ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DBCC CHECKFILEGROUP αναφέρει σφάλματα false ασυνέπεια στη βάση δεδομένων που έχει χωριστεί σε διαμερίσματα πίνακα του SQL Server 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3099323
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βάση δεδομένων που περιέχει έναν πίνακα διαμερίσματα στον Microsoft SQL Server 2014. Ο πίνακας έχει ένα ευρετήριο columnstore και τα διαμερίσματα του πίνακα αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές filegroups. Όταν εκτελείτε την εντολήDBCC CHECKFILEGROUP, λαμβάνετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους ασυνέπειας false:
Msg 8965, επίπεδο 16, κατάσταση 1
Πίνακας σφάλμα: Αναγνωριστικό αντικειμένουτο αναγνωριστικό αντικειμένου>, ID στο ευρετήριοαναγνωριστικό ευρετηρίου>, διαμέρισμα Αναγνωριστικόαναγνωριστικό διαμερίσματος>, Αναγνωριστικό μονάδας Επιμ αναγνωριστικό μονάδας Επιμ> (τύπος δεδομένων LOB). Ο κόμβος δεδομένων απενεργοποίηση γραμμής στη σελίδα)Αναγνωριστικό σελίδας>), υποδοχήΑναγνωριστικό υποδοχής>, Αναγνωριστικό κειμένουαναγνωριστικό κειμένου> αναφέρεται από τη σελίδα ()Αναγνωριστικό σελίδας>), υποδοχήΑναγνωριστικό υποδοχής>, αλλά δεν θεωρήθηκε κατά την ανίχνευση. CHECKFILEGROUP στον πίνακα 'PageArchive' (Αναγνωριστικό αντικειμένου βρεθούν 0 σφάλματα εκχώρησης και σφάλματα συνέπειας Nτο αναγνωριστικό αντικειμένου>).
Ωστόσο, όταν εκτελείτε την εντολή DBCC CHECKDB, δεν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος συνέπειας. Επιπλέον, runningthe εντολή DBCC CHECKDB με την επιλογή REPAIR_ALLOW_DATA_LOSSδεν διορθώνει τα σφάλματα συνέπειας. Αυτό συμβαίνει επειδή το σφάλμα συνέπειας που αναφέρεται από το DBCC CHECKFILEGROUP είναι θετικής και αναφοράς σφάλματος που μπορεί να παραβλεφθεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Το πρόβλημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά σε την ακόλουθη αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server: Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server
Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες διορθώνει την ασφάλεια, που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Συνιστάται να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3099323 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/20/2015 13:05:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3099323 KbMtel
Σχόλια