FB1E32D2AEC33801DEEA36E475C25C07486949A12153894
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x64-glb.exe5DC848C632291A0D10F6E4883A84E451010F4BA5347B68EA82F68B6DAE5C037FD29C35B58FF4C44A5D738F375B2DA4661E72641F
ieawsdc2010-kb2553313-fullfile-x86-glb.exeED0DA9E0C795F3FDFCCDE8E0AE0257B16EC5C5B616158FEA352E15B41194DB06C606CC62AB97FB2B7CE56C670846519AC268A553
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x64-glb.exeFF2D0F8B80F757C17E30E3E9042AAB7308AF9CCCECF39B9147E127EA8F3094CB9F0C4CA169C07C916FA00F4FCAA7D3B0EE30A60E
ieawsdc2013-kb3039798-fullfile-x86-glb.exe6735E814412E713724F2347C1C9588A74E00828C95686518B32998FCD6DA6F34086B0AA6906D282F521285F928A6EC5EBBA961B5
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x64-glb.exe7276DF7D911A176460EFB0A8542C26571C002426D0D6FB421ABE2D0BD4343B833D5EA6C3B1E58C80D649648DF3A4642A6C19FC4C
ieawsdc2016-kb3085538-fullfile-x86-glb.exe14F605CE11B44505251796FE9C194D651C58DCF17E1C8CEF0D050CFA5878843AB8757CD658036BA0021FDFA9B1BAAF5E26BD23D1
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x64-glb.exe60DF86CD6967286A40C841EE29C14E76C8653F68E0EA25F2ACF53EF5D2944100F3A730F24108FAD7D55DF441D970FF30B00586A2
kb24286772010-kb3055037-fullfile-x86-glb.exe4C14190615DAB6AF9CE79B54355492E06BC32CCAAD24D9C8821500A811CFA66307FBCAB121A47619B2D066D8B7C5A23B766CF525
mso2007-kb3054888-fullfile-x86-glb.exeD37E9EB267B45BB73822800F165D092F8DEDED8A2CF1B8AE9EFC7E1F7004F4814EB6D6F471D78F4B66E9D5CDF9FCE8F0A9F0F7B1
msptls2007-kb2837610-fullfile-x86-glb.exe0126C6114DD91A3DEAE88DEA9BA2E11BD041CE4599FC59D6AEAED7B10AF6D182EA2BCA60672224761A204F30A11995A85CE6CE23
msptls2010-kb2598244-fullfile-x64-glb.exe9BB7BDE0D8DD3B12C72CFBB10FE9549E796C34EE3BF2575E767A34D9DA1C0517508635835A0C13868B6D130D645A58422CD34A8F
msptls2010-kb2598244-fullfile-x86-glb.exe83B22221F69848A9F8F3D15DA92B646B5C3DC203DE125BB7FF08C126B3BCE6F5AF10976579C835B76DAFB3D937CFFA5E1EB1F6EF
msptls2013-kb3054816-fullfile-x64-glb.exe7FCF0BD025B6BDA2DC0F142DA81F768298A8B2916132680DA252BC5346005C1ECBC4DBD03A7C3786D8264102C877AA3A2811D3F9
msptls2013-kb3054816-fullfile-x86-glb.exeCA6BF1DC8B256DF6DEFF25DF90A527B91743054A73BE0A77607804738C172B9F20886D0CF59AFA9CE5E026653EFD012CEECD998B
Office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
Office2003-kb3055054-fullfile-enu.exe
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
Office-kb3055053-fullfile-enu.exe
powerpoint2007-kb3055051-fullfile-x86-glb.exe3F31E4F34225E95F918C237199D515203436B1CCDA7B2B559CA64EEA41393FB712C66D27E57754AC7AB5BA556E45A6BC2EF5DABD
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x64-glb.exeB0C78459C37259B373F73B2FF9E95D323EC3A969C0B12877FBF2826FB4153995A6485ABC8FDBFB28BA7A56EA4877587BA44BCDC8
powerpoint2010-kb3055033-fullfile-x86-glb.exe861DF0D62D0C57C96308A5350F1673AB01BA01DE9263AFEDA54D682496B510B2F0FC3677F26D72B86D377B45274AF747BC908E84
vbe62007-kb2687409-fullfile-x86-glb.exe8F6B8EFB037D1F35CFDA206565B8CB3572B66BC40AE705DB9D854CC43FAD76CC6CFE880974E8037CF845AF324D6A75E15A0E1E3A
vbe72010-kb2965310-fullfile-x64-glb.exe2A506654371421DFA5962AFC6A402B44AF8CDBED45382A671FD4F68C0DCD7ADF1E051BB1CCFF6381EADC755E0BBCFC365BEFC01A
vbe72010-kb2965310-fullfile-x86-glb.exe9390F2F8948762C5DA786FEA5C9505B8647CABCE9325D0CBD1FD91EA1B7D6D98DAFC7582449AD77B960F7FF58493566B20B5E940
vbe72013-kb3039734-fullfile-x64-glb.exeA1F31654D022926ED394AAE78F623E0A1AC9FB2886DB8B290E61C17E6A827AEB032B53F8EE87F8DBF7E1F3A160C8A332D386983C
vbe72013-kb3039734-fullfile-x86-glb.exeBBC3EE8629758E274F5CD6633933696EE197C8F26A438847419B513D6B4A9D4612C9D6DDA784C2E47AFDBB2FD182A4A865A8A36F
visio2007-kb2965280-fullfile-x86-glb.exe21C0FD0A1EDEDEDD56D62F1DF56922EE1BCA6CA04FE61FB56F509F15102555BF040C4BBDC910A3B8A59EE99F334297D7FE0302B2
visio2010-kb3054876-fullfile-x64-glb.exe5C7D77E6CA4D4AB1082E0C1394D15CA0EEDD6B258CDDEC9382E39D2ABF164EB5DC38EB8FE644537BE8F99238AED88029774E7A8A
visio2010-kb3054876-fullfile-x86-glb.exe7550BAEC3E0A6AA6B41016BC48D0809C7B391FF516280B69B7FA34B4B2779F29BCA6545B5200A068264689784F258FBB83E2F2E6
visio2016-kb2920708-fullfile-x64-glb.exe2A42D5B45C34DAF8534DBCA0582EE5FDC7B4E52C2DD1A3042CB972D8AFAED3A1EFD769FEC325A2A2C6FA1E3B870B2B0C6E2C7015
visio2016-kb2920708-fullfile-x86-glb.exeBE9C576AC1CEE67DFD40A3AEEAD5528FEF3D5163007E860AF8DB505209C127ADD9300CABBCD45D4108DAAA2E4F4E5536DEE91C1C
wac2010-kb3054974-fullfile-x64-glb.exe5564AFBD91FBC7DAA28FC5B602540ECEDDEC543F861F266B401DD5316D4F99B4272151923395BEF61C3B1956AB68B4496A9CF916
wacserver2013-kb3055003-fullfile-x64-glb.exeD9815B0F4AB3F95143797DBF361CDD7BD4AFAB736834BAB0BEAC368C039837E92ED4B4F6A4D51E83A912F2B4B9D5B4EC6085DD7E
wdsrv2010-kb3054960-fullfile-x64-glb.exeCFAB500A25D49BA0AD4756D0DFA4863AB6B143E296D6F6C1B3E8CFF866E98291517EB777CCD05297ABBE3389D20AF3C5C8FC3970
wdsrvloc2013-kb3054858-fullfile-x64-glb.exeD8D70E1E81C7D2B8CBF456D29CC8D45BBB7FFC1B354770C3E9567CADD6501DF7FCFC56AB2FAB7298B02E1183098C46E204E27A42
word2007-kb3055052-fullfile-x86-glb.exeCEA6A24F76A0E6B625D9C4C1279B41DC52E99CD23DFB2975B2E0F1697B7052D8E258F4AD484A50A53A097D26D9B29EDECB3E87F3
word2010-kb3055039-fullfile-x64-glb.exeD0EEE3B6AB235929F9B84698D80BA81FE6861A57A3A9ABAC6B2AC2A9C4555A83133C355D2FB1ECF9261B9D74488759501D05DF10
word2010-kb3055039-fullfile-x86-glb.exe3FE60D1C245EBB81849F928BC26EE82B36CD97BAB4B5AD42E9160C979FAAD96BCF47E524C6122EDC1C5130CAE519DF6CC119F518
word2013-kb3055030-fullfile-x64-glb.exe301864D002B730FA3E29940A38B30C1A57AC5E738ADF612175B69AC0854EFBE9A2D895F72404A3DB56FAC474F45682A032B0BF15
word2013-kb3055030-fullfile-x86-glb.exe7C0891EC48BF604F7F5005FA45C247358929C46B5E1A6209A784E5921DF9E4B8177FFD0B7B51CDAE16947836F40E29D645872E08
word2016-kb2920691-fullfile-x64-glb.exe9B6C6E0D3D67C77913FAF21AF164AE3E08DF5AF63A7ECC592D0B1C37D0EE0C0B240C9EBE01D0F209A1CECADAADB8A9300630ABA5
word2016-kb2920691-fullfile-x86-glb.exeD18F53101158A8723720229EC486351F581631706B4BFC5D363370F709AEA2A556C4D2C84162D8CB2747529B020706D77146F589
wordconv2007-kb2986254-fullfile-x86-glb.exe846858777FD8F3393176C14794631F1E0FC51379214ABBDECDA7FCE6C25402A95C4F146ADEF8DF0F23D1EC1951D3A154994A8F9F

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Βοήθεια για την προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Αντιμετώπιση ιών και το Κέντρο ασφαλείας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3080790 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/12/2016 08:42:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3, Word Viewer, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Visio 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2016 for Mac, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office for Mac 2011 Service Pack 2, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2013 RT Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB3080790 KbMtel
Σχόλια
>