ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 9002 και σφάλμα 3052 κατά την προσπάθειά σας να προσθέσετε ή να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείου καταγραφής SQL Server 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3095156
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε ομάδας διαθεσιμότητας AlwaysOn σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server 2012, και μια μεγάλη ανοιχτή συναλλαγή ενεργό υπάρχει και απαιτεί πρόσθετες καταγραφής χώρο. Όταν το αρχείο καταγραφής δεν μπορεί να αυξηθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους, η συναλλαγή είναι αποτυχημένη.
 • Έλλειψη χώρου στο πρόσθετο αρχείο
 • Το αρχείο καταγραφής έχει ρυθμιστεί ώστε να μην αυξηθεί
 • Το αρχείο καταγραφής έχει φθάσει στο καθορισμένο μέγιστο μέγεθος
Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα: 9002, σοβαρότητα: 17, κατάσταση: 9.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη βάση δεδομένων 'όνομα βάσης δεδομένων>' είναι πλήρης λόγω 'LOG_BACKUP'.
Μετά την εκτέλεση ενός αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου καταγραφής, λαμβάνετε ένα άλλο μήνυμα λάθους 9002:
Σφάλμα: 9002, σοβαρότητα: 17, κατάσταση: 9.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη βάση δεδομένων 'όνομα βάσης δεδομένων>' είναι πλήρης λόγω 'ACTIVE_TRANSACTION'.
Μετά από άλλο αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου καταγραφής, στη συνέχεια, λάβετε ένα άλλο μήνυμα λάθους 9002, ακολουθούμενο από ένα μήνυμα λάθους 5901:
Σφάλμα: 9002, σοβαρότητα: 17, κατάσταση: 9.
Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη βάση δεδομένων 'όνομα βάσης δεδομένων>' είναι πλήρης λόγω 'AVAILABILITY_REPLICA'.

Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή μιας εγγραφής του σημείου ελέγχου στη βάση δεδομένωνόνομα βάσης δεδομένων> επειδή το αρχείο καταγραφής δεν επαρκεί ο χώρος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων για να περικόψει το αρχείο καταγραφής ή να εκχωρήσετε περισσότερο χώρο για τα αρχεία καταγραφής της βάσης δεδομένων.
Σφάλμα: 5901, σοβαρότητα: 16, κατάσταση: 1.
Μία ή περισσότερες μονάδες αποκατάστασης που ανήκουν στη βάση δεδομένων 'όνομα βάσης δεδομένων>' απέτυχε να δημιουργήσει ένα σημείο ελέγχου. Αυτό προκαλείται συνήθως από έλλειψη πόρων συστήματος, όπως δίσκο ή μνήμη ή σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καταστροφής της βάσης δεδομένων. Εξετάστε τις προηγούμενες καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αποτυχία.
Όταν τα επόμενα αντίγραφα ασφαλείας ή το αρχείο καταγραφής σημείου ελέγχου, στη συνέχεια, λαμβάνονται κατά την επαναφορά της συναλλαγής, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Msg 3052, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 4
Αντίγραφο ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ αρχείου ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί ενημερωμένες εκδόσεις για τη βάση δεδομένων 'όνομα βάσης δεδομένων>'. Επόμενα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να προχωρήσει το σημείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από 'Αναγνωριστικό LSN 1>' σε 'Αναγνωριστικό LSN 2>' αφού ο χώρος καταγραφής γίνεται διαθέσιμο για την καταγραφή τους.
Όταν λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, είστε πλέον σε θέση να υποβάλουν τυχόν νέες συναλλαγές στη βάση δεδομένων και δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί το αρχείο καταγραφής ή να προσθέσετε κάποιο άλλο αρχείο καταγραφής.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Το πρόβλημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server: Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server
Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες διορθώνει την ασφάλεια, που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Συνιστάται να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις για την περικοπή των αρχείων καταγραφής και να συνεχίσετε τη δραστηριότητα.
 1. Ελέγξτε κάθε δευτερεύουσα ρεπλίκα για να επαληθεύσετε τη δευτερεύουσα ρεπλίκα last_hardened_lsn (βλ. sys.dm_hadr_database_replica_states) συμφωνεί με την κύρια ρεπλίκα last_hardened_lsn. Μπορείτε να το κάνετε με την εκτέλεση του ακόλουθου ερωτήματος που είναι συνδεδεμένο στην παρουσία κύρια ρεπλίκα
  SELECT ags.name as AGGroupName,  ar.replica_server_name as InstanceName,  hars.role_desc,  db_name(drs.database_id)as DBName,  drs.last_hardened_lsn, drs.log_send_queue_size,  drs.synchronization_state_desc as SyncState,  ar.availability_mode_desc as SyncMode,  CASE drs.is_local WHEN 1 THEN drs.database_id ELSE NULL END as database_id  FROM sys.dm_hadr_database_replica_states drs  LEFT JOIN sys.availability_replicas ar ON drs.replica_id = ar.replica_id  LEFT JOIN sys.availability_groups ags ON ar.group_id = ags.group_id  LEFT JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states hars    ON ar.group_id = hars.group_id and ar.replica_id = hars.replica_id   WHERE db_name(drs.database_id) = '<database name>'
 2. Σχετικά με την κύρια ρεπλίκα
  • Για να καταργήσετε τη βάση δεδομένων από την ομάδα διαθεσιμότητα.
  • Να προσθέσετε εκ νέου τη βάση δεδομένων στην ομάδα διαθεσιμότητα.
 3. Σε κάθε ρεπλίκα δευτερεύοντα
  • Να προσθέσετε εκ νέου τη βάση δεδομένων στην ομάδα διαθεσιμότητα.
Με την κατάργηση της βάσης δεδομένων από την ομάδα διαθεσιμότητα, θα αμέσως η περικοπή των αρχείων καταγραφής και ελεύθερο χώρο στο αρχείο καταγραφής.

Εάν το last_hardened_lsnγια κάθε δευτερεύουσα ρεπλίκα είναι πανομοιότυπη με την κύρια ρεπλίκα και λαμβάνονται στη διάρκεια της κατάργηση της βάσης δεδομένων από την ομάδα διαθεσιμότητα και να προσθέσετε ξανά τη βάση δεδομένων σε κάθε δευτερεύον δεν αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου καταγραφής, η δευτερεύουσα ρεπλίκα με επιτυχία θα προστεθεί ξανά χωρίς σφάλματα ή να επαναφέρετε αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου καταγραφής για τη δευτερεύουσα.

Εάν μια δευτερεύουσα ρεπλίκα δεν είναι ενημερωμένοι με την κύρια ρεπλίκα και πρέπει να καταργήσετε τη βάση δεδομένων από την ομάδα διαθεσιμότητα, πριν να τις επεξεργαστεί τη δευτερεύουσα, αυτή η ρεπλίκα δευτερεύοντα ίσως χρειαστεί να έχετε αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου καταγραφής επαναφορά καθυστερημένων πριν να την προσθέσετε ξανά στην ομάδα διαθεσιμότητα ή αποθέστε τη βάση δεδομένων για την δευτερεύουσα ρεπλίκα και σπόροι εκ νέου με μια πλήρη και αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων καταγραφής συναλλαγών.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3095156 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/22/2015 02:56:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3095156 KbMtel
Σχόλια