Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα κατά την ανάλυση προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε επιταχυντή BizTalk για ΣΟΥΊΦΤ να επεξεργαστεί ένα έγκυρο μήνυμα FIN τύπου MT 569

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3122042
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε το Επιταχυντής BizTalk Server για ΣΟΥΊΦΤ - μήνυμα Pack 2015 Για να επεξεργαστείτε ένα έγκυρο μήνυμα FIN τύπου MT 569, προκύπτει σφάλμα κατά την ανάλυση και την επεξεργασία αποτυγχάνει. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν το πεδίο 22F της υποχρεωτικής subsequence C1a καθορίζει μια τιμή προσδιοριστικό του AUTA.

Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός σφάλματος στο αρχείο σχήματος για 569 MT όπου δεν επιτρέπει το προσδιοριστικό AUTA για το εν λόγω συγκεκριμένο πεδίο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με το Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για το BizTalk επιταχυντής SWIFT μήνυμα πακέτο 2015.

Οι ακόλουθες αλλαγές distinct, σχετικές έγιναν για την αντιμετώπιση του ζητήματος:
  • Το αρχείο σχήματος MT569.xsd διορθώθηκε ώστε το πεδίο 22F του subsequence C1a για να καθορίσετε μια τιμή προσδιοριστικού AUTA.
  • Ενημερώθηκαν οι κανόνες πολιτικής επικύρωσης που έχουν οριστεί στο αρχείο MT569_Validation_Policy.xml για να εφαρμόσετε την κατάλληλη επικύρωση όταν έχει καθοριστεί το προσδιοριστικό AUTA τιμή. Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήστη ΣΟΥΊΦΤ που διατίθεται από την εταιρεία SWIFT για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επικύρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες αρχείων

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αρχεία που έχουν ενημερωθεί για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για μήνυμα Pack 2015.

Όνομα αρχείουΔιαδρομή εγκατάστασης
MT569.xsd[MP2015 εγκατάσταση Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Category 5\MT569\
MT569_Validation_Policy.XML[MP2015 εγκατάσταση Dir] \SWIFT Messages\A4SWIFT-SRG2015\Category 5\MT569\
Σημειώσεις
  • Η προεπιλεγμένη [MP2015 εγκατάσταση Dir] βρίσκεται στο: \MP2015\ C:\Program Files (x 86).
  • Κάθε αρχείο που παρατίθεται στον πίνακα, πρέπει να αντικατασταθεί με την έκδοση του αρχείου που περιλαμβάνεται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για μήνυμα Pack 2015. Ανατρέξτε στην Άρθρο 3124428 Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
  • Αφού αντικαταστήσετε αυτά τα αρχεία, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε, να δημιουργήσετε εκ νέου και να αναπτύξετε εκ νέου όλες τις εφαρμογές μέσω BizTalk που αποκτούν εξαρτήσεις σε αυτά τα αρχεία.

Κατάσταση
Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στο BizTalk Server επιταχυντή για ΣΟΥΊΦΤ - μήνυμα Pack 2015.
Αναφορές
Για πληροφορίες σχετικά με το service pack και λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα KB 2555976: Λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server και Service pack.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα KB 2003907: Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk και υποστήριξη του Service Pack.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3122042 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/08/2016 23:22:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3122042 KbMtel
Σχόλια
ttps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>>p;did=1&t=">erTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("