ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραβίαση πρόσβασης κατά την εκτέλεση μια πρόταση INSERT, UPDATE ή τη ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ σε μια προβολή που να χρησιμοποιεί με ΕΠΙΛΟΓΉ στο SQL Server 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3103998
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε μια πρόταση INSERT, UPDATE ή τη ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ σε μια προβολή η οποία ορίζεται από τη σύνταξη με ΕΠΙΛΟΓΉ, δημιουργείται ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων και Microsoft SQL Server καταγράφει τα ακόλουθα μηνύματα λάθους στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

χρονική σήμανση> Αίτηση χρήστη διακομιστής A από την περίοδο λειτουργίας με SPID <#>δημιούργησε μια ανεπανόρθωτη εξαίρεση. SQL Server τερματίζεται αυτήν την περίοδο λειτουργίας. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντος με την ένδειξη που παράγονται στον κατάλογο καταγραφής.</#>

χρονική σήμανση> spid<#> SqlDumpExceptionHandler: διαδικασία <#>που δημιουργούνται ανεπανόρθωτης εξαίρεσης c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server τερματίζεται η διαδικασία</#> </#>
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Το πρόβλημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server.

Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server
Κάθε νέα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες διορθώνει την ασφάλεια, που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Συνιστάται να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server:

Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μόνο όταν εκτελείτε μια πρόταση INSERT, UPDATE ή τη ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ σε μια προβολή που έχει οριστεί, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη με ΕΠΙΛΟΓΉ. Για παράδειγμα:
UPDATE "<ViewName>" SET"<ColumnA>" = <NewValue> WHERE ("<ColumnB>" = <ColumnBValue>)
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
  • Εκτελέστε τους πίνακες που διέπουν τις προβολές που έχουν οριστεί, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη με ΕΠΙΛΟΓΉ προτάσεων INSERT, UPDATE ή τη ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ.
  • Να αλλάξετε ή να δημιουργήσετε εκ νέου τις προβολές που εφαρμόζονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται η σύνταξη με ΕΠΙΛΟΓΉ.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3103998 – Seneste udgave 12/22/2015 03:36:00 – Udgave 1.0

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB3103998 KbMtel
Feedback